Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəLERİK ŞƏHƏRİ A.ƏSƏDULLAYEV KÜÇƏSİ 22, MƏDƏNİYYƏT EVİ 
22 saylı məntəqəLERİK ŞƏHƏRİ, C.CABBARLI KÜÇƏSİ 10, 3 SAYLI ORTA MƏKTƏB BİNASI 
33 saylı məntəqəLERİK ŞƏHƏRİ , V.MÜSLÜMOV KÜÇƏSİ 10, 2 SAYLI ORTA MƏKTƏB BİNASI 
44 saylı məntəqəLERİK RAYONU HIRAMO KƏND MƏKTƏB BİNASI 
55 saylı məntəqəLERİK RAYONU CƏNGƏMİRAN KƏND FELDŞER MAMA MƏNTƏQƏSİNİN BİNASI 
66 saylı məntəqəLERİK RAYONU PİRZƏKÜCƏ KƏND VETERANLAR EVİNİN BİNASI 
77 saylı məntəqəLERİK RAYONU ANBU KƏND ORTA MƏKTƏB BİNASI 
88 saylı məntəqəLERİK RAYONU OSNAĞAKÜÇƏ KƏNDİ VETERANLARIN İSTİRAHƏT EVİ 
99 saylı məntəqəLERİK RAYONU BARZAVU KƏND MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1010 saylı məntəqəLERİK RAYONU BLABAND KƏND TİBB MƏNTƏQƏSİNİN BİNASI 
1111 saylı məntəqəLERİK RAYONU LÜLƏKARAN KƏND MƏKTƏB BİNASI 
1212 saylı məntəqəLERİK RAYONU ŞİNƏBAND KƏND MƏKTƏB BİNASI 
1313 saylı məntəqəLERİK RAYONU MONDİGAH KƏND UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI 
1414 saylı məntəqəLERİK RAYONU NİSLİ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
1515 saylı məntəqəLERİK RAYONU MASTAİL KƏND MƏKTƏB BİNASI 
1616 saylı məntəqəLERİK RAYONU LİVƏDİRQƏ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
1717 saylı məntəqəLERİK RAYONU MURYA KƏND MƏKTƏB BİNASI 
1818 saylı məntəqəLERİK RAYONU ƏVİLƏ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
1919 saylı məntəqəLERİK RAYONU NISAMURYA KƏND VETERANLARIN İSTİRAHƏT BİNASI 
2020 saylı məntəqəLERİK RAYONU ŞİNGƏDULAN KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
2121 saylı məntəqəLERİK RAYONU AĞQIŞLAQ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
2222 saylı məntəqəLERİK RAYONU ZENONU KƏND MƏKTƏB BİNASI 
2323 saylı məntəqəLERİK RAYONU KUMAN KƏND MƏKTƏB BİNASI 
2424 saylı məntəqəLERİK RAYONU DURĞAN KƏND MƏKTƏB BİNASI 
2525 saylı məntəqəLERİK RAYONU LAMAN KƏND MƏKTƏB BİNASI 
2626 saylı məntəqəLERİK RAYONU MOLALAN KƏND MƏKTƏB BİNASI 
2727 saylı məntəqəLERİK RAYONU SORS KƏND MƏKTƏB BİNASI 
2828 saylı məntəqəLERİK RAYONU BİLƏVAR KƏND MƏKTƏB BİNASI 
2929 saylı məntəqəLERİK RAYONU BÜLÜDÜL KƏND MƏKTƏB BİNASI 
3030 saylı məntəqəLERİK RAYONU XANAGAH KƏND KLUBUNUN BİNASI 
3131 saylı məntəqəLERİK RAYONU ŞİVLƏ KƏND İBTİDAİ MƏKTƏB BİNASI 
3232 saylı məntəqəLERİK RAYONU GENDOV KƏND İBTİDAİ MƏKTƏB BİNASI 
3333 saylı məntəqəLERİK RAYONU ZÜVÜÇ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
3434 saylı məntəqəLERİK RAYONU ÇEŞMAN KƏND MƏKTƏB BİNASI 
3535 saylı məntəqəLERİK RAYONU ZÖVNƏ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
3636 saylı məntəqəLERİK RAYONU ARTA KƏND MƏKTƏB BİNASI 
3737 saylı məntəqəLERİK RAYONU KİRƏVUD KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
3838 saylı məntəqəLERİK RAYONU BOYKƏNDİL KƏND MƏKTƏB BİNASI 
3939 saylı məntəqəLERİK RAYONU BURUQ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
4040 saylı məntəqəLERİK RAYONU ORDAHAL KƏND MƏKTƏB BİNASI 
4141 saylı məntəqəLERİK RAYONU ƏRDƏBİLƏ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
4242 saylı məntəqəLERİK RAYONU ARAN KƏND MƏKTƏB BİNASI 
4343 saylı məntəqəLERİK RAYONU NÜCÜ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
4444 saylı məntəqəLERİK RAYONU LƏRMƏRUD KƏND MƏKTƏB BİNASI 
4545 saylı məntəqəLERİK RAYONU DAVIDONU KƏND MƏKTƏB BİNASI 
4646 saylı məntəqəLERİK RAYONU HAFTONU KƏND MƏKTƏB BİNASI 
4747 saylı məntəqəLERİK RAYONU VAMAZQON KƏND MƏKTƏB BİNASI 
4848 saylı məntəqəLERİK RAYONU NÜVƏDİ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
4949 saylı məntəqəLERİK RAYONU VİSTƏN KƏND TİBB MƏNTƏQƏSİNİN BİNASI 
5050 saylı məntəqəLERİK RAYONU BRKANDUL KƏND FELDŞER-MAMA MƏNTƏSİNİN BİNASI 
5151 saylı məntəqəLERİK RAYONU ƏLİABAD KƏND XƏSTƏXANA BİNASI 
5252 saylı məntəqəLERİK RAYONU CAMAŞAİR KƏND MƏKTƏB BİNASI 
5353 saylı məntəqəLERİK RAYONU GÜRDƏSƏR KƏND MƏKTƏB BİNASI 
5454 saylı məntəqəLERİK RAYONU SORU KƏND MƏKTƏB BİNASI 
5555 saylı məntəqəLERİK RAYONU NODA KƏND MƏKTƏB BİNASI 
5656 saylı məntəqəLERİK RAYONU BİLİNƏ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
5757 saylı məntəqəLERİK RAYONU GÜNƏŞLİ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
5858 saylı məntəqəLERİK RAYONU BABAGİL KƏND MƏKTƏB BİNASI 
5959 saylı məntəqəLERİK RAYONU VİZƏZƏMİN KƏND MƏKTƏBİNİN BİNASI 
6060 saylı məntəqəLERİK RAYONU CƏNGİNƏVUD KƏND VETERANLARIN İSTİRAHƏT BİNASI 
6161 saylı məntəqəLERİK RAYONU KORNƏDİ KƏND BƏLƏDİYYƏ BİNASI 
6262 saylı məntəqəLERİK RAYONU PEŞTƏTÜK KƏND MƏKTƏB BİNASI 
6363 saylı məntəqəLERİK RAYONU KINCIVO KƏND MƏKTƏB BİNASI 
6464 saylı məntəqəLERİK RAYONU SİPYƏREĞON KƏND MƏKTƏB BİNASI 
6565 saylı məntəqəLERİK RAYONU ALMU KƏND MƏKTƏB BİNASI 
6666 saylı məntəqəLERİK RAYONU TƏBRİZLİ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
6767 saylı məntəqəLERİK RAYONU HAMARMEŞƏ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
6868 saylı məntəqəLERİK RAYONU SİVƏKƏRAN KƏND MƏKTƏB BİNASI 
6969 saylı məntəqəLERİK RAYONU BİBİYANİ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
7070 saylı məntəqəLERİK RAYONU SİYOV KƏND TİBB MƏNTƏQƏSİNİN BİNASI 
7171 saylı məntəqəLERİK RAYONU QILQILOV KƏND KLUB BİNASI 
7272 saylı məntəqəLERİK RAYONU HOVİL KƏND MƏKTƏB BİNASI 
7373 saylı məntəqəLERİK RAYONU ZƏRİKÜMƏCO KƏND MƏKTƏB BİNASI 
7474 saylı məntəqəLERİK RAYONU PİRAN KƏND MƏKTƏB BİNASI 
7575 saylı məntəqəLERİK RAYONU BÜRSÜLUM, LƏKƏR KƏND MƏKTƏB BİNASI 
7676 saylı məntəqəLERİK RAYONU VOV KƏND MƏKTƏB BİNASI 
7777 saylı məntəqəLERİK RAYONU BOBLA KƏND MƏKTƏB BİNASI 
7878 saylı məntəqəLERİK RAYONU DASTER KƏND MƏKTƏB BİNASI 
7979 saylı məntəqəLERİK RAYONU BRADİ KƏND KLUB BİNASI 
8080 saylı məntəqəLERİK RAYONU HAMARAT KƏND MƏKTƏB BİNASI 
8181 saylı məntəqəLERİK RAYONU TİKƏBAND KƏND MƏKTƏB BİNASI 
8282 saylı məntəqəLERİK RAYONU DİCO KƏND MƏKTƏB BİNASI 
8383 saylı məntəqəLERİK RAYONU DAVRADİBİ KƏND KİTABXANASININ BİNASI 
8484 saylı məntəqəLERİK RAYONU ÇAYRUD KƏND MƏKTƏB BİNASI 
8585 saylı məntəqəLERİK RAYONU ANDURMA KƏND MƏKTƏB BİNASI 
8686 saylı məntəqəLERİK RAYONU RVARUD KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
8787 saylı məntəqəLERİK RAYONU ANZOLU KƏND MƏKTƏB BİNASI 
8888 saylı məntəqəLERİK RAYONU VERİ KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
8989 saylı məntəqəLERİK RAYONU BABAKÜCƏ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
9090 saylı məntəqəLERİK RAYONU VERİ-ƏLİABAD KƏND MƏKTƏB BİNASI 
9191 saylı məntəqəLERİK RAYONU KÜSƏKƏRAN KƏND MƏKTƏB BİNASI 
9292 saylı məntəqəLERİK RAYONU QƏLƏBİN KƏND KİTABXANA BİNASI 
9393 saylı məntəqəLERİK RAYONU CONU KƏND KLUB BİNASI 
9494 saylı məntəqəLERİK RAYONU VILIQ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
9595 saylı məntəqəLERİK RAYONU LODA KƏND MƏKTƏB BİNASI 
9696 saylı məntəqəLERİK RAYONU KAQOY KƏND MƏKTƏB BİNASI 
9797 saylı məntəqəLERİK RAYONU VIJAKER KƏND MƏKTƏB BİNASI 
9898 saylı məntəqəLERİK RAYONU MİSTAN KƏND MƏKTƏB BİNASI 
9999 saylı məntəqəLERİK RAYONU RƏZGOV KƏND MƏKTƏB BİNASI 
100100 saylı məntəqəLERİK RAYONU QOSMALİAN KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
101101 saylı məntəqəLERİK RAYONU ŞONAYÇOLA KƏND MƏKTƏB BİNASI 
102102 saylı məntəqəLERİK RAYONU KƏLƏXAN KƏND MƏKTƏB BİNASI 
103103 saylı məntəqəLERİK RAYONU AMBURDƏRƏ KƏND MƏKTƏB BİNASI 
104104 saylı məntəqəLERİK RAYONU PİRASORA KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
105105 saylı məntəqəLERİK RAYONU BÜZEYİR KƏND MƏKTƏB BİNASI 
106106 saylı məntəqəLERİK RAYONU ORAND KƏND TİBB MƏNTƏQƏSİNİN BİNASI 
107107 saylı məntəqəLERİK RAYONU NURAVUD KƏND MƏKTƏB BİNASI 
108108 saylı məntəqəLERİK RAYONU SORSÇAY KƏND MƏKTƏB BİNASI