Seçki dairələri

 

S/sDairənin koduMəntəqənin koduSeçicinin soyadı, adı, atasının adıDaimi yaşayış yerinin ünvanı
(küçə, ev və mənzilin nömrəsi)
Təvəllüd
1841ABBASOV ABBAS İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1977
2841ABBASOV AMİL HÜSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1965
3841ABBASOV BƏYLƏR İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1984
4841ABBASOV ELDƏNİZ NİZAMİQAZAXLAR KƏNDİ1983
5841ABBASOV ELŞƏN NİZAMİQAZAXLAR KƏNDİ1984
6841ABBASOV ƏMRAH ƏZİZQAZAXLAR KƏNDİ1937
7841ABBASOV ƏZİZ ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1960
8841ABBASOV FAİQ ƏMRAHQAZAXLAR KƏNDİ1973
9841ABBASOV FAMİL ŞÜKÜRQAZAXLAR KƏNDİ1974
10841ABBASOV İSMAYIL MƏHƏRRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1951
11841ABBASOV NƏRİMAN HÜSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1970
12841ABBASOV NİZAMİ ABASQAZAXLAR KƏNDİ1954
13841ABBASOV RƏFAİL İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1975
14841ABBASOV RÖVŞƏN ƏMRAHQAZAXLAR KƏNDİ1970
15841ABBASOV SALMAN HÜSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1969
16841ABBASOV TURAL İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1989
17841ABBASOV ZAHİD ƏMRAHQAZAXLAR KƏNDİ1975
18841ABBASOVA AİDƏ HÜSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1963
19841ABBASOVA ALİYYƏ ƏMRAHQAZAXLAR KƏNDİ1966
20841ABBASOVA BAHAR İLQARQAZAXLAR KƏNDİ1981
21841ABBASOVA ELNARƏ MÜRŞÜDQAZAXLAR KƏNDİ1978
22841ABBASOVA FƏRİDƏ MƏHƏRRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1996
23841ABBASOVA GÜLBUTA MƏMMƏDHƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1956
24841ABBASOVA GÜLNAR QASIMQAZAXLAR KƏNDİ1988
25841ABBASOVA GÜLÜSTAN SƏRXANQAZAXLAR KƏNDİ1963
26841ABBASOVA GÜLXARƏ ƏVƏZQAZAXLAR KƏNDİ1959
27841ABBASOVA LALƏ XANGÖZƏLQAZAXLAR KƏNDİ1988
28841ABBASOVA MƏNSUMA QƏNİMƏTQAZAXLAR KƏNDİ1983
29841ABBASOVA PAKİZƏ CƏLİLQAZAXLAR KƏNDİ1938
30841ABBASOVA RAYA ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1952
31841ABBASOVA TAVAD CƏLALQAZAXLAR KƏNDİ1934
32841ABDULLAYEV İLKİN ABDULLAQAZAXLAR KƏNDİ1995
33841AĞAYEV CAVİD NAXŞIBƏNDƏQAZAXLAR KƏNDİ1992
34841AĞAYEV ƏBİLHƏSƏN HÜSEYNQAZAXLAR KƏNDİ1961
35841AĞAYEV HAFİS HÜSEYİNQAZAXLAR KƏNDİ1964
36841AĞAYEV HÜSEYN HAFİSQAZAXLAR KƏNDİ1996
37841AĞAYEV KAMAL BƏHRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1967
38841AĞAYEV NAXŞIBƏNDƏ BƏHRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1961
39841AĞAYEV NAZİM ƏLİŞQAZAXLAR KƏNDİ1965
40841AĞAYEV NAZİR ƏLİŞQAZAXLAR KƏNDİ1960
41841AĞAYEV NİYAMƏDDİN NAZİRQAZAXLAR KƏNDİ1987
42841AĞAYEV TURAL NAZİMQAZAXLAR KƏNDİ1997
43841AĞAYEV XƏQANİ BƏHRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1974
44841AĞAYEVA AYTƏKİN ƏBİLHƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1986
45841AĞAYEVA ÇİNARƏ NAZİRQAZAXLAR KƏNDİ1992
46841AĞAYEVA ELLA TEYUBQAZAXLAR KƏNDİ1977
47841AĞAYEVA ELNARƏ PƏNAHQAZAXLAR KƏNDİ1964
48841AĞAYEVA HİCRAN HƏBİBQAZAXLAR KƏNDİ1972
49841AĞAYEVA LALƏ NAXŞIBƏNDƏQAZAXLAR KƏNDİ1987
50841AĞAYEVA LEYLA NAXŞIBƏNDƏQAZAXLAR KƏNDİ1988
51841AĞAYEVA MAXMƏR BƏHRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1959
52841AĞAYEVA MƏLƏK HÜSEYNQAZAXLAR KƏNDİ1970
53841AĞAYEVA ŞƏHLA YAŞASINQAZAXLAR KƏNDİ1976
54841AĞAYEVA SEVİNC KAMALQAZAXLAR KƏNDİ1996
55841AĞAYEVA TƏRBİYYƏ SEYİDƏHMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1961
56841ALIŞOV ALİM TALIŞQAZAXLAR KƏNDİ1985
57841ALIŞOV ALIŞ USUBQAZAXLAR KƏNDİ1951
58841ALIŞOV MÜRVƏT ELXANQAZAXLAR KƏNDİ1995
59841ALIŞOV NƏSİB OKTAYQAZAXLAR KƏNDİ1988
60841ALIŞOV OQTAY BAYRAMQAZAXLAR KƏNDİ1964
61841ALIŞOV SADİQ ALIŞQAZAXLAR KƏNDİ1981
62841ALIŞOV ŞAHLAR OKTAYQAZAXLAR KƏNDİ1993
63841ALIŞOV YAQUB NƏSİBQAZAXLAR KƏNDİ1940
64841ALIŞOVA ANAXANIM HƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1934
65841ALIŞOVA ARZU YAQUBQAZAXLAR KƏNDİ1980
66841ALIŞOVA AYGÜL EYVAZQAZAXLAR KƏNDİ1987
67841ALIŞOVA SAHİBƏ ELMANQAZAXLAR KƏNDİ1985
68841ALIŞOVA SƏBİNƏ ÇİNGİZQAZAXLAR KƏNDİ1993
69841ALIŞOVA ŞÖHLƏ RƏŞİDQAZAXLAR KƏNDİ1954
70841ALIŞOVA XAVƏR NURƏDDİNQAZAXLAR KƏNDİ1944
71841ALLAHVERDİYEV RAMİZ SÜLEYMANQAZAXLAR KƏNDİ1952
72841ALLAHVERDİYEVA DİLAVƏR SÜLEYMANQAZAXLAR KƏNDİ1938
73841ALLAHVERDİYEVA FİRUZƏ ƏRŞADQAZAXLAR KƏNDİ1982
74841ALLAHVERDİYEVA XURAMAN QARAQAZAXLAR KƏNDİ1955
75841ARABLI ASİM ARABQAZAXLAR KƏNDİ1995
76841ASLANOV ELÇİN BALOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1974
77841ASLANOV İBRAHİM MÜRSƏLQAZAXLAR KƏNDİ1968
78841ASLANOV ŞƏFA BARATQAZAXLAR KƏNDİ1976
79841ASLANOVA LEYLA GÜLOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1952
80841ASLANOVA NƏTƏVAN SOLTANQAZAXLAR KƏNDİ1975
81841AZADOV HEYDƏR NOVRUZQAZAXLAR KƏNDİ1932
82841AZADOV İXTİYAR ŞƏMİLQAZAXLAR KƏNDİ1966
83841AZADOV NƏSİMİ HEYDƏRQAZAXLAR KƏNDİ1970
84841AZADOV NOVRUZ İXTİYARQAZAXLAR KƏNDİ1990
85841AZADOV TƏŞKİLAT NOVRUZQAZAXLAR KƏNDİ1940
86841AZADOV TEYMUR ŞƏMİLQAZAXLAR KƏNDİ1973
87841AZADOVA GÜLÜŞ MİSİRQAZAXLAR KƏNDİ1934
88841AZADOVA GÜLXANIM SULEYMANQAZAXLAR KƏNDİ1947
89841AZADOVA ŞƏLALƏ ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1968
90841AZADOVA ŞƏRİFƏ GÜLMƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1950
91841AZADOVA XƏZƏNGÜL HƏBİBQAZAXLAR KƏNDİ1974
92841AZADOVA YAXŞI HEYDƏRQAZAXLAR KƏNDİ1967
93841BABAŞOV ALLAHVERDİ HAKVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1939
94841BABAŞOVA ŞAMAMA ALIŞQAZAXLAR KƏNDİ1947
95841BABAYEV HACI MUSAQAZAXLAR KƏNDİ1995
96841BABAYEV İBRAHİM SALEHQAZAXLAR KƏNDİ1991
97841BABAYEV SAMİN İLKİNQAZAXLAR KƏNDİ1995
98841BAĞIROV TARİYEL XALƏDDİNQAZAXLAR KƏNDİ1995
99841BAYRAMOV FAİQ ŞAİRQAZAXLAR KƏNDİ1982
100841BAYRAMOV HEYDƏR VİDADİQAZAXLAR KƏNDİ1996
101841BAYRAMOV NURƏDDİN HEYDƏRQAZAXLAR KƏNDİ1959
102841BAYRAMOV QADİR XƏLİYƏDDİNQAZAXLAR KƏNDİ1968
103841BAYRAMOV SAHİL QADİRQAZAXLAR KƏNDİ1998
104841BAYRAMOV ŞAİR XALƏDDİNQAZAXLAR KƏNDİ1957
105841BAYRAMOV SEYMUR NADİRQAZAXLAR KƏNDİ1980
106841BAYRAMOV TEYMUR NADİRQAZAXLAR KƏNDİ1976
107841BAYRAMOV XƏLİYƏDDİN QADİRQAZAXLAR KƏNDİ1997
108841BAYRAMOVA ELBƏNİZ HÜSEYİNQAZAXLAR KƏNDİ1967
109841BAYRAMOVA GÜLSƏNƏM BAYANDURQAZAXLAR KƏNDİ1981
110841BAYRAMOVA GÜLSƏNƏM BAYANDURQAZAXLAR KƏNDİ1982
111841BAYRAMOVA GÜNEL VİDADİQAZAXLAR KƏNDİ1990
112841BAYRAMOVA MƏLƏK HEYDƏRQAZAXLAR KƏNDİ1953
113841BAYRAMOVA MƏNSUMA XEYRULLAQAZAXLAR KƏNDİ1959
114841BAYRAMOVA NƏCİBƏ MAHMUDQAZAXLAR KƏNDİ1965
115841BAYRAMOVA RƏFİQƏ FƏRMANQAZAXLAR KƏNDİ1966
116841BAYRAMOVA ZƏHRA QADİRQAZAXLAR KƏNDİ1991
117841BƏŞİROV RƏŞAD BƏŞİRQAZAXLAR KƏNDİ1995
118841CABBAROVA PƏRVANƏ ƏDALƏTQAZAXLAR KƏNDİ1983
119841ƏLİYEV AĞABALA MEHDİQAZAXLAR KƏNDİ1997
120841ƏLİYEV ALLAHVERDİ QURBANQAZAXLAR KƏNDİ1961
121841ƏLİYEV QURBAN ALLAHVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1988
122841ƏLİYEV RƏHMAN ADİLQAZAXLAR KƏNDİ1995
123841ƏLİYEV SAHİL QURBANQAZAXLAR KƏNDİ1997
124841ƏLİYEV VAQİF ƏVƏZQAZAXLAR KƏNDİ1947
125841ƏLİYEVA CEYRAN MEHRALIQAZAXLAR KƏNDİ1940
126841ƏLİYEVA RƏSMİYYƏ VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1967
127841ƏLİYEVA ZƏRNİŞAN BƏBƏŞQAZAXLAR KƏNDİ1951
128841ƏSƏDOV ORXAN SƏRVƏRQAZAXLAR KƏNDİ1996
129841ƏSƏDOV VÜSAL ŞƏMSİQAZAXLAR KƏNDİ1995
130841ƏSƏDOVA HƏMİDƏ YOLÇUQAZAXLAR KƏNDİ1988
131841FƏRƏCZADƏ AZAD VƏZİRQAZAXLAR KƏNDİ1996
132841FƏTƏLİYEV ƏFQAN TAHİRQAZAXLAR KƏNDİ1970
133841FƏTƏLİYEV ELSEVƏN TAHİRXANQAZAXLAR KƏNDİ1973
134841FƏTƏLİYEV TAHİRXAN İSAQAZAXLAR KƏNDİ1937
135841GOVALOV ZAUR NİFTALIQAZAXLAR KƏNDİ1995
136841GÖYÜŞLÜ MƏTLƏB YOLÇUQAZAXLAR KƏNDİ1994
137841GÜLƏNOVA GÜLÜZƏ CAVANŞİRQAZAXLAR KƏNDİ1971
138841HƏSƏNLİ ELNUR SAHİBQAZAXLAR KƏNDİ1994
139841HƏSƏNLİ FİRƏNGİZ İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1956
140841HƏSƏNLİ FİRƏNGİZ TAHİRQAZAXLAR KƏNDİ1993
141841HƏSƏNOV BARAT ƏRŞADQAZAXLAR KƏNDİ1958
142841HƏSƏNOV ƏLİSAHİB İBRAHİMQAZAXLAR KƏNDİ1995
143841HƏSƏNOV ELXAN HƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1972
144841HƏSƏNOV ƏRŞAD BARATQAZAXLAR KƏNDİ1988
145841HƏSƏNOV ETİMAD ASLANQAZAXLAR KƏNDİ1997
146841HƏSƏNOV İBRAHİM ƏRŞADQAZAXLAR KƏNDİ1955
147841HƏSƏNOV İLHAM VAQİFQAZAXLAR KƏNDİ1995
148841HƏSƏNOV İSMAYIL ŞİRİNQAZAXLAR KƏNDİ1956
149841HƏSƏNOV MEHTİQULU TAHİRQAZAXLAR KƏNDİ1965
150841HƏSƏNOV ORUC ŞİRİNQAZAXLAR KƏNDİ1966
151841HƏSƏNOV RƏSUL BARATQAZAXLAR KƏNDİ1985
152841HƏSƏNOV SALEH İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1985
153841HƏSƏNOVA AYNURƏ ŞİRXANQAZAXLAR KƏNDİ1970
154841HƏSƏNOVA BAHAR ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1993
155841HƏSƏNOVA GÜLGƏZ İSAXQAZAXLAR KƏNDİ1931
156841HƏSƏNOVA GÜLLÜ VAQİFQAZAXLAR KƏNDİ1968
157841HƏSƏNOVA HÖKÜMƏ BARATQAZAXLAR KƏNDİ1987
158841HƏSƏNOVA İRADƏ KƏRƏMQAZAXLAR KƏNDİ1966
159841HƏSƏNOVA MƏLAHƏT ƏHMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1961
160841HƏSƏNOVA SAMİRƏ İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1985
161841HƏSƏNOVA ŞƏLALƏ ƏRŞADQAZAXLAR KƏNDİ1974
162841HƏSƏNOVA SEVDA TAHİRQAZAXLAR KƏNDİ1958
163841HƏŞİMOV ELŞƏN RAQUBQAZAXLAR KƏNDİ1974
164841HƏŞİMOV MƏMMƏD ƏHMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1957
165841HƏŞİMOV RAQİB ƏHMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1949
166841HƏŞİMOV SAHİL MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1989
167841HƏŞİMOV TURAB ƏHMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1964
168841HƏŞİMOVA AYBƏNİZ MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1987
169841HƏŞİMOVA GÜLBƏNİZ MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1991
170841HƏŞİMOVA MƏHLUQƏ ƏRŞADQAZAXLAR KƏNDİ1952
171841HƏŞİMOVA ŞAHNAZ İBRAHİMQAZAXLAR KƏNDİ1983
172841HƏŞİMOVA SONA SALMANQAZAXLAR KƏNDİ1957
173841HƏTƏMOV AYAZ RAFİQQAZAXLAR KƏNDİ1992
174841HƏTƏMOV CƏSARƏT ƏBÜLFƏTQAZAXLAR KƏNDİ1986
175841HƏTƏMOV ƏBÜLFƏT SÜLEYMANQAZAXLAR KƏNDİ1956
176841HƏTƏMOV XALİD TOHİDQAZAXLAR KƏNDİ1977
177841HƏTƏMOV ZAMİN ZEYNALABDİNQAZAXLAR KƏNDİ1986
178841HƏTƏMOV ZEYNALABDİN XANKİŞİQAZAXLAR KƏNDİ1959
179841HƏTƏMOVA GÜLNİŞAN TOHİDQAZAXLAR KƏNDİ1979
180841HƏTƏMOVA QIZXANIM EYVAZQAZAXLAR KƏNDİ1981
181841HƏTƏMOVA SÜDABƏ FƏRMANQAZAXLAR KƏNDİ1952
182841HƏTƏMOVA SUQURA ALLAHVERƏNQAZAXLAR KƏNDİ1958
183841HƏTƏMXANOVA AĞGÜL HÜSEYİNALIQAZAXLAR KƏNDİ1965
184841HÜMBƏTOV ELBURUS VEYSƏLQAZAXLAR KƏNDİ1979
185841HÜMBƏTOV VEYSƏL ALLAHVERƏNQAZAXLAR KƏNDİ1953
186841HÜMBƏTOV XUDAVERDİ ALLAHVERƏNQAZAXLAR KƏNDİ1959
187841HÜMBƏTOVA FƏRİDƏ ALLAHVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1958
188841HÜMBƏTOVA GÜLNAR RAMİZQAZAXLAR KƏNDİ1985
189841HÜMBƏTOVA RUHİYYƏ VEYSƏLQAZAXLAR KƏNDİ1977
190841HÜSƏNLİ NAİL AMİLQAZAXLAR KƏNDİ1994
191841HÜSEYİNOV ƏHLİYYƏT QÜDRƏTQAZAXLAR KƏNDİ1962
192841HÜSEYİNOV YAVƏR QURBANQAZAXLAR KƏNDİ1958
193841HÜSEYİNOVA SEVİL MİSİRQAZAXLAR KƏNDİ1958
194841HÜSEYNLİ AYGÜN ƏBÜLHƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1992
195841HÜSEYNOV ELMİR İLQARQAZAXLAR KƏNDİ1986
196841HÜSEYNOV ELSEVƏR YAVƏRQAZAXLAR KƏNDİ1994
197841HÜSEYNOV İLKİN MAŞALLAHQAZAXLAR KƏNDİ1996
198841HÜSEYNOV MAŞALLAH MƏMMƏDƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1962
199841HÜSEYNOV MƏCNUN ŞİRİNQAZAXLAR KƏNDİ1959
200841HÜSEYNOV MƏHƏMMƏDƏLİ QÜDRƏTQAZAXLAR KƏNDİ1934
201841HÜSEYNOV MƏZAHİR MƏCNUNQAZAXLAR KƏNDİ1988
202841HÜSEYNOV MUSEYİB HEYDƏRQAZAXLAR KƏNDİ1966
203841HÜSEYNOV SƏFA ƏHLİYYƏTQAZAXLAR KƏNDİ1990
204841HÜSEYNOV SƏNAN ƏHLİYYƏTQAZAXLAR KƏNDİ1994
205841HÜSEYNOV YUNİS HEYDƏRQAZAXLAR KƏNDİ1952
206841HÜSEYNOVA ARZU HÜSEYNQAZAXLAR KƏNDİ1969
207841HÜSEYNOVA DÜRDANƏ MƏCNUNQAZAXLAR KƏNDİ1993
208841HÜSEYNOVA FATMA MAŞALLAHQAZAXLAR KƏNDİ1991
209841HÜSEYNOVA FƏRQANƏ MƏCNUNQAZAXLAR KƏNDİ1990
210841HÜSEYNOVA GÜLÜZƏ ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1969
211841HÜSEYNOVA KİFAYƏT SAHİBQAZAXLAR KƏNDİ1970
212841HÜSEYNOVA TAMAŞA İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1958
213841HÜSEYNOVA YASƏMƏN MUSEYİBQAZAXLAR KƏNDİ1991
214841İBRAHİMOV ELDAR HƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1946
215841İBRAHİMOV MAHMUD BABAQAZAXLAR KƏNDİ1993
216841İBRAHİMOVA MEYXANIM SÜLEYMANQAZAXLAR KƏNDİ1951
217841İBRAHİMZADƏ FƏHİMƏ ŞAHMURQAZAXLAR KƏNDİ1992
218841İMAMƏLİYEV TURAL FİKRƏTQAZAXLAR KƏNDİ1995
219841İMANOVA DİLLİ MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1947
220841İMANOVA ŞƏFİQƏ BƏHRAMQAZAXLAR KƏNDİ1944
221841İSGƏNDƏROV ASƏF NAMAZQAZAXLAR KƏNDİ1979
222841İSGƏNDƏROV ƏBÜLFƏT MÖNSÜMQAZAXLAR KƏNDİ1959
223841İSGƏNDƏROV NAMAZ MÖNSÜMQAZAXLAR KƏNDİ1951
224841İSGƏNDƏROV NİCAT ƏBÜLFƏTQAZAXLAR KƏNDİ1986
225841İSGƏNDƏROV XƏYYAM NAMAZQAZAXLAR KƏNDİ1982
226841İSGƏNDƏROVA AĞGÜL MÖHSÜMQAZAXLAR KƏNDİ1968
227841İSGƏNDƏROVA ÇİNARƏ HİLALQAZAXLAR KƏNDİ1984
228841İSGƏNDƏROVA LAMİYƏ CƏFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1987
229841İSGƏNDƏROVA SƏKİNƏ VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1963
230841İSGƏNDƏROVA XUMARƏ ƏBÜLFƏTQAZAXLAR KƏNDİ1992
231841İSMAYILOV ABBAS MAHMUDQAZAXLAR KƏNDİ1950
232841İSMAYILOV AMİL MAHMUDQAZAXLAR KƏNDİ1960
233841İSMAYILOV ELGÜN İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1995
234841İSMAYILOV ELMƏDDİN AMİLQAZAXLAR KƏNDİ1992
235841İSMAYILOV NİYAMƏDDİN ABBASQAZAXLAR KƏNDİ1980
236841İSMAYILOVA ADİLƏ MAHMUDQAZAXLAR KƏNDİ1958
237841İSMAYILOVA DİLŞAD ŞAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1954
238841İSMAYILOVA HAMAYIL BALACAQAZAXLAR KƏNDİ1956
239841İSMAYILOVA NƏSİBƏ ABBASQAZAXLAR KƏNDİ1975
240841İSMAYILOVA RUHİYYƏ ABBASQAZAXLAR KƏNDİ1977
241841İSMAYILOVA ZEYNƏB HƏSRƏTQULUQAZAXLAR KƏNDİ1928
242841KAZIMOVA MAYA BABAŞQAZAXLAR KƏNDİ1950
243841KƏRİMOVA ZEYNƏB MÜRŞÜDQAZAXLAR KƏNDİ1985
244841MAHMUDOV BƏHRUZ BEHBUDQAZAXLAR KƏNDİ1978
245841MAHMUDOV NURU MAHMUDQAZAXLAR KƏNDİ1996
246841MAHMUDOV ZAMAN CALALQAZAXLAR KƏNDİ1947
247841MAHMUDOVA AYNİŞAN BEHBUDQAZAXLAR KƏNDİ1968
248841MAHMUDOVA MƏDİNƏ KƏRİMQAZAXLAR KƏNDİ1956
249841MAHMUDOVA SƏİDƏ ZAMANQAZAXLAR KƏNDİ1984
250841MƏHƏRRƏMOV CƏMİYYƏT SOVETQAZAXLAR KƏNDİ1970
251841MƏHƏRRƏMOV ELÇİN HÜMBƏTQAZAXLAR KƏNDİ1989
252841MƏHƏRRƏMOV HÜMBƏT ŞİRASLANQAZAXLAR KƏNDİ1962
253841MƏHƏRRƏMOV İRADƏ MƏHƏMMƏDƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1974
254841MƏHƏRRƏMOV RAHİB TEHRANQAZAXLAR KƏNDİ1994
255841MƏHƏRRƏMOV RAUF TEHRANQAZAXLAR KƏNDİ1991
256841MƏHƏRRƏMOV RƏŞXAN HÜMBƏTQAZAXLAR KƏNDİ1987
257841MƏHƏRRƏMOV TEHRAN SOVETQAZAXLAR KƏNDİ1968
258841MƏHƏRRƏMOV TOFİQ XANIŞQAZAXLAR KƏNDİ1962
259841MƏHƏRRƏMOVA ARİFƏ CƏMİYYƏTQAZAXLAR KƏNDİ1997
260841MƏHƏRRƏMOVA GİLAS CƏMİYYƏTQAZAXLAR KƏNDİ1995
261841MƏHƏRRƏMOVA GİLAS MİKAYILQAZAXLAR KƏNDİ1940
262841MƏHƏRRƏMOVA NURANƏ MAŞALLAHQAZAXLAR KƏNDİ1993
263841MƏHƏRRƏMOVA RAMİLƏ TEHRANQAZAXLAR KƏNDİ1996
264841MƏHƏRRƏMOVA SƏADƏT FƏTİŞQAZAXLAR KƏNDİ1965
265841MƏHƏRRƏMOVA SEVDA ARİFQAZAXLAR KƏNDİ1963
266841MƏHƏRRƏMOVA VALİDƏ MÖHSÜNQAZAXLAR KƏNDİ1953
267841MƏHƏRRƏMZADƏ RÖVŞƏN HÜMBƏTQAZAXLAR KƏNDİ1993
268841MƏMMƏDOV ƏDALƏT İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1974
269841MƏMMƏDOV ELBRUS MAHMUDQAZAXLAR KƏNDİ1975
270841MƏMMƏDOV ƏLİSƏFA İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1962
271841MƏMMƏDOV ƏLZADƏ ƏLSAFAQAZAXLAR KƏNDİ1990
272841MƏMMƏDOV MƏHARƏT HAFİZQAZAXLAR KƏNDİ1997
273841MƏMMƏDOV NATİQ ƏKBƏRQAZAXLAR KƏNDİ1969
274841MƏMMƏDOV RƏCƏB XEYRULLAQAZAXLAR KƏNDİ1978
275841MƏMMƏDOVA EMA XANOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1973
276841MƏMMƏDOVA FƏRQANƏ ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1973
277841MƏMMƏDOVA GÜNƏŞ ALLAHVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1990
278841MƏMMƏDOVA İLKANƏ NATİQQAZAXLAR KƏNDİ1997
279841MƏMMƏDOVA QƏMZƏ QASIMQAZAXLAR KƏNDİ1943
280841MƏMMƏDOVA SƏADƏT QƏNİQAZAXLAR KƏNDİ1971
281841MƏMMƏDOVA ŞÖHRƏT ALLAHYARQAZAXLAR KƏNDİ1969
282841MƏMMƏDOVA VALİDƏ HƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1962
283841MƏSTƏLİYEVA NURANƏ FAMİLQAZAXLAR KƏNDİ1997
284841MƏSTƏLİYEVA PÜSTƏ XANALIQAZAXLAR KƏNDİ1977
285841MİRZƏLİYEV MƏHƏMMƏD MİRZƏQAZAXLAR KƏNDİ1965
286841MİRZƏLİYEVA MƏRZİYYƏ SƏDRXANQAZAXLAR KƏNDİ1967
287841MİRZƏYEVA XƏYALƏ İLQARQAZAXLAR KƏNDİ1981
288841MURADOV ŞAHİN BURCULLAQAZAXLAR KƏNDİ1997
289841MÜRSƏLLİ ƏFSANƏ İBRAHİMQAZAXLAR KƏNDİ1994
290841MUSAYEV MUSA SEVİNDİKQAZAXLAR KƏNDİ1991
291841MUSAYEV SİMRAN İMRANQAZAXLAR KƏNDİ1996
292841MUSTAFAYEV ELMƏDDİN KAMİLQAZAXLAR KƏNDİ1994
293841MUSTAFAYEV İLKİN RASİFQAZAXLAR KƏNDİ1995
294841MUSTAFAYEV ŞAİQ ŞAFAHATQAZAXLAR KƏNDİ1981
295841MUSTAFAYEV ŞƏFAHƏT QÜDRƏTQAZAXLAR KƏNDİ1954
296841MUSTAFAYEVA ÇİMNAZ HÜSEYNQAZAXLAR KƏNDİ1958
297841MUSTAFAYEVA GÜNEL ŞƏFAHƏTQAZAXLAR KƏNDİ1983
298841NAMAZOV AFİQ BALOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1964
299841NAMAZOV BAKİR ZAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1987
300841NAMAZOV ELŞAD BALOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1975
301841NAMAZOV MƏQSƏD ŞAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1983
302841NAMAZOV MÜŞVİQ AFİQQAZAXLAR KƏNDİ1988
303841NAMAZOV NAMİQ BALOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1967
304841NAMAZOV RAHİB ZAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1989
305841NAMAZOV RAMİN AFİQQAZAXLAR KƏNDİ1992
306841NAMAZOV RƏŞAD NAMİQQAZAXLAR KƏNDİ1996
307841NAMAZOV SAHİL AFİQQAZAXLAR KƏNDİ1989
308841NAMAZOV ŞAKİR GÜLOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1956
309841NAMAZOV SƏMƏD SAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1983
310841NAMAZOV YASİN XANOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1987
311841NAMAZOV ZAHİD ZAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1983
312841NAMAZOV ZAKİR GÜLOĞLANQAZAXLAR KƏNDİ1958
313841NAMAZOVA AFAQ ƏHMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1987
314841NAMAZOVA FİRUZƏ TAHİRQAZAXLAR KƏNDİ1989
315841NAMAZOVA GÖHƏR ƏZİZQAZAXLAR KƏNDİ1942
316841NAMAZOVA GÜNEL BƏNDALIQAZAXLAR KƏNDİ1982
317841NAMAZOVA NARSİYA BİLALQAZAXLAR KƏNDİ1958
318841NAMAZOVA NÖVRƏSTƏ AMİLQAZAXLAR KƏNDİ1990
319841NAMAZOVA PAKİZƏ İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1996
320841NAMAZOVA QARATEL POLADQAZAXLAR KƏNDİ1937
321841NAMAZOVA SƏMƏNİ MƏHƏMMƏDƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1966
322841NAMAZOVA ÜLVİYYƏ HÜSEYNQAZAXLAR KƏNDİ1972
323841NAMAZOVA XEYRANNİSƏ ƏLİŞQAZAXLAR KƏNDİ1963
324841NAMAZOVA ZƏRNİŞAN NAMİQQAZAXLAR KƏNDİ1998
325841NAMAZOVA ZƏRNİŞAN XANKİŞİQAZAXLAR KƏNDİ1941
326841NAZAROV MÜQƏDDƏS BİLALQAZAXLAR KƏNDİ1964
327841NƏCƏFOV FƏZAİL MÜZƏFFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1988
328841NƏCƏFOV MUZƏFFƏR MƏMMƏDHƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1961
329841NƏCƏFOV SƏBUHİ MÜZƏFFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1987
330841NƏCƏFOVA BİKƏ ELÇİNQAZAXLAR KƏNDİ1997
331841NƏCƏFOVA SƏYARƏ ATIŞQAZAXLAR KƏNDİ1956
332841NƏZƏROV ƏHMƏD BİLALQAZAXLAR KƏNDİ1961
333841NƏZƏROV KƏNAN MÜQƏDDƏSQAZAXLAR KƏNDİ1993
334841NƏZƏROV LƏTİF POLADQAZAXLAR KƏNDİ1934
335841NƏZƏROV MÜRŞÜD ƏLİAĞAQAZAXLAR KƏNDİ1995
336841NƏZƏROV QAFİL MÜQƏDDƏSQAZAXLAR KƏNDİ1990
337841NƏZƏROVA DİLAFRUZ ZÜLFÜQARQAZAXLAR KƏNDİ1936
338841NƏZƏROVA ŞAHZADƏ ZÜLFÜQARQAZAXLAR KƏNDİ1941
339841NOVRUZOV ELŞƏN MƏHƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1980
340841NOVRUZOV MƏHƏMMƏD ŞİRASLANQAZAXLAR KƏNDİ1955
341841NOVRUZOV NURALI TƏŞKİLATQAZAXLAR KƏNDİ1978
342841NOVRUZOV TELMAN ALIŞQAZAXLAR KƏNDİ1956
343841NOVRUZOV XƏYYAM TELMANQAZAXLAR KƏNDİ1994
344841NOVRUZOVA CƏMALƏ ELMANQAZAXLAR KƏNDİ1986
345841NOVRUZOVA LAMİYYƏ ZAKİRQAZAXLAR KƏNDİ1985
346841NOVRUZOVA RİMA ƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1985
347841NOVRUZOVA SƏYYARƏ MİSİRQAZAXLAR KƏNDİ1958
348841NOVRUZOVA ZÜMRÜD PİRALIQAZAXLAR KƏNDİ1942
349841QARAŞOV VƏZİR FƏRƏCQAZAXLAR KƏNDİ1959
350841QARAŞOVA ELMİNAZ ŞİRİNQAZAXLAR KƏNDİ1957
351841QARAŞOVA ŞƏKƏR VƏZİRQAZAXLAR KƏNDİ1985
352841QARAYEV ƏBİL ŞİRİNQAZAXLAR KƏNDİ1995
353841QASIMLI ALLAHVERDİ NƏBİQAZAXLAR KƏNDİ1994
354841QASIMOV ELGÜN İSRAİLQAZAXLAR KƏNDİ1989
355841QASIMOV HİDAYƏT FƏTİŞQAZAXLAR KƏNDİ1963
356841QASIMOV İSRAİL FƏTİŞQAZAXLAR KƏNDİ1958
357841QASIMOV NƏBİ ALLAHVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1959
358841QASIMOV ÜLVİ ŞAHMİRZƏQAZAXLAR KƏNDİ1995
359841QASIMOVA FİRÜZƏ FAMİLQAZAXLAR KƏNDİ1959
360841QASIMOVA İLAHƏ NƏBİQAZAXLAR KƏNDİ1989
361841QASIMOVA ŞÜKÜFƏ YUSİFQAZAXLAR KƏNDİ1963
362841QƏHRƏMANOV ATAMOĞLAN YUNİSQAZAXLAR KƏNDİ1987
363841QƏHRƏMANOV BAYRAMƏLİ İLQARQAZAXLAR KƏNDİ1996
364841QƏHRƏMANOV EHTİRAM İLQARQAZAXLAR KƏNDİ1993
365841QƏHRƏMANOV ELGÜN MƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1987
366841QƏHRƏMANOV İLKİN MƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1983
367841QƏHRƏMANOV İLQAR ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1962
368841QƏHRƏMANOV MƏRKƏZ ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1951
369841QƏHRƏMANOV YUNİS ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1960
370841QƏHRƏMANOVA GİLAS YUNİSQAZAXLAR KƏNDİ1989
371841QƏHRƏMANOVA GÜLƏBƏTİN ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1970
372841QƏHRƏMANOVA GÜNAY YUNİSQAZAXLAR KƏNDİ1992
373841QƏHRƏMANOVA LEYLAN BAYRAMALIQAZAXLAR KƏNDİ1930
374841QƏHRƏMANOVA NAZİMƏ HƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1967
375841QƏHRƏMANOVA ŞƏFİQƏ ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1954
376841QƏHRƏMANOVA YEGANƏ QƏRİBQAZAXLAR KƏNDİ1975
377841QULİYEV TAĞI YAHYAQAZAXLAR KƏNDİ1971
378841QULİYEV YAHYA AZADQAZAXLAR KƏNDİ1942
379841QULİYEVA GÜLŞƏN İBRAHİMQAZAXLAR KƏNDİ1981
380841QULİYEVA SƏMƏNNAZ YAHYAQAZAXLAR KƏNDİ1978
381841QURBANOV SALEH KAMİLQAZAXLAR KƏNDİ1978
382841QURBANOVA AĞCA NƏCƏFQULUQAZAXLAR KƏNDİ1942
383841QURBANOVA DİLBƏR ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1962
384841QURBANOVA QIZQAYIT ORUCQAZAXLAR KƏNDİ1957
385841RƏHİMOV ƏLİ TAPDIQQAZAXLAR KƏNDİ1959
386841RƏHİMOV ƏNVƏR QƏNİMƏTQAZAXLAR KƏNDİ1983
387841RƏHİMOV MAHİR ƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1989
388841RƏHİMOV RAFAYIL HƏMİDQAZAXLAR KƏNDİ1995
389841RƏHİMOVA RİTA ALLAHVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1966
390841RƏHİMOVA SƏRƏNGÜL TAPDIQQAZAXLAR KƏNDİ1969
391841SADIQLI ALTAY MƏZAHİRQAZAXLAR KƏNDİ1998
392841ŞAHBUDAĞOVA DİLAFURUZ ƏLƏKBƏRQAZAXLAR KƏNDİ1932
393841SƏFƏROV ƏFLATUN VAHİDQAZAXLAR KƏNDİ1987
394841SƏFƏROV ELMİR MƏHƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1987
395841SƏFƏROV FÜZULİ SƏFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1961
396841SƏFƏROV HÖRMƏT VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1976
397841SƏFƏROV MƏHƏMMƏD SƏFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1955
398841SƏFƏROV MEHRALI VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1971
399841SƏFƏROV ÜLVİ FÜZULİQAZAXLAR KƏNDİ1993
400841SƏFƏROV VAHİD VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1957
401841SƏFƏROV ZABİL VAHİDQAZAXLAR KƏNDİ1990
402841SƏFƏROV ZİYA MƏHƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1988
403841SƏFƏROVA BALABƏYİM SƏFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1954
404841SƏFƏROVA NÖVRƏSTƏ QƏNİMƏTQAZAXLAR KƏNDİ1976
405841SƏFƏROVA PƏRVANƏ SƏFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1965
406841SƏFƏROVA ŞƏKƏR ƏSƏDQAZAXLAR KƏNDİ1962
407841SƏFƏROVA ŞƏRQİYƏ SÜLEYMANQAZAXLAR KƏNDİ1938
408841SƏFƏROVA SEVİNC ARİFQAZAXLAR KƏNDİ1983
409841SƏFƏROVA XALİDƏ VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1959
410841SƏFƏROVA ZƏHRA HƏSƏNQAZAXLAR KƏNDİ1959
411841SƏMƏDOV BƏXTİYAR TELMANQAZAXLAR KƏNDİ1979
412841SƏMƏDOV CABİR RAFİQQAZAXLAR KƏNDİ1977
413841SƏMƏDOV QABİL RAFİQQAZAXLAR KƏNDİ1981
414841SƏMƏDOV RAFİQ QARAQAZAXLAR KƏNDİ1951
415841SƏMƏDOV SALMAN SƏMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1962
416841SƏMƏDOV TACƏDDİN SALMANQAZAXLAR KƏNDİ1992
417841SƏMƏDOV TELMAN SƏMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1953
418841SƏMƏDOVA ALİYƏ ADİLQAZAXLAR KƏNDİ1963
419841SƏMƏDOVA AYBƏNİZ ƏŞRƏFQAZAXLAR KƏNDİ1968
420841SƏMƏDOVA LƏMAN RAMİZQAZAXLAR KƏNDİ1980
421841SƏMƏDOVA MƏDİNƏ SAVALANQAZAXLAR KƏNDİ1949
422841SƏMƏDOVA MƏLƏK MƏMİŞQAZAXLAR KƏNDİ1957
423841SƏMƏDOVA YAQUT SALMANQAZAXLAR KƏNDİ1990
424841SƏMƏDOVA ZƏNFİRƏ SAVALANQAZAXLAR KƏNDİ1955
425841ŞƏMİLLİ NOVRUZ İXTİYARQAZAXLAR KƏNDİ1990
426841ŞƏMİLLİ XƏYALƏ İXTİYARQAZAXLAR KƏNDİ1991
427841ŞƏRİFOVA TƏRANƏ ƏŞRƏFQAZAXLAR KƏNDİ1967
428841SƏRKAROVA TEYBƏ BURXANQAZAXLAR KƏNDİ1959
429841ŞİRİNOV ASƏF BARATQAZAXLAR KƏNDİ1976
430841ŞİRİNOV BAHADUR AZADQAZAXLAR KƏNDİ1939
431841ŞİRİNOV BAYANDUR AZADQAZAXLAR KƏNDİ1941
432841ŞİRİNOV ƏLİF POLADQAZAXLAR KƏNDİ1941
433841ŞİRİNOV HABİL BAYANDURQAZAXLAR KƏNDİ1969
434841ŞİRİNOV RÖVŞƏN QƏZƏNFƏRQAZAXLAR KƏNDİ1992
435841ŞİRİNOVA ÇİÇƏK POLADQAZAXLAR KƏNDİ1945
436841ŞİRİNOVA HÖKÜMƏ ƏLİFQAZAXLAR KƏNDİ1969
437841ŞİRİNOVA OFELYA SƏNANİQAZAXLAR KƏNDİ1985
438841ŞİRİNOVA TAMELLA ÇƏRKƏZQAZAXLAR KƏNDİ1952
439841ŞİRİNOVA TUTU MƏHƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1948
440841ŞİRİNOVA XƏYALƏ RƏFTARQAZAXLAR KƏNDİ1983
441841SÜLEYMANOV CEYHUN RAMİZQAZAXLAR KƏNDİ1981
442841SÜLEYMANOV ƏLİ ƏBİLQAZAXLAR KƏNDİ1996
443841SÜLEYMANOV HƏŞİM RAMİZQAZAXLAR KƏNDİ1976
444841SÜLEYMANOV RÖVŞƏN XANGÖZƏLQAZAXLAR KƏNDİ1996
445841SÜLEYMANOV SÜLEYMAN RAMİZQAZAXLAR KƏNDİ1978
446841SÜLEYMANOV XANGÖZƏL ƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1961
447841SÜLEYMANOVA GÜLBƏNİZ MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1991
448841SÜLEYMANOVA TƏRANƏ MƏHƏMMƏDƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1967
449841TURABOV QEYRƏT MUXDARQAZAXLAR KƏNDİ1940
450841TURABOVA MƏZİRƏ MUXTARQAZAXLAR KƏNDİ1942
451841USUBOV MÜSLÜM MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1959
452841USUBOV USUB MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1956
453841USUBOVA ELNARƏ MÜSLÜMQAZAXLAR KƏNDİ1991
454841VƏLİYEV ANAR XƏLİLQAZAXLAR KƏNDİ1977
455841VƏLİYEV İSA VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1959
456841VƏLİYEV MUSA SEVİNDİKQAZAXLAR KƏNDİ1991
457841VƏLİYEV SEVİNDİK VALEHQAZAXLAR KƏNDİ1961
458841VƏLİYEV TALEH VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1972
459841VƏLİYEV VALEH MUSAQAZAXLAR KƏNDİ1938
460841VƏLİYEVA BƏSTİ ƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1961
461841VƏLİYEVA GÜLTƏKİN VAQİFQAZAXLAR KƏNDİ1982
462841VƏLİYEVA HÜRÜ ALLAHVERDİQAZAXLAR KƏNDİ1938
463841VƏLİYEVA ŞAHNAZ ALLAHVERƏNQAZAXLAR KƏNDİ1966
464841VƏLİYEVA VÜSALƏ NƏCƏFQAZAXLAR KƏNDİ1979
465841VERDİYEV CƏLİL HÜSEYNQAZAXLAR KƏNDİ1996
466841XƏLİLOVA KUBRA ŞƏMİLQAZAXLAR KƏNDİ1942
467841XUDUYEVA ARİFƏ ƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1993
468841YOLÇUYEV MUSTAFA QASIMQAZAXLAR KƏNDİ1977
469841YOLÇUYEV QASIM MUSTAFAQAZAXLAR KƏNDİ1935
470841YOLÇUYEV RAHİB EYVAZQAZAXLAR KƏNDİ1979
471841YOLÇUYEVA AYGÜL EYVAZQAZAXLAR KƏNDİ1985
472841YOLÇUYEVA ƏSMƏR ƏBÜLFƏTQAZAXLAR KƏNDİ1983
473841YOLÇUYEVA NƏRMİN SAHİBQAZAXLAR KƏNDİ1989
474841YOLÇUYEVA SOLMAZ ABDULLAQAZAXLAR KƏNDİ1952
475841YUSİFOV ELNUR XANLARQAZAXLAR KƏNDİ1994
476841YUSİFOV MƏMMƏD YUSİFQAZAXLAR KƏNDİ1988
477841YUSİFOV SAMİR MÜSLÜMQAZAXLAR KƏNDİ1997
478841YUSİFOV TURAL YUSİFQAZAXLAR KƏNDİ1987
479841YUSİFOV XANLAR MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1964
480841YUSİFOVA AĞGÜL MƏMMƏDQAZAXLAR KƏNDİ1948
481841YUSİFOVA GÜNEL YUSİFQAZAXLAR KƏNDİ1985
482841YUSİFOVA İRADƏ FƏHLƏQAZAXLAR KƏNDİ1964
483841YUSİFOVA NARİDƏ VƏLİQAZAXLAR KƏNDİ1962
484841YUSİFOVA NƏRMİNƏ YUSİFQAZAXLAR KƏNDİ1990
485841YUSİFOVA QUMRU İSMAYILQAZAXLAR KƏNDİ1941
486841ZEYNALLI BƏYİM AYDINQAZAXLAR KƏNDİ1997
487841ZEYNALOV AYDIN İMANQAZAXLAR KƏNDİ1971
488841ZEYNALOV RƏSUL AYDINQAZAXLAR KƏNDİ1995
489841ZEYNALOVA GÜLBƏYİM NOVRUZQAZAXLAR KƏNDİ1957
490841ZEYNALOVA İLAHƏ MEHMANQAZAXLAR KƏNDİ1982
491841ZEYNALOVA SƏBİNƏ KAMİLQAZAXLAR KƏNDİ1972
492841ZEYNALOVA SÜCAHƏT ŞAHBAHAQAZAXLAR KƏNDİ1951