Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəZƏRDAB ŞƏHƏRİ 20 YANVAR KÜÇƏSİ 13 MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNİN BİNASI  
22 saylı məntəqəZƏRDAB ŞƏHƏRİ H.ƏLİYEV PR 2 ZƏRDAB ŞƏHƏR 3 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
33 saylı məntəqəZƏRDAB ŞƏHƏRİ E.HƏSƏNOV KÜÇ 1, ZƏRDAB ŞƏHƏR 1 SAYLI DİYARŞÜNASLIQ EVİNİN BİNASI 
44 saylı məntəqəZƏRDAB ŞƏHƏRİ ZƏRDABİ KÜÇƏSİ 75, UŞAQ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBİNİN BİNASI 
55 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU QOŞAOBA KƏNDİ ZƏRDABİ KÜÇƏSİ 7, 2 SAYLI UŞAQ BAXÇASINİN BİNASI 
66 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU TƏZƏKƏND KƏNDİNİN İNZİBATİ BİNASI 
77 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU BƏYİMLİ QƏS, DİYARŞÜNASLIQ KULUBU 
88 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU SİLƏYLİ KƏND İBTİDAİ MƏKTƏBİN BİNASI 
99 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU YUXARI SEYİDLƏR KƏND DİYARŞÜNASLIQ EVİNİN BİNASI 
1010 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU BIÇAQÇI KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI  
1111 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU KÖRPÜKƏND KƏND DİYARŞÜNASLIQ KULUBU  
1212 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU BURUNLU KƏND ƏSAS MƏKTƏBİN BİNASI 
1313 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU MƏLİKLİ KƏND DİYARŞÜNASLIQ EVİNİN BİNASI 
1414 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU SARIQAYA KƏNDİNİN İNZİBATİ BİNASI 
1515 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU QORUQBAĞI KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1616 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU PƏRVANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1717 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU MƏMMƏDQASIMLI KƏND DİYARŞÜNASLIQ KULUBU  
1818 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU GÖDƏKQOBU KƏND DİYARŞÜNASLIQ EVİNİN BİNASI  
1919 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU YARMƏMMƏDBAĞI KƏND DİYARŞÜNASLIQ KULUBU 
2020 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU LƏLƏAĞACI KƏNDİNİN İNZİBATİ BİNASI 
2121 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU ALLAHQULUBAĞI KƏND İBTİDAİ MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2222 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU ƏLİBƏYLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2323 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU GƏLMƏ KƏNDİNİN İNZİBATİ BİNASI 
2424 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU SALAHLI KƏND ƏSAS MƏKTƏBİN BİNASI 
2525 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU HÜSEYNXANLI KƏNDİNİN İNZİBATİ BİNASI 
2626 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU XANMƏMMƏDLİ KƏNDİNİN İNZİBATİ BİNASI 
2727 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU İKİNCİ ALICANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2828 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU BİRİNCİ ALICANLI KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
2929 saylı məntəqəZƏRDAB RAYON ÇALLI KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3030 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU ÇALLI KƏND DİYARŞÜNASLIQ EVİNİN BİNASI 
3131 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU MƏLİKUMUDLU KƏND MƏKTƏBİN BİNASI 
3232 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU DƏLİ QUŞÇU KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3333 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU DƏKKƏOBA KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3434 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU İSAQBAĞI KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3535 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU QARAVƏLLİ KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
3636 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU ŞIXBAĞI KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3737 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU KƏNDƏBİL KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3838 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU ŞƏFTƏHAL KƏNDİNİN İNZİBATİ BİNASI 
3939 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU AŞAĞI SEYİDLƏR KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
4040 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU ŞAHHÜSEYNLİ KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
4141 saylı məntəqəZƏRDAB RAYONU ƏLVƏND KƏND DİYARŞÜNASLIQ EVİNİN BİNASI 
4242 saylı məntəqəZƏRDAB RAYON KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN BİNASI 
4343 saylı məntəqəUCAR RAYONU BƏRGÜŞAD KƏND 1 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
4444 saylı məntəqəUCAR RAYONU BƏRGÜŞAD KƏND 2 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
4545 saylı məntəqəUCAR RAYONU,BƏRGÜŞAD KƏND, 1 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
4646 saylı məntəqəUCAR RAYONU LƏK KƏND 1 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
4747 saylı məntəqəUCAR RAYONU LƏK KƏND 2 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
4848 saylı məntəqəUCAR RAYONU XƏLƏC KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI