Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəQUBA RAYONU I NÜGƏDİ KƏND UŞAQ BAXÇASININ BİNASI 
22 saylı məntəqəQUBA RAYONU I NÜGƏDİ KƏND SAĞLAMLIQ MƏRKƏZİ 
33 saylı məntəqəQUBA RAYONU I NÜGƏDİ 1 SAYLI ORTA MƏKTƏB 
44 saylı məntəqəQUBA RAYONU QARAÇAY KƏND ƏSAS MƏKTƏBİ 
55 saylı məntəqəQUBA RAYONU MİRZƏQIŞLAQ KƏND FELDŞER-MAMA MƏNTƏQƏSİNİN BİNASI 
66 saylı məntəqəQUBA RAYONU II NÜGƏDİ 1SAYLI KƏND ORTA MƏKTƏBİ 
77 saylı məntəqəQUBA RAYONU II NÜGƏDİ 2 SAYLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
88 saylı məntəqəQUBA RAYONU II NÜGƏDİ 3 SAYLI ORTA MƏKTƏBİ 
99 saylı məntəqəQUBA RAYONU II NÜGƏDİ KEŞLƏ MAŞIN QAYIRMA ZAVODU 
1010 saylı məntəqəQUBA RAYONU PİRVAHİD KƏND ORTA MƏKTƏBİ 
1111 saylı məntəqəQUBA RAYONU AMSAR KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
1212 saylı məntəqəQUBA RAYONU ƏRMƏKİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1313 saylı məntəqəQUBA RAYONU ALIC-DİGAH KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1414 saylı məntəqəQUBA RAYONU VLADİMİROVKA KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİ 
1515 saylı məntəqəQUBA RAYONU MİRZƏMƏMMƏD KƏND İBTİDAİ MƏKTƏB 
1616 saylı məntəqəQUBA RAYONU ƏLİBƏYQIŞLAQ KƏND KLUBUNUN BİNASI 
1717 saylı məntəqəQUBA RAYONU AĞBİL KƏND KLUBUNUN BİNASI 
1818 saylı məntəqəQUBA RAYONU DƏLLƏKLİ KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1919 saylı məntəqəQUBA RAYONU AŞAĞI ATUC KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2020 saylı məntəqəQUBA RAYONU SUSAYQIŞLAQ KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2121 saylı məntəqəQUBA RAYONU ZƏRDABİ KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
2222 saylı məntəqəQUBA RAYONU AZƏRBAYCAN MEYVƏÇİLİK VƏ ÇAYÇILIQ TƏDQİQAT İNSTİTUNUN BİNASI 
2323 saylı məntəqəQUBA RAYONU BAĞBANLI KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2424 saylı məntəqəQUBA RAYONU BARLI QƏSƏBƏSİ MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
2525 saylı məntəqəQUBA RAYONU AMSARQIŞLAQ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2626 saylı məntəqəQUBA RAYONU ƏRMƏKİQIŞLAQ KƏND KİTABXANASININ BİNASI 
2727 saylı məntəqəQUBA RAYONU HACIQAYIB KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2828 saylı məntəqəQUBA RAYONU KÜPÇALQIŞLAQ KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2929 saylı məntəqəQUBA RAYONU ƏLİMƏMMƏDOBA KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3030 saylı məntəqəQUBA RAYONU QIMILQIŞLAQ KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3131 saylı məntəqəQUBA RAYONU HACIHÜSEYNLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3232 saylı məntəqəQUBA RAYONU DAVİDOBA KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3333 saylı məntəqəQUBA RAYONU GƏNCLƏR QƏSƏBƏSİ ƏSAS MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3434 saylı məntəqəQUBA RAYONU DİGAH KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3535 saylı məntəqəQUBA RAYONU XUCBALA KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3636 saylı məntəqəQUBA RAYONU ÇARTƏPƏ KƏND ÜMUMİ ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3737 saylı məntəqəQUBA RAYONU AŞAĞI XUC KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3838 saylı məntəqəQUBA RAYONU ALPAN KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3939 saylı məntəqəQUBA RAYONU ALPAN KƏND SAĞLAMLIQ MƏRKƏZİNİN BİNASI 
4040 saylı məntəqəQUBA RAYONU KÜRKÜN KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4141 saylı məntəqəQUBA RAYONU UZUNMEŞƏ KƏND İBTİDAİ MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4242 saylı məntəqəQUSAR RAYONU BALAQUSAR KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4343 saylı məntəqəQUSAR RAYONU HƏSƏNQALA KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4444 saylı məntəqəQUSAR RAYONU BƏDİRQALA KƏND ÜMUMİ ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4545 saylı məntəqəQUSAR RAYONU KÖHNƏ XUDAT QAZMALAR KƏND MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4646 saylı məntəqəQUSAR RAYONU QALACIQ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4747 saylı məntəqəQUSAR RAYONU YENİ HƏYAT KƏND KLUBUNUN BİNASI 
4848 saylı məntəqəQUSAR RAYONU MİNAXUR KƏND İBTİDAİ MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4949 saylı məntəqəQUSAR RAYONU KUZUNQIŞLAQ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
5050 saylı məntəqəQUSAR RAYONU ZİNDAN MURUQQIŞLAQ KƏND İBTİDAİ MƏKTƏB 
5151 saylı məntəqəQUSAR RAYONU ATLIXAN KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
5252 saylı məntəqəQUSAR RAYONU CAĞARQIŞLAQ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
5353 saylı məntəqəQUSAR RAYONU AVARANQIŞLAQ KƏND KLUBUNUN BİNASI 
5454 saylı məntəqəQUSAR RAYONU XURAY KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN BİNASI 
5555 saylı məntəqəQUSAR RAYONU YUXARILƏGƏR KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN BİNASI 
5656 saylı məntəqəQUSAR RAYONU SUVACAL KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN BİNASI 
5757 saylı məntəqəQUBA RAYONU BİRİNCİ NÜGƏDİ 2 SAYLI ƏSAS MƏKTƏBİN BİNASI 
5858 saylı məntəqəQUBA RAYONU XALTAN KƏND KLUB BİNASI 
5959 saylı məntəqəQUBA RAYONU MUÇU KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
6060 saylı məntəqəQUBA RAYONU AMSAR KƏND ORTA MƏKTƏB BİNASI 
6161 saylı məntəqəQUBA RAYONU ÇARXAÇU KƏND ƏSAS MƏKTƏB BİNASI 
6262 saylı məntəqəQUBA RAYONU UTUQ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
6363 saylı məntəqəQUBA RAYONU NÜTƏH KƏND ƏSAS MƏKTƏB BİNASI 
6464 saylı məntəqəQUBA RAYONU QONAQKƏND QƏSƏBƏ ORTA MƏKTƏB BİNASI 
6565 saylı məntəqəQUBA RAYONU XAŞI KƏND İBTİDAİ MƏKTƏB BİNASI 
6666 saylı məntəqəQUBA RAYONU GÖMÜR-DƏHNƏ KƏND ƏSAS MƏKTƏB BİNASI 
6767 saylı məntəqəQUBA RAYONU ÖRDÜC KƏND ƏSAS MƏKTƏB BİNASI 
6868 saylı məntəqəQUBA RAYONU CİMİ KƏND ORTA MƏKTƏB BİNASI 
6969 saylı məntəqəQUBA RAYONU GÜLƏZİ KƏND KLUBUNUN BİNASI 
7070 saylı məntəqəQUBA RAYONU AFURCA KƏND ORTA MƏKTƏB BİNASI 
7171 saylı məntəqəQUBA RAYONU TƏNGƏALTI KƏND MƏKTƏB BİNASI 
7272 saylı məntəqəQUBA RAYONU SƏBƏTLƏR KƏND ORTA MƏKTƏB BİNASI 
7373 saylı məntəqəQUBA RAYONU ÇİÇİ KƏND KLUB BİNASI 
7474 saylı məntəqəQUBA RAYONU VLADİMİROVKA KƏND SUDAN İSTİFADƏ BİNASI 
7575 saylı məntəqəQUBA RAYONU KUNXIRT KƏND KİTABXANASININ BİNASI 
7676 saylı məntəqəQARAPANLI KƏND İBTİDAİ MƏKTƏBİNİN BİNASI