Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ MÜƏLLİMLƏRİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İNSTİTUTUNUN BİNASI 
22 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ A.MƏHƏRRƏMOV ADINA 7 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
33 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ HEYDƏR ƏLİYEV KÜÇƏSİ 75, MALİYYƏ İDARƏSİNİN BİNASI 
44 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ 16 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI 
55 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ AVTOMOBİL MƏKTƏBİNİN BİNASI 
66 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ MİKRORAYONDAKI GƏNCLƏR EVİNİN BİNASI 
77 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ 10 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
88 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ XARİCİ DİL TƏMAYÜLLÜ GİMNAZİYANIN BİNASI 
99 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ T.BAYRAMƏLİBƏYOV ADINA 2 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1010 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ H.ASLANOV ADINA 3 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1111 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ GİGİYENA VƏ EPİDEMİOLOGİYA MƏRKƏZİNİN BİNASI 
1212 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ 3 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI 
1313 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ R.MƏMMƏDOV ADINA 5 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1414 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ,FÜZULİ KÜÇƏSİ 135,XÜSUSİ İNTERNAT MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1515 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ AVTONƏQLİYYAT İSTEHSALAT BİRLİYİNİN BİNASI 
1616 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ M.BAĞIROV ADINA 1 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1717 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ V.ƏLİYEV ADINA 4 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1818 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ H.ASLANOV XİYABANI 30, LƏNKƏRAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN AKT ZALI 
1919 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ LƏNKƏRAN DƏMİRYOLU VAĞZALININ BİNASI 
2020 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ S.KAZIMOVSKİ ADINA 6 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2121 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ 11 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI 
2222 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ RAYON MƏRKƏZİ XƏSTƏXANASININ İNZİBATİ BİNASI 
2323 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ GÖYŞABAN KƏND ORTA MƏKTƏBİ 
2424 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ SÜTƏMURDOV KƏND ORTA MƏKTƏBİ 
2525 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ SÜTƏMURDOV KƏNDİ SAĞLAMLIQ MƏRKƏZİNİN BİNASI 
2626 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ ŞİLAVAR KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2727 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ DİGAH KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2828 saylı məntəqəLƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ, ÜRGƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI