Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəAĞDAŞ ŞƏHƏRİ H.ƏLİYEV PROSPEKTİ 71 HÜMANİTAR KOLLECİN FİLİALININ BİNASI 
22 saylı məntəqəAĞDAŞ ŞƏHƏRİ H.ƏLİYEV PROSPEKTİ 91 M.İSAYEV ADINA ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
33 saylı məntəqəAĞDAŞ ŞƏHƏR B.NƏBİYEV KÜÇƏSİ № 5, B.NƏBİYEV ADINA 3 № Lİ TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
44 saylı məntəqəAĞDAŞ ŞƏHƏRİ H.ƏLİYEV PROSPEKTİ 98 M.ŞEYİXZADƏ ADINA TƏBİƏT TEXNİKİ VƏ HUMANİTAR TƏMAÜLLÜ İNTERNAT TİPLİ GİMNAZİYANIN BİNASI 
55 saylı məntəqəAĞDAŞ ŞƏHƏRİ H.ƏLİYEV PROSPEKTİ 123 S. VURGUN ADINA 1 SAYLI ŞƏHƏR ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
66 saylı məntəqəAĞDAŞ ŞƏHƏRİ H.ƏLİYEV PROSPEKTİ 164 5-SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI 
77 saylı məntəqəAĞDAŞ ŞƏHƏRİ T.İSMAYILOV KÜÇƏSİ 14 8-SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI 
88 saylı məntəqəAĞDAŞ ŞƏHƏRİ N.NƏRİMANOV KÜÇƏSİ 3/1 NİZAMİ ADINA 2 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
99 saylı məntəqəAĞDAŞ ŞƏHƏRİ M.FİZULİ KÜÇƏSİ 5 , 9 SAYLI UŞAQ BAXÇASININ BİNASI 
1010 saylı məntəqəAĞDAŞ ŞƏHƏRİ M.İSAYEV KÜÇƏSİ 61 DÖVLƏT HÜMANİTAR KOLLECİNİN BİNASI 
1111 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU DƏHNƏXƏLİL KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1212 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU YUXARI AĞCAYAZI KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1313 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU QOLQƏTİ KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN İNZİBATİ BİNASI 
1414 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU ŞƏKİLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1515 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU QOŞAQOVAQ KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN İNZİBATİ BİNASI 
1616 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU CÜVƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1717 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU PİRKƏKƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1818 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU ƏRƏBOCAĞI KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1919 saylı məntəqəAĞDAŞ ŞƏHƏRİ , 13 SAYLI UŞAQ BAXÇASININ BİNASI 
2020 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU QARADAĞLI KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2121 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU AŞAĞI ZEYNƏDDİN KƏNDİ, KƏND KLUBUNUN İNZİBATİ BİNASI 
2222 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU MÜRSƏL KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN İNZİBATİ BİNASI 
2323 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU ŞİXLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2424 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU AŞAĞI NEMƏTABAD KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2525 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU QƏRİBLİ KƏNDİ, KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2626 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU YUXARI NEMƏTABAD KƏNDİ, KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2727 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU CÜCÜK KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2828 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU GÜRCUVA KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2929 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU YENİCƏ KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN İNZİBATİ BİNASI 
3030 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU ORTA LƏKİ KƏNDİ, KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN İNZİBATİ BİNASI 
3131 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU YUXARI LƏKİ KƏND ORTA MƏKTƏBİ 
3232 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU ORTA LƏKİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3333 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYON AŞAĞI LƏKİ KƏND H.MUSTAFAYEV ADINA TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3434 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU QARADEYİN KƏND MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3535 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU EYMUR KƏNDİ, TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3636 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU ABAD KƏNDİ, TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3737 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU PİRƏZƏ KƏNDİ, KƏND KLUBUNUN BİNASI 
3838 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU AĞZIBİR KƏNDİ, KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3939 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU KOTAVAN KƏNDİ, KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN İNZİBATİ BİNASI 
4040 saylı məntəqəAĞDAŞ RAYONU XINAXLI KƏND KİTABXANA BİNASI