Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəBABƏK RAYONU,YARIMCA KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
22 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ,HACIVAR KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
33 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ,ZEYNƏDDİN KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
44 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ,ZEYNƏDDİN KƏND MƏRKƏZİNİN İNZİBATİ BİNASI 
55 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ,ARAZ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
66 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ,NEHRƏM KƏND 3 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
77 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ,NEHRƏM KƏND İNZİBATİ BİNASININ KİTABXANA BÖLMƏSİ 
88 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ,NEHRƏM KƏND 1 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
99 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ,NEHRƏM KƏND 3 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1010 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ,NEHRƏM KƏND MUSİQİ MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1111 saylı məntəqəBABƏK RAYONU,NEHRƏM KƏND 1 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1212 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ,GÜZNÜT KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1313 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ÇEŞMƏBASAR KƏND MƏKTƏBİ 
1414 saylı məntəqəBABƏK RAYONU,BADAŞQAN KƏNDİ,BABƏK RAYONU ŞƏKƏRÇİLİK İDARƏSİNİN BİNASI 
1515 saylı məntəqəCULFA ŞƏHƏRİ,ŞƏHİD ƏLİQULU KÜÇƏSİ,CULFA DƏMİRYOL VAĞZALININ İNZİBATİ BİNASI 
1616 saylı məntəqəCULFA ŞƏHƏRİ,H.ƏLİYEV PR.33,2 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1717 saylı məntəqəCULFA ŞƏHƏRİ,C.MƏMMƏDQULUZADƏ KÜÇƏSİ 1,NAXTERMİNAL KOMPLEKSİNİN İNZİBATİ BİNASI 
1818 saylı məntəqəCULFA ŞƏHƏRİ,XAQANİ KÜÇƏSİ 10,CULFA RAYON KOMUNAL MÜƏSSİSƏLƏR KOMBİNATI 
1919 saylı məntəqəCULFA ŞƏHƏRİ,H.ƏLİYEV PR,3 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2020 saylı məntəqəCULFA RAYONU,GÜLÜSTAN KƏND MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2121 saylı məntəqəCULFA RAYONU,ƏRƏZİN KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2222 saylı məntəqəCULFA RAYONU,ƏBRƏQUNUS KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2323 saylı məntəqəCULFA RAYONU,KIRNA KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2424 saylı məntəqəCULFA RAYONU,BƏNƏNİYAR KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2525 saylı məntəqəCULFA RAYONU,BƏNƏNİYAR KƏND MƏRKƏZİNİN BİNASI 
2626 saylı məntəqəCULFA RAYONU,SALTAQ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2727 saylı məntəqəCULFA RAYONU,GÖYDƏRƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2828 saylı məntəqəCULFA RAYONU,ƏLİNCƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2929 saylı məntəqəCULFA RAYONU,XANƏGAH KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3030 saylı məntəqəCULFA RAYONU,QAZANÇI KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3131 saylı məntəqəBABƏK RAYONU, NƏHƏCİR KƏND MƏRKƏZİNİN BİNASI 
3232 saylı məntəqəBABƏK RAYONU, GÖYNÜK KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3333 saylı məntəqəCULFA RAYONU,MİLAX KƏND MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3434 saylı məntəqəCULFA RAYONU,TEYVAZ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3535 saylı məntəqəCULFA RAYONU,ƏRƏFSƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3636 saylı məntəqəCULFA RAYONU,LƏKƏTAĞ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3737 saylı məntəqəCULFA RAYONU,BOYƏHMƏD KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3838 saylı məntəqəCULFA RAYONU,QIZILCA KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3939 saylı məntəqəCULFA RAYONU,XOŞKEŞİN KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI