Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, NAXÇIVAN 705 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
22 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,HƏRBİ ŞƏHƏRCİK UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI 
33 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN BİNASI 
44 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 4 SAYLI MUSİQİ MƏKTƏBİNİN BİNASI 
55 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,1 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
66 saylı məntəqəNAXÇIVAN MR, EKOLOJİ TƏRBİYƏ MƏRKƏZİ 
77 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 4 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
88 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,TRİKOTAJ FABRİKİNİN BİNASI 
99 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,H,ƏLİYEV UŞAQ VƏ GƏNCLƏR YARADICILIQ MƏRKƏZİ BİNASI 
1010 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,AMEA NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN TƏBİİ EHTİYYATLAR İNSTİTUTUNUN BİNASI 
1111 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 6 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI 
1212 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,NAXÇIVAN TİBB KOLLECİNİN BİNASI  
1313 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,11 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1414 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,11 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI 
1515 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,BABƏK MƏHƏLLƏSİ 1, HEYDƏR ƏLİYEV ADINA MƏKTƏBİN BİNASI 
1616 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, MALİYYƏ ŞÖBƏSİNİN BİNASI 
1717 saylı məntəqəNAXÇIVAN DƏMİRYOLLARI MMC-NİN BİNASI 
1818 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 15 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1919 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,ƏRTOĞRUL CAVİD ADINA UŞAQ MUSİQİ VƏ BƏDİİ SƏNƏTKARLIQ MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2020 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 5SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI 
2121 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,5 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2222 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,3 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2323 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,7 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2424 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ 1 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI. NİZAMİ KÜÇƏSİ 
2525 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,12 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2626 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, M.T. SİDQİ ADINA NAXÇIVAN DÖVLƏT KUKLA TEATRININ BİNASI 
2727 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 12 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI 
2828 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,ÇƏNLİBEL MƏHƏLƏSİ, 14 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2929 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,10 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3030 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,7 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI 
3131 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,NAXÇIVAN MUSİQİ KOLLECİNİN BİNASI 
3232 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,NAXÇIVAN PEŞƏ LİSEYİNİN BİNASI 
3333 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,HEYDƏR ƏLİYEV PROSPEKTİ 3, GƏNCLİK MƏRKƏZİ 
3434 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,NAXÇIVAN QIZLAR LİSEYİNİN BİNASI 
3535 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 16 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3636 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,17 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
3737 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ,SANİTAR TƏMİZLİK İDARƏSİNİN BİNASI