Seçki dairələri

 

S/sDairənin koduMəntəqənin koduSeçicinin soyadı, adı, atasının adıDaimi yaşayış yerinin ünvanı
(küçə, ev və mənzilin nömrəsi)
Təvəllüd
1841ABBASOV ABBAS İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1977
2841ABBASOV AMİL HÜSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1965
3841ABBASOV BƏYLƏR İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1984
4841ABBASOV ELDƏNİZ NİZAMİQAZAXLAR KƏNDİ1983
5841ABBASOV ELŞƏN NİZAMİQAZAXLAR KƏNDİ1984
6841ABBASOV ƏMRAH ƏZİZQAZAXLAR KƏNDİ1937
7841ABBASOV ƏZİZ ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1960
8841ABBASOV FAİQ ƏMRAHQAZAXLAR KƏNDİ1973
9841ABBASOV FAMİL ŞÜKÜRQAZAXLAR KƏNDİ1974
10841ABBASOV İSMAYIL MƏHƏRRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1951
11841ABBASOV NƏRİMAN HÜSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1970
12841ABBASOV NİZAMİ ABASQAZAXLAR KƏNDİ1954
13841ABBASOV RƏFAİL İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1975
14841ABBASOV RÖVŞƏN ƏMRAHQAZAXLAR KƏNDİ1970
15841ABBASOV SALMAN HÜSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1969
16841ABBASOV TURAL İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1989
17841ABBASOV ZAHİD ƏMRAHQAZAXLAR KƏNDİ1975
18841ABBASOVA AİDƏ HÜSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1963
19841ABBASOVA ALİYYƏ ƏMRAHQAZAXLAR KƏNDİ1966
20841ABBASOVA BAHAR İLQARQAZAXLAR KƏNDİ1981
21841ABBASOVA ELNARƏ MÜRŞÜDQAZAXLAR KƏNDİ1978
22841ABBASOVA FƏRİDƏ MƏHƏRRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1996
23841ABBASOVA GÜLBUTA MƏMMƏDHƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1956
24841ABBASOVA GÜLNAR QASIMQAZAXLAR KƏNDİ1988
25841ABBASOVA GÜLÜSTAN SƏRXANQAZAXLAR KƏNDİ1963
26841ABBASOVA GÜLXARƏ ƏVƏZQAZAXLAR KƏNDİ1959
27841ABBASOVA LALƏ XANGÖZƏLQAZAXLAR KƏNDİ1988
28841ABBASOVA MƏNSUMA QƏNİMƏTQAZAXLAR KƏNDİ1983
29841ABBASOVA PAKİZƏ CƏLİLQAZAXLAR KƏNDİ1938
30841ABBASOVA RAYA ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1952
31841ABBASOVA TAVAD CƏLALQAZAXLAR KƏNDİ1934
32841AĞAYEV CAVİD NAXŞIBƏNDƏQAZAXLAR KƏNDİ1992
33841AĞAYEV ƏBİLHƏSƏN HÜSEYNQAZAXLAR KƏNDİ1961
34841AĞAYEV HAFİS HÜSEYİNQAZAXLAR KƏNDİ1964
35841AĞAYEV HÜSEYN HAFİSQAZAXLAR KƏNDİ1996
36841AĞAYEV KAMAL BƏHRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1967
37841AĞAYEV NAXŞIBƏNDƏ BƏHRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1961
38841AĞAYEV NAZİM ƏLİŞQAZAXLAR KƏNDİ1965
39841AĞAYEV NAZİR ƏLİŞQAZAXLAR KƏNDİ1960
40841AĞAYEV NİYAMƏDDİN NAZİRQAZAXLAR KƏNDİ1987
41841AĞAYEV TURAL NAZİMQAZAXLAR KƏNDİ1997
42841AĞAYEV XƏQANİ BƏHRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1974
43841AĞAYEVA AYTƏKİN ƏBİLHƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1986
44841AĞAYEVA ÇİNARƏ NAZİRQAZAXLAR KƏNDİ1992
45841AĞAYEVA ELLA TEYUBQAZAXLAR KƏNDİ1977
46841AĞAYEVA ELNARƏ PƏNAHQAZAXLAR KƏNDİ1964
47841AĞAYEVA HİCRAN HƏBİBQAZAXLAR KƏNDİ1972
48841AĞAYEVA LALƏ NAXŞIBƏNDƏQAZAXLAR KƏNDİ1987
49841AĞAYEVA LEYLA NAXŞIBƏNDƏQAZAXLAR KƏNDİ1988
50841AĞAYEVA MAXMƏR BƏHRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1959
51841AĞAYEVA MƏLƏK HÜSEYNQAZAXLAR KƏNDİ1970
52841AĞAYEVA ŞƏHLA YAŞASINQAZAXLAR KƏNDİ1976
53841AĞAYEVA SEVİNC KAMALQAZAXLAR KƏNDİ1996
54841AĞAYEVA TƏRBİYYƏ SEYİDƏHMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1961
55841ALIŞOV ALİM TALIŞQAZAXLAR KƏNDİ1985
56841ALIŞOV ALIŞ USUBQAZAXLAR KƏNDİ1951
57841ALIŞOV MÜRVƏT ELXANQAZAXLAR KƏNDİ1995
58841ALIŞOV NƏSİB OKTAYQAZAXLAR KƏNDİ1988
59841ALIŞOV OQTAY BAYRAMQAZAXLAR KƏNDİ1964
60841ALIŞOV SADİQ ALIŞQAZAXLAR KƏNDİ1981
61841ALIŞOV ŞAHLAR OKTAYQAZAXLAR KƏNDİ1993
62841ALIŞOV YAQUB NƏSİBQAZAXLAR KƏNDİ1940
63841ALIŞOVA ANAXANIM HƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1934
64841ALIŞOVA ARZU YAQUBQAZAXLAR KƏNDİ1980
65841ALIŞOVA AYGÜL EYVAZQAZAXLAR KƏNDİ1987
66841ALIŞOVA SAHİBƏ ELMANQAZAXLAR KƏNDİ1985
67841ALIŞOVA SƏBİNƏ ÇİNGİZQAZAXLAR KƏNDİ1993
68841ALIŞOVA ŞÖHLƏ RƏŞİDQAZAXLAR KƏNDİ1954
69841ALIŞOVA XAVƏR NURƏDDİNQAZAXLAR KƏNDİ1944
70841ALLAHVERDİYEV RAMİZ SÜLEYMANQAZAXLAR KƏNDİ1952
71841ALLAHVERDİYEVA DİLAVƏR SÜLEYMANQAZAXLAR KƏNDİ1938
72841ALLAHVERDİYEVA FİRUZƏ ƏRŞADQAZAXLAR KƏNDİ1982
73841ALLAHVERDİYEVA XURAMAN QARAQAZAXLAR KƏNDİ1955
74841ASLANOV ELÇİN BALOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1974
75841ASLANOV İBRAHİM MÜRSƏLQAZAXLAR KƏNDİ1968
76841ASLANOV ŞƏFA BARATQAZAXLAR KƏNDİ1976
77841ASLANOVA LEYLA GÜLOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1952
78841ASLANOVA NƏTƏVAN SOLTANQAZAXLAR KƏNDİ1975
79841AZADOV HEYDƏR NOVRUZQAZAXLAR KƏNDİ1932
80841AZADOV İXTİYAR ŞƏMİLQAZAXLAR KƏNDİ1966
81841AZADOV NƏSİMİ HEYDƏRQAZAXLAR KƏNDİ1970
82841AZADOV NOVRUZ İXTİYARQAZAXLAR KƏNDİ1990
83841AZADOV TƏŞKİLAT NOVRUZQAZAXLAR KƏNDİ1940
84841AZADOV TEYMUR ŞƏMİLQAZAXLAR KƏNDİ1973
85841AZADOVA GÜLÜŞ MİSİRQAZAXLAR KƏNDİ1934
86841AZADOVA GÜLXANIM SULEYMANQAZAXLAR KƏNDİ1947
87841AZADOVA ŞƏLALƏ ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1968
88841AZADOVA ŞƏRİFƏ GÜLMƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1950
89841AZADOVA XƏZƏNGÜL HƏBİBQAZAXLAR KƏNDİ1974
90841AZADOVA YAXŞI HEYDƏRQAZAXLAR KƏNDİ1967
91841BABAŞOV ALLAHVERDİ HAKVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1939
92841BABAŞOVA ŞAMAMA ALIŞQAZAXLAR KƏNDİ1947
93841BAXŞALIYEV BƏXTİYAR YAŞARQAZAXLAR KƏNDİ1998
94841BAXŞALIYEVA SƏBİNƏ RAMAZANQAZAXLAR KƏNDİ1975
95841BAYRAMOV FAİQ ŞAİRQAZAXLAR KƏNDİ1982
96841BAYRAMOV HEYDƏR VİDADİQAZAXLAR KƏNDİ1996
97841BAYRAMOV NURƏDDİN HEYDƏRQAZAXLAR KƏNDİ1959
98841BAYRAMOV QADİR XƏLİYƏDDİNQAZAXLAR KƏNDİ1968
99841BAYRAMOV SAHİL QADİRQAZAXLAR KƏNDİ1998
100841BAYRAMOV ŞAİR XALƏDDİNQAZAXLAR KƏNDİ1957
101841BAYRAMOV SEYMUR NADİRQAZAXLAR KƏNDİ1980
102841BAYRAMOV TEYMUR NADİRQAZAXLAR KƏNDİ1976
103841BAYRAMOV XƏLİYƏDDİN QADİRQAZAXLAR KƏNDİ1997
104841BAYRAMOVA ELBƏNİZ HÜSEYİNQAZAXLAR KƏNDİ1967
105841BAYRAMOVA GÜLSƏNƏM BAYANDURQAZAXLAR KƏNDİ1982
106841BAYRAMOVA GÜNEL VİDADİQAZAXLAR KƏNDİ1990
107841BAYRAMOVA MƏLƏK HEYDƏRQAZAXLAR KƏNDİ1953
108841BAYRAMOVA MƏNSUMA XEYRULLAQAZAXLAR KƏNDİ1959
109841BAYRAMOVA NƏCİBƏ MAHMUDQAZAXLAR KƏNDİ1965
110841BAYRAMOVA RƏFİQƏ FƏRMANQAZAXLAR KƏNDİ1966
111841BAYRAMOVA ZƏHRA QADİRQAZAXLAR KƏNDİ1991
112841CABBAROVA PƏRVANƏ ƏDALƏTQAZAXLAR KƏNDİ1983
113841ƏLİYEV ALLAHVERDİ QURBANQAZAXLAR KƏNDİ1961
114841ƏLİYEV QURBAN ALLAHVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1988
115841ƏLİYEV VAQİF ƏVƏZQAZAXLAR KƏNDİ1947
116841ƏLİYEVA CEYRAN MEHRALIQAZAXLAR KƏNDİ1940
117841ƏLİYEVA RƏSMİYYƏ VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1967
118841ƏLİYEVA ZƏRNİŞAN BƏBƏŞQAZAXLAR KƏNDİ1951
119841ƏSƏDOVA HƏMİDƏ YOLÇUQAZAXLAR KƏNDİ1988
120841FƏRƏCZADƏ AZAD VƏZİRQAZAXLAR KƏNDİ1996
121841FƏTƏLİYEV ƏFQAN TAHİRQAZAXLAR KƏNDİ1970
122841FƏTƏLİYEV ELSEVƏN TAHİRXANQAZAXLAR KƏNDİ1973
123841FƏTƏLİYEV TAHİRXAN İSAQAZAXLAR KƏNDİ1937
124841GÜLƏNOVA GÜLÜZƏ CAVANŞİRQAZAXLAR KƏNDİ1971
125841HƏSƏNLİ FİRƏNGİZ İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1956
126841HƏSƏNLİ FİRƏNGİZ TAHİRQAZAXLAR KƏNDİ1993
127841HƏSƏNOV BARAT ƏRŞADQAZAXLAR KƏNDİ1958
128841HƏSƏNOV ƏLİSAHİB İBRAHİMQAZAXLAR KƏNDİ1995
129841HƏSƏNOV ELXAN HƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1972
130841HƏSƏNOV ƏRŞAD BARATQAZAXLAR KƏNDİ1988
131841HƏSƏNOV İBRAHİM ƏRŞADQAZAXLAR KƏNDİ1955
132841HƏSƏNOV İSMAYIL ŞİRİNQAZAXLAR KƏNDİ1956
133841HƏSƏNOV MEHTİQULU TAHİRQAZAXLAR KƏNDİ1965
134841HƏSƏNOV ORUC ŞİRİNQAZAXLAR KƏNDİ1966
135841HƏSƏNOV RƏSUL BARATQAZAXLAR KƏNDİ1985
136841HƏSƏNOV SALEH İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1985
137841HƏSƏNOVA AYNURƏ ŞİRXANQAZAXLAR KƏNDİ1970
138841HƏSƏNOVA BAHAR ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1993
139841HƏSƏNOVA GÜLGƏZ İSAXQAZAXLAR KƏNDİ1931
140841HƏSƏNOVA GÜLLÜ VAQİFQAZAXLAR KƏNDİ1968
141841HƏSƏNOVA HÖKÜMƏ BARATQAZAXLAR KƏNDİ1987
142841HƏSƏNOVA İRADƏ KƏRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1966
143841HƏSƏNOVA MƏLAHƏT ƏHMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1961
144841HƏSƏNOVA SAMİRƏ İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1985
145841HƏSƏNOVA ŞƏLALƏ ƏRŞADQAZAXLAR KƏNDİ1974
146841HƏSƏNOVA SEVDA TAHİRQAZAXLAR KƏNDİ1958
147841HƏŞİMOV ELŞƏN RAQUBQAZAXLAR KƏNDİ1974
148841HƏŞİMOV MƏMMƏD ƏHMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1957
149841HƏŞİMOV RAQİB ƏHMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1949
150841HƏŞİMOV SAHİL MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1989
151841HƏŞİMOV TURAB ƏHMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1964
152841HƏŞİMOVA AYBƏNİZ MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1987
153841HƏŞİMOVA GÜLBƏNİZ MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1991
154841HƏŞİMOVA MƏHLUQƏ ƏRŞADQAZAXLAR KƏNDİ1952
155841HƏŞİMOVA ŞAHNAZ İBRAHİMQAZAXLAR KƏNDİ1983
156841HƏŞİMOVA SONA SALMANQAZAXLAR KƏNDİ1957
157841HƏTƏMOV AYAZ RAFİQQAZAXLAR KƏNDİ1992
158841HƏTƏMOV CƏSARƏT ƏBÜLFƏTQAZAXLAR KƏNDİ1986
159841HƏTƏMOV ƏBÜLFƏT SÜLEYMANQAZAXLAR KƏNDİ1956
160841HƏTƏMOV XALİD TOHİDQAZAXLAR KƏNDİ1977
161841HƏTƏMOV ZAMİN ZEYNALABDİNQAZAXLAR KƏNDİ1986
162841HƏTƏMOV ZEYNALABDİN XANKİŞİQAZAXLAR KƏNDİ1959
163841HƏTƏMOVA GÜLNİŞAN TOHİDQAZAXLAR KƏNDİ1979
164841HƏTƏMOVA QIZXANIM EYVAZQAZAXLAR KƏNDİ1981
165841HƏTƏMOVA SÜDABƏ FƏRMANQAZAXLAR KƏNDİ1952
166841HƏTƏMOVA SUQURA ALLAHVERƏNQAZAXLAR KƏNDİ1958
167841HƏTƏMXANOVA AĞGÜL HÜSEYİNALIQAZAXLAR KƏNDİ1965
168841HÜMBƏTOV ELBURUS VEYSƏLQAZAXLAR KƏNDİ1979
169841HÜMBƏTOV VEYSƏL ALLAHVERƏNQAZAXLAR KƏNDİ1953
170841HÜMBƏTOV XUDAVERDİ ALLAHVERƏNQAZAXLAR KƏNDİ1959
171841HÜMBƏTOVA FƏRİDƏ ALLAHVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1958
172841HÜMBƏTOVA GÜLNAR RAMİZQAZAXLAR KƏNDİ1985
173841HÜMBƏTOVA RUHİYYƏ VEYSƏLQAZAXLAR KƏNDİ1977
174841HÜSƏNLİ NAİL AMİLQAZAXLAR KƏNDİ1994
175841HÜSEYİNOV ƏHLİYYƏT QÜDRƏTQAZAXLAR KƏNDİ1962
176841HÜSEYİNOV YAVƏR QURBANQAZAXLAR KƏNDİ1958
177841HÜSEYİNOVA SEVİL MİSİRQAZAXLAR KƏNDİ1958
178841HÜSEYNLİ AYGÜN ƏBÜLHƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1992
179841HÜSEYNOV ELMİR İLQARQAZAXLAR KƏNDİ1986
180841HÜSEYNOV ELSEVƏR YAVƏRQAZAXLAR KƏNDİ1994
181841HÜSEYNOV İLKİN MAŞALLAHQAZAXLAR KƏNDİ1996
182841HÜSEYNOV MAŞALLAH MƏMMƏDƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1962
183841HÜSEYNOV MƏCNUN ŞİRİNQAZAXLAR KƏNDİ1959
184841HÜSEYNOV MƏHƏMMƏDƏLİ QÜDRƏTQAZAXLAR KƏNDİ1934
185841HÜSEYNOV MƏZAHİR MƏCNUNQAZAXLAR KƏNDİ1988
186841HÜSEYNOV MUSEYİB HEYDƏRQAZAXLAR KƏNDİ1966
187841HÜSEYNOV SƏFA ƏHLİYYƏTQAZAXLAR KƏNDİ1990
188841HÜSEYNOV SƏNAN ƏHLİYYƏTQAZAXLAR KƏNDİ1994
189841HÜSEYNOV YUNİS HEYDƏRQAZAXLAR KƏNDİ1952
190841HÜSEYNOVA ARZU HÜSEYNQAZAXLAR KƏNDİ1969
191841HÜSEYNOVA DÜRDANƏ MƏCNUNQAZAXLAR KƏNDİ1993
192841HÜSEYNOVA FATMA MAŞALLAHQAZAXLAR KƏNDİ1991
193841HÜSEYNOVA FƏRQANƏ MƏCNUNQAZAXLAR KƏNDİ1990
194841HÜSEYNOVA GÜLÜZƏ ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1969
195841HÜSEYNOVA KİFAYƏT SAHİBQAZAXLAR KƏNDİ1970
196841HÜSEYNOVA TAMAŞA İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1958
197841HÜSEYNOVA YASƏMƏN MUSEYİBQAZAXLAR KƏNDİ1991
198841İBRAHİMOV ELDAR HƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1946
199841İBRAHİMOVA MEYXANIM SÜLEYMANQAZAXLAR KƏNDİ1951
200841İBRAHİMOVA NAZİMƏ İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1953
201841İBRAHİMZADƏ FƏHİMƏ ŞAHMURQAZAXLAR KƏNDİ1992
202841İMANOVA DİLLİ MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1947
203841İSGƏNDƏROV ASƏF NAMAZQAZAXLAR KƏNDİ1979
204841İSGƏNDƏROV ƏBÜLFƏT MÖNSÜMQAZAXLAR KƏNDİ1959
205841İSGƏNDƏROV NAMAZ MÖNSÜMQAZAXLAR KƏNDİ1951
206841İSGƏNDƏROV NİCAT ƏBÜLFƏTQAZAXLAR KƏNDİ1986
207841İSGƏNDƏROV XƏYYAM NAMAZQAZAXLAR KƏNDİ1982
208841İSGƏNDƏROVA AĞGÜL MÖHSÜMQAZAXLAR KƏNDİ1968
209841İSGƏNDƏROVA ÇİNARƏ HİLALQAZAXLAR KƏNDİ1984
210841İSGƏNDƏROVA LAMİYƏ CƏFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1987
211841İSGƏNDƏROVA SƏKİNƏ VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1963
212841İSGƏNDƏROVA XUMARƏ ƏBÜLFƏTQAZAXLAR KƏNDİ1992
213841İSMAYILOV ABBAS MAHMUDQAZAXLAR KƏNDİ1950
214841İSMAYILOV AMİL MAHMUDQAZAXLAR KƏNDİ1960
215841İSMAYILOV ELGÜN İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1995
216841İSMAYILOV ELMƏDDİN AMİLQAZAXLAR KƏNDİ1992
217841İSMAYILOV NİYAMƏDDİN ABBASQAZAXLAR KƏNDİ1980
218841İSMAYILOVA ADİLƏ MAHMUDQAZAXLAR KƏNDİ1958
219841İSMAYILOVA DİLŞAD ŞAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1954
220841İSMAYILOVA HAMAYIL BALACAQAZAXLAR KƏNDİ1956
221841İSMAYILOVA NƏSİBƏ ABBASQAZAXLAR KƏNDİ1975
222841İSMAYILOVA RUHİYYƏ ABBASQAZAXLAR KƏNDİ1977
223841İSMAYILOVA ZEYNƏB HƏSRƏTQULUQAZAXLAR KƏNDİ1928
224841KAZIMOVA MAYA BABAŞQAZAXLAR KƏNDİ1950
225841KƏRİMOVA ZEYNƏB MÜRŞÜDQAZAXLAR KƏNDİ1985
226841MAHMUDOV BƏHRUZ BEHBUDQAZAXLAR KƏNDİ1978
227841MAHMUDOV ZAMAN CALALQAZAXLAR KƏNDİ1947
228841MAHMUDOVA AYNİŞAN BEHBUDQAZAXLAR KƏNDİ1968
229841MAHMUDOVA MƏDİNƏ KƏRİMQAZAXLAR KƏNDİ1956
230841MAHMUDOVA SƏİDƏ ZAMANQAZAXLAR KƏNDİ1984
231841MƏHƏRRƏMOV CƏMİYYƏT SOVETQAZAXLAR KƏNDİ1970
232841MƏHƏRRƏMOV ELÇİN HÜMBƏTQAZAXLAR KƏNDİ1989
233841MƏHƏRRƏMOV HÜMBƏT ŞİRASLANQAZAXLAR KƏNDİ1962
234841MƏHƏRRƏMOV İRADƏ MƏHƏMMƏDƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1974
235841MƏHƏRRƏMOV RAHİB TEHRANQAZAXLAR KƏNDİ1994
236841MƏHƏRRƏMOV RAUF TEHRANQAZAXLAR KƏNDİ1991
237841MƏHƏRRƏMOV RƏŞXAN HÜMBƏTQAZAXLAR KƏNDİ1987
238841MƏHƏRRƏMOV TEHRAN SOVETQAZAXLAR KƏNDİ1968
239841MƏHƏRRƏMOV TOFİQ XANIŞQAZAXLAR KƏNDİ1962
240841MƏHƏRRƏMOVA GİLAS CƏMİYYƏTQAZAXLAR KƏNDİ1995
241841MƏHƏRRƏMOVA GİLAS MİKAYILQAZAXLAR KƏNDİ1940
242841MƏHƏRRƏMOVA NURANƏ MAŞALLAHQAZAXLAR KƏNDİ1993
243841MƏHƏRRƏMOVA RAMİLƏ TEHRANQAZAXLAR KƏNDİ1996
244841MƏHƏRRƏMOVA SƏADƏT FƏTİŞQAZAXLAR KƏNDİ1965
245841MƏHƏRRƏMOVA SEVDA ARİFQAZAXLAR KƏNDİ1963
246841MƏHƏRRƏMOVA VALİDƏ MÖHSÜNQAZAXLAR KƏNDİ1953
247841MƏHƏRRƏMZADƏ RÖVŞƏN HÜMBƏTQAZAXLAR KƏNDİ1993
248841MƏMMƏDOV ƏDALƏT İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1974
249841MƏMMƏDOV ELBRUS MAHMUDQAZAXLAR KƏNDİ1975
250841MƏMMƏDOV ƏLİSƏFA İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1962
251841MƏMMƏDOV ƏLZADƏ ƏLSAFAQAZAXLAR KƏNDİ1990
252841MƏMMƏDOV NATİQ ƏKBƏRQAZAXLAR KƏNDİ1969
253841MƏMMƏDOV RƏCƏB XEYRULLAQAZAXLAR KƏNDİ1978
254841MƏMMƏDOVA EMA XANOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1973
255841MƏMMƏDOVA FƏRQANƏ ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1973
256841MƏMMƏDOVA GÜNƏŞ ALLAHVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1990
257841MƏMMƏDOVA İLKANƏ NATİQQAZAXLAR KƏNDİ1997
258841MƏMMƏDOVA QƏMZƏ QASIMQAZAXLAR KƏNDİ1943
259841MƏMMƏDOVA SƏADƏT QƏNİQAZAXLAR KƏNDİ1971
260841MƏMMƏDOVA ŞÖHRƏT ALLAHYARQAZAXLAR KƏNDİ1969
261841MƏMMƏDOVA VALİDƏ HƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1962
262841MƏSTƏLİYEVA NURANƏ FAMİLQAZAXLAR KƏNDİ1997
263841MƏSTƏLİYEVA PÜSTƏ XANALIQAZAXLAR KƏNDİ1977
264841MİRZƏLİYEV MƏHƏMMƏD MİRZƏQAZAXLAR KƏNDİ1965
265841MİRZƏLİYEVA MƏRZİYYƏ SƏDRXANQAZAXLAR KƏNDİ1967
266841MİRZƏYEVA XƏYALƏ İLQARQAZAXLAR KƏNDİ1981
267841MÖHSÜMZADƏ NƏRMİN ZÜLFÜQARQAZAXLAR KƏNDİ1990
268841MÜRSƏLLİ ƏFSANƏ İBRAHİMQAZAXLAR KƏNDİ1994
269841MUSAYEV MUSA SEVİNDİKQAZAXLAR KƏNDİ1991
270841MUSTAFAYEV ŞAİQ ŞAFAHATQAZAXLAR KƏNDİ1981
271841MUSTAFAYEV ŞƏFAHƏT QÜDRƏTQAZAXLAR KƏNDİ1954
272841MUSTAFAYEVA ÇİMNAZ HÜSEYNQAZAXLAR KƏNDİ1958
273841MUSTAFAYEVA GÜNEL ŞƏFAHƏTQAZAXLAR KƏNDİ1983
274841NAMAZOV AFİQ BALOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1964
275841NAMAZOV BAKİR ZAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1987
276841NAMAZOV ELŞAD BALOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1975
277841NAMAZOV MƏQSƏD ŞAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1983
278841NAMAZOV MÜŞVİQ AFİQQAZAXLAR KƏNDİ1988
279841NAMAZOV NAMİQ BALOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1967
280841NAMAZOV RAHİB ZAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1989
281841NAMAZOV RAMİN AFİQQAZAXLAR KƏNDİ1992
282841NAMAZOV RƏŞAD NAMİQQAZAXLAR KƏNDİ1996
283841NAMAZOV SAHİL AFİQQAZAXLAR KƏNDİ1989
284841NAMAZOV SƏMƏD SAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1983
285841NAMAZOV YASİN XANOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1987
286841NAMAZOV ZAHİD ZAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1983
287841NAMAZOV ZAKİR GÜLOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1958
288841NAMAZOVA AFAQ ƏHMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1987
289841NAMAZOVA FİRUZƏ TAHİRQAZAXLAR KƏNDİ1989
290841NAMAZOVA GÖHƏR ƏZİZQAZAXLAR KƏNDİ1942
291841NAMAZOVA GÜNEL BƏNDALIQAZAXLAR KƏNDİ1982
292841NAMAZOVA NARSİYA BİLALQAZAXLAR KƏNDİ1958
293841NAMAZOVA NÖVRƏSTƏ AMİLQAZAXLAR KƏNDİ1990
294841NAMAZOVA PAKİZƏ İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1996
295841NAMAZOVA QARATEL POLADQAZAXLAR KƏNDİ1937
296841NAMAZOVA SƏMƏNİ MƏHƏMMƏDƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1966
297841NAMAZOVA ÜLVİYYƏ HÜSEYNQAZAXLAR KƏNDİ1972
298841NAMAZOVA XEYRANNİSƏ ƏLİŞQAZAXLAR KƏNDİ1963
299841NAMAZOVA ZƏRNİŞAN NAMİQQAZAXLAR KƏNDİ1998
300841NAMAZOVA ZƏRNİŞAN XANKİŞİQAZAXLAR KƏNDİ1941
301841NAZAROV MÜQƏDDƏS BİLALQAZAXLAR KƏNDİ1964
302841NƏCƏFOV FƏZAİL MÜZƏFFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1988
303841NƏCƏFOV MUZƏFFƏR MƏMMƏDHƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1961
304841NƏCƏFOV SƏBUHİ MÜZƏFFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1987
305841NƏCƏFOVA BİKƏ ELÇİNQAZAXLAR KƏNDİ1997
306841NƏCƏFOVA SƏYARƏ ATIŞQAZAXLAR KƏNDİ1956
307841NƏZƏROV ƏHMƏD BİLALQAZAXLAR KƏNDİ1961
308841NƏZƏROV KƏNAN MÜQƏDDƏSQAZAXLAR KƏNDİ1993
309841NƏZƏROV QAFİL MÜQƏDDƏSQAZAXLAR KƏNDİ1990
310841NƏZƏROVA DİLAFRUZ ZÜLFÜQARQAZAXLAR KƏNDİ1936
311841NƏZƏROVA ŞAHZADƏ ZÜLFÜQARQAZAXLAR KƏNDİ1941
312841NOVRUZOV ELŞƏN MƏHƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1980
313841NOVRUZOV MƏHƏMMƏD ŞİRASLANQAZAXLAR KƏNDİ1955
314841NOVRUZOV NURALI TƏŞKİLATQAZAXLAR KƏNDİ1978
315841NOVRUZOV TELMAN ALIŞQAZAXLAR KƏNDİ1956
316841NOVRUZOV XƏYYAM TELMANQAZAXLAR KƏNDİ1994
317841NOVRUZOVA CƏMALƏ ELMANQAZAXLAR KƏNDİ1986
318841NOVRUZOVA LAMİYYƏ ZAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1985
319841NOVRUZOVA RİMA ƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1985
320841NOVRUZOVA SƏYYARƏ MİSİRQAZAXLAR KƏNDİ1958
321841NOVRUZOVA ZÜMRÜD PİRALIQAZAXLAR KƏNDİ1942
322841QARAŞOV VƏZİR FƏRƏCQAZAXLAR KƏNDİ1959
323841QARAŞOVA ELMİNAZ ŞİRİNQAZAXLAR KƏNDİ1957
324841QARAŞOVA ŞƏKƏR VƏZİRQAZAXLAR KƏNDİ1985
325841QASIMLI ALLAHVERDİ NƏBİQAZAXLAR KƏNDİ1994
326841QASIMOV ELGÜN İSRAİLQAZAXLAR KƏNDİ1989
327841QASIMOV HİDAYƏT FƏTİŞQAZAXLAR KƏNDİ1963
328841QASIMOV İSRAİL FƏTİŞQAZAXLAR KƏNDİ1958
329841QASIMOV NƏBİ ALLAHVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1959
330841QASIMOVA FİRÜZƏ FAMİLQAZAXLAR KƏNDİ1959
331841QASIMOVA ŞÜKÜFƏ YUSİFQAZAXLAR KƏNDİ1963
332841QƏHRƏMANOV ATAMOĞLAN YUNİSQAZAXLAR KƏNDİ1987
333841QƏHRƏMANOV BAYRAMƏLİ İLQARQAZAXLAR KƏNDİ1996
334841QƏHRƏMANOV EHTİRAM İLQARQAZAXLAR KƏNDİ1993
335841QƏHRƏMANOV ELGÜN MƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1987
336841QƏHRƏMANOV İLKİN MƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1983
337841QƏHRƏMANOV İLQAR ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1962
338841QƏHRƏMANOV MƏRKƏZ ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1951
339841QƏHRƏMANOV YUNİS ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1960
340841QƏHRƏMANOVA GİLAS YUNİSQAZAXLAR KƏNDİ1989
341841QƏHRƏMANOVA GÜLƏBƏTİN ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1970
342841QƏHRƏMANOVA GÜNAY YUNİSQAZAXLAR KƏNDİ1992
343841QƏHRƏMANOVA LEYLAN BAYRAMALIQAZAXLAR KƏNDİ1930
344841QƏHRƏMANOVA NAZİMƏ HƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1967
345841QƏHRƏMANOVA ŞƏFİQƏ ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1954
346841QƏHRƏMANOVA YEGANƏ QƏRİBQAZAXLAR KƏNDİ1975
347841QULİYEV TAĞI YAHYAQAZAXLAR KƏNDİ1971
348841QULİYEV YAHYA AZADQAZAXLAR KƏNDİ1942
349841QULİYEVA GÜLŞƏN İBRAHİMQAZAXLAR KƏNDİ1981
350841QULİYEVA SƏMƏNNAZ YAHYAQAZAXLAR KƏNDİ1978
351841QURBANOV SALEH KAMİLQAZAXLAR KƏNDİ1978
352841QURBANOVA AĞCA NƏCƏFQULUQAZAXLAR KƏNDİ1942
353841QURBANOVA DİLBƏR ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1962
354841QURBANOVA QIZQAYIT ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1957
355841RƏHİMOV ƏLİ TAPDIQQAZAXLAR KƏNDİ1959
356841RƏHİMOV ƏNVƏR QƏNİMƏTQAZAXLAR KƏNDİ1983
357841RƏHİMOV MAHİR ƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1989
358841RƏHİMOVA RİTA ALLAHVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1966
359841RƏHİMOVA SƏRƏNGÜL TAPDIQQAZAXLAR KƏNDİ1969
360841ŞAHBUDAĞOVA DİLAFURUZ ƏLƏKBƏRQAZAXLAR KƏNDİ1932
361841SƏFƏROV ƏFLATUN VAHİDQAZAXLAR KƏNDİ1987
362841SƏFƏROV ELMİR MƏHƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1987
363841SƏFƏROV FÜZULİ SƏFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1961
364841SƏFƏROV HÖRMƏT VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1976
365841SƏFƏROV MƏHƏMMƏD SƏFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1955
366841SƏFƏROV MEHRALI VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1971
367841SƏFƏROV ÜLVİ FÜZULİQAZAXLAR KƏNDİ1993
368841SƏFƏROV VAHİD VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1957
369841SƏFƏROV ZABİL VAHİDQAZAXLAR KƏNDİ1990
370841SƏFƏROV ZİYA MƏHƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1988
371841SƏFƏROVA BALABƏYİM SƏFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1954
372841SƏFƏROVA NÖVRƏSTƏ QƏNİMƏTQAZAXLAR KƏNDİ1976
373841SƏFƏROVA PƏRVANƏ SƏFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1965
374841SƏFƏROVA ŞƏKƏR ƏSƏDQAZAXLAR KƏNDİ1962
375841SƏFƏROVA ŞƏRQİYƏ SÜLEYMANQAZAXLAR KƏNDİ1938
376841SƏFƏROVA SEVİNC ARİFQAZAXLAR KƏNDİ1983
377841SƏFƏROVA XALİDƏ VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1959
378841SƏFƏROVA ZƏHRA HƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1959
379841SƏMƏDOV ADİL RAFİQQAZAXLAR KƏNDİ1985
380841SƏMƏDOV BƏXTİYAR TELMANQAZAXLAR KƏNDİ1979
381841SƏMƏDOV CABİR RAFİQQAZAXLAR KƏNDİ1977
382841SƏMƏDOV QABİL RAFİQQAZAXLAR KƏNDİ1981
383841SƏMƏDOV RAFİQ QARAQAZAXLAR KƏNDİ1951
384841SƏMƏDOV SALMAN SƏMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1962
385841SƏMƏDOV TACƏDDİN SALMANQAZAXLAR KƏNDİ1992
386841SƏMƏDOV TELMAN SƏMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1953
387841SƏMƏDOVA ALİYƏ ADİLQAZAXLAR KƏNDİ1963
388841SƏMƏDOVA AYBƏNİZ ƏŞRƏFQAZAXLAR KƏNDİ1968
389841SƏMƏDOVA LƏMAN RAMİZQAZAXLAR KƏNDİ1980
390841SƏMƏDOVA MƏDİNƏ SAVALANQAZAXLAR KƏNDİ1949
391841SƏMƏDOVA MƏLƏK MƏMİŞQAZAXLAR KƏNDİ1957
392841SƏMƏDOVA YAQUT SALMANQAZAXLAR KƏNDİ1990
393841SƏMƏDOVA ZƏNFİRƏ SAVALANQAZAXLAR KƏNDİ1955
394841ŞƏMİLLİ NOVRUZ İXTİYARQAZAXLAR KƏNDİ1990
395841ŞƏMİLLİ XƏYALƏ İXTİYARQAZAXLAR KƏNDİ1991
396841ŞƏRİFOVA TƏRANƏ ƏŞRƏFQAZAXLAR KƏNDİ1967
397841SƏRKAROVA TEYBƏ BURXANQAZAXLAR KƏNDİ1959
398841ŞİRİNOV ASƏF BARATQAZAXLAR KƏNDİ1976
399841ŞİRİNOV BAHADUR AZADQAZAXLAR KƏNDİ1939
400841ŞİRİNOV BAYANDUR AZADQAZAXLAR KƏNDİ1941
401841ŞİRİNOV ƏLİF POLADQAZAXLAR KƏNDİ1941
402841ŞİRİNOV HABİL BAYANDURQAZAXLAR KƏNDİ1969
403841ŞİRİNOV RÖVŞƏN QƏZƏNFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1992
404841ŞİRİNOVA ÇİÇƏK POLADQAZAXLAR KƏNDİ1945
405841ŞİRİNOVA HÖKÜMƏ ƏLİFQAZAXLAR KƏNDİ1969
406841ŞİRİNOVA OFELYA SƏNANİQAZAXLAR KƏNDİ1985
407841ŞİRİNOVA TAMELLA ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1952
408841ŞİRİNOVA TUTU MƏHƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1948
409841ŞİRİNOVA XƏYALƏ RƏFTARQAZAXLAR KƏNDİ1983
410841SÜLEYMANOV CEYHUN RAMİZQAZAXLAR KƏNDİ1981
411841SÜLEYMANOV HƏŞİM RAMİZQAZAXLAR KƏNDİ1976
412841SÜLEYMANOV RÖVŞƏN XANGÖZƏLQAZAXLAR KƏNDİ1996
413841SÜLEYMANOV SÜLEYMAN RAMİZQAZAXLAR KƏNDİ1978
414841SÜLEYMANOV XANGÖZƏL ƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1961
415841SÜLEYMANOVA GÜLBƏNİZ MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1991
416841SÜLEYMANOVA TƏRANƏ MƏHƏMMƏDƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1967
417841TURABOV QEYRƏT MUXDARQAZAXLAR KƏNDİ1940
418841TURABOVA MƏZİRƏ MUXTARQAZAXLAR KƏNDİ1942
419841USUBOV MÜSLÜM MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1959
420841USUBOV USUB MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1956
421841USUBOVA ELNARƏ MÜSLÜMQAZAXLAR KƏNDİ1991
422841VƏLİYEV ANAR XƏLİLQAZAXLAR KƏNDİ1977
423841VƏLİYEV İSA VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1959
424841VƏLİYEV MUSA SEVİNDİKQAZAXLAR KƏNDİ1991
425841VƏLİYEV SEVİNDİK VALEHQAZAXLAR KƏNDİ1961
426841VƏLİYEV TALEH VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1972
427841VƏLİYEV VALEH MUSAQAZAXLAR KƏNDİ1938
428841VƏLİYEV VƏLİ TALEHQAZAXLAR KƏNDİ1998
429841VƏLİYEVA BƏSTİ ƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1961
430841VƏLİYEVA GÜLTƏKİN VAQİFQAZAXLAR KƏNDİ1982
431841VƏLİYEVA HÜRÜ ALLAHVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1938
432841VƏLİYEVA ŞAHNAZ ALLAHVERƏNQAZAXLAR KƏNDİ1966
433841VƏLİYEVA VÜSALƏ NƏCƏFQAZAXLAR KƏNDİ1979
434841XƏLİLOVA KUBRA ŞƏMİLQAZAXLAR KƏNDİ1942
435841XUDUYEVA ARİFƏ ƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1993
436841YOLÇUYEV MUSTAFA QASIMQAZAXLAR KƏNDİ1977
437841YOLÇUYEV QASIM MUSTAFAQAZAXLAR KƏNDİ1935
438841YOLÇUYEV RAHİB EYVAZQAZAXLAR KƏNDİ1979
439841YOLÇUYEVA AYGÜL EYVAZQAZAXLAR KƏNDİ1985
440841YOLÇUYEVA ƏSMƏR ƏBÜLFƏTQAZAXLAR KƏNDİ1983
441841YOLÇUYEVA NƏRMİN SAHİBQAZAXLAR KƏNDİ1989
442841YOLÇUYEVA SOLMAZ ABDULLAQAZAXLAR KƏNDİ1952
443841YUSİFOV ELNUR XANLARQAZAXLAR KƏNDİ1994
444841YUSİFOV MƏMMƏD YUSİFQAZAXLAR KƏNDİ1988
445841YUSİFOV SAMİR MÜSLÜMQAZAXLAR KƏNDİ1997
446841YUSİFOV TURAL YUSİFQAZAXLAR KƏNDİ1987
447841YUSİFOV XANLAR MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1964
448841YUSİFOVA AĞGÜL MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1948
449841YUSİFOVA İRADƏ FƏHLƏQAZAXLAR KƏNDİ1964
450841YUSİFOVA NARİDƏ VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1962
451841YUSİFOVA NƏRMİNƏ YUSİFQAZAXLAR KƏNDİ1990
452841YUSİFOVA QUMRU İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1941
453841ZEYNALLI BƏYİM AYDINQAZAXLAR KƏNDİ1997
454841ZEYNALOV AYDIN İMANQAZAXLAR KƏNDİ1971
455841ZEYNALOV RƏSUL AYDINQAZAXLAR KƏNDİ1995
456841ZEYNALOVA GÜLBƏYİM NOVRUZQAZAXLAR KƏNDİ1957
457841ZEYNALOVA İLAHƏ MEHMANQAZAXLAR KƏNDİ1982
458841ZEYNALOVA SƏBİNƏ KAMİLQAZAXLAR KƏNDİ1972
459841ZEYNALOVA SÜCAHƏT ŞAHBAHAQAZAXLAR KƏNDİ1951