Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəKƏLƏNTƏRLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
22 saylı məntəqəALAÇADIRLI KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
33 saylı məntəqəƏLİYANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
44 saylı məntəqəMUĞANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
55 saylı məntəqəŞİRVANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
66 saylı məntəqəUĞURBƏYLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
77 saylı məntəqəDƏYMƏDAĞILDI KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
88 saylı məntəqəQULLAR KƏND ƏSAS MƏKTƏBİN BİNASI 
99 saylı məntəqəBÖYÜK QACAR KƏND ƏSAS MƏKTƏBİN BİNASI 
1010 saylı məntəqəKƏTƏLPARAQ KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
1111 saylı məntəqəKƏTƏLPARAQ KƏND MUSİQİ MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1212 saylı məntəqəPİYADALAR KƏND UŞAQ BAXÇASININ BİNASI 
1313 saylı məntəqəSOĞANVERDİLƏR KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
1414 saylı məntəqəŞAHVƏLİLƏR KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1515 saylı məntəqəƏMİRLİ KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
1616 saylı məntəqəXANƏRƏB KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1717 saylı məntəqəXANƏRƏB KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
1818 saylı məntəqəQARADIRNAQ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1919 saylı məntəqəHACILAR KƏND KLUBUNUN BİNASI 
2020 saylı məntəqəQARADIRNAQ KƏND İCTİMAİ İAŞƏ BİNASI 
2121 saylı məntəqəMUSTAFAAĞALI KƏND MAĞAZA BİNASI 
2222 saylı məntəqəMUSTAFAAĞALI KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2323 saylı məntəqəMOLLALI KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
2424 saylı məntəqəMOLLALI KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
2525 saylı məntəqəMƏŞƏDİİBİŞLİ KƏND FELDŞER-MAMA MƏNTƏQƏSİNİN BİNASI 
2626 saylı məntəqəALPOUT KƏND RABİTƏ ŞÖBƏSİNİN BİNASI 
2727 saylı məntəqəQARAYUSİFLİ KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
2828 saylı məntəqəMEHDİLİ KƏND TİBB MƏNTƏQƏSİNİN BİNASI 
2929 saylı məntəqəXANAĞALI KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3030 saylı məntəqəXƏSİLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3131 saylı məntəqəHACALLI KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
3232 saylı məntəqəBƏCİRƏVAN KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
3333 saylı məntəqəLƏNBƏRAN KƏND KİTABXANASININ BİNASI 
3434 saylı məntəqəLƏNBƏRAN KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3535 saylı məntəqəLƏNBƏRAN KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
3636 saylı məntəqəTƏHLƏ KƏND ƏSAS MƏKTƏBİN BİNASI 
3737 saylı məntəqəKOLAYIR KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
3838 saylı məntəqəGÜLGƏZLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3939 saylı məntəqəOTUZİKİLƏR KƏND KLUBUNUN BİNASI 
4040 saylı məntəqəVƏLİUŞAĞI KƏND FELDŞER-MAMA MƏNTƏQƏSİNİN BİNASI 
4141 saylı məntəqəBÖYÜK GÖYÜŞLÜ KƏND KLUBUNUN BİNASI 
4242 saylı məntəqəÇƏLƏBİLƏR KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
4343 saylı məntəqəNAZIRLI KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
4444 saylı məntəqəMƏMMƏDLİ KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
4545 saylı məntəqəQARADƏMİRÇİ KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
4646 saylı məntəqəLƏK KƏND KLUBUNUN BİNASI 
4747 saylı məntəqəQAZIQURDALI KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
4848 saylı məntəqəOTUZİKİLƏR KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
4949 saylı məntəqəQASIMBƏYLİ KƏND MAĞAZA BİNASI 
5050 saylı məntəqəBALA QACAR KƏND TİBB MƏNTƏQƏSİNİN BİNASI 
5151 saylı məntəqəHÜSEYNBƏYLİ KƏND KİTABXANASININ BİNASI 
5252 saylı məntəqəTUMASLI KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
5353 saylı məntəqəQAZAXLAR KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
5454 saylı məntəqəQARATƏPƏ KƏND ÜMUMİ ORTA MƏKTƏBİN BİNASI