Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYONU YENİ KƏRKİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
22 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYONU, XOK KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
33 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYONU, XOK KƏND TİBB MƏNTƏQƏSİNİN BİNASI 
44 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYONU, QARABAĞLAR KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
55 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYONU, QARABAĞLAR KƏND MƏRKƏZİNİN İNZİBATİ BİNASI 
66 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYONU, QARABAĞLAR KƏND 2 SAYLI ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
77 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYONU, YURDÇU KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
88 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYONU, QIVRAQ QƏSƏBƏ İNZİBATİ BİNASI 
99 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYONU QİVRAQ KƏND UŞAQ MUSİQİ MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1010 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYONU QABİLLİ KƏND MƏRKƏZİNİN İNZİBATİ BİNASI 
1111 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYONU ŞAHTAXTİ KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1212 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYONU ŞAHTAXTİ KƏND MƏRKƏZİNİN İNZİBATİ BİNASI 
1313 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYON,ÇALXANQALA KƏND UŞAQ MUSİQİ MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1414 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYON,XINCAB KƏND ORTA MƏKTƏBİ 
1515 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYON,BÖYÜKDÜZ KƏND İNZİBATİ BİNA 
1616 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYON,TƏZƏKƏND KƏND ORTA MƏKTƏBİ 
1717 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYON,QIVRAQ QƏSƏBƏ TAM ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1818 saylı məntəqəKƏNGƏRLİ RAYON,XOK KƏND RABİTƏ EVİNİN BİNASI 
1919 saylı məntəqəBABƏK RAYONU,KÜLTƏPƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2020 saylı məntəqəBABƏK RAYONU, MƏMMƏDRZADİZƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2121 saylı məntəqəBABƏK RAYONU,QARAQALA KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2222 saylı məntəqəBABƏK RAYONU,MƏZRƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2323 saylı məntəqəBABƏK RAYONU, KƏRİMBƏYLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2424 saylı məntəqəBABƏK RAYONU,GÜLŞƏNABAD KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2525 saylı məntəqəBABƏK RAYONU,PAYİZ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2626 saylı məntəqəBABƏK RAYONU,GƏRMƏÇATAQ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2727 saylı məntəqəBABƏK RAYONU,AŞAĞİ BUZQOV KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
2828 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ,YUXARİ BUZQOV KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2929 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ,DİDİVAR KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3030 saylı məntəqəBABƏK RAYONU,DİDİVAR KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
3131 saylı məntəqəBABƏK RAYONU YUXARİ UZUNOBA KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3232 saylı məntəqəBABƏK RAYONU AŞAĞİ UZUNOBA KƏNDİ TİBB MƏNTƏQƏSİ 
3333 saylı məntəqəBABƏK RAYONU XƏLİLLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3434 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ŞİXMAHMUD KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3535 saylı məntəqəBABƏK RAYONU ŞİXMAHMUD KƏNDİ MUSİQİ MƏKTƏBİ 
3636 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİ QARAÇUQ KƏNDİ ORTA MƏKTƏBİN BİNA 
3737 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN QARAÇUQ KƏND MUSİQİ MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3838 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN BULQAN KƏND BALIQÇILIQ İDARƏSİNİN İNZİBATİ BİNASI 
3939 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN QARAXANBƏYLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4040 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN QARAXANBƏYLİ KƏND KİTABXANASININ BİNASİ 
4141 saylı məntəqəBABƏK RAYONU,QƏSƏBƏ ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4242 saylı məntəqəBABƏK RAYON MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
4343 saylı məntəqəBABƏK RAYON,ŞƏKƏRABAD KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4444 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN, TUMBUL KƏND ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
4545 saylı məntəqəBABƏK QƏSƏBƏ QOŞADİZƏ MƏHƏLLƏSİ, 2 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4646 saylı məntəqəNAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN, HACINİYYƏT KƏNDİ, TAXTA EV