Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU,Ş.ƏZİZBƏYOV KÜÇƏSİ - 108,44 SAYLI ORTA MƏKTƏB 
22 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU, BÜL - BÜL PROSPEKTİ 36,46 SAYLI ORTA MƏKTƏB 
33 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU, BÜL-BÜL PROSPEKTİ 36,46 SAYLI ORTA MƏKTƏB 
44 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU . BAKI SLAVYAN NƏZDİNDƏ MƏKTƏB LİTSEY KOMPLEKSİ .ÜNVAN S.RƏHİMOV 145 
55 saylı məntəqə– NƏSİMİ RAYONU . BAKI SLAVYAN NƏZDİNDƏ MƏKTƏB LİTSEY KOMPLEKSİ .ÜNVAN S.RƏHİMOV 145 
66 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU, TOLSTOY KÜÇƏSİ - 142,16 SAYLI ORTA MƏKTƏB 
77 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU, TOLSTOY KÜÇƏSİ - 187,1-SAYLI ORTA MƏKTƏB 
88 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU, TOLSTOY KÜÇƏSİ - 187,1-SAYLI ORTA MƏKTƏB 
99 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU, S.VURĞUN KÜÇ. 24 XARİCDƏ YAŞAYAN AZƏRBAYCANLILARLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ 
1010 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU, S.VURĞUN KÜÇ. 24 XARİCDƏ YAŞAYAN AZƏRBAYCANLILARLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ 
1111 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU, Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ - 98,AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MUSİQİ AKADEMİYASI 
1212 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU, R.BEHBUDOV KÜÇƏSİ - 11,8-SAYLI ORTA MƏKTƏB 
1313 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU, 28 MAY KÜÇƏSİ - 16,23-SAYLI ORTA MƏKTƏB 
1414 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU, D.ƏLİYEVA KÜÇƏSİ - 230,AZƏRBAYCAN DƏMİR YOL İDARƏSİ 
1515 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU.D.ƏLİYEVA KÜÇƏSİ - 230,AZƏRBAYCAN DƏMİR YOL İDƏRƏSİ 
1616 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU . İ.ƏFƏNDİYEV ADINA ELİTAR GİMNAZİYA . ÜNVAN 28 MAY KÜÇ. 70 
1717 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU. ELİTAR GİMNAZİYA. ÜNVAN 28 MAY KÜÇ. 70 
1818 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU. Ü.HACIBƏYOV, KÜÇƏSİ - 49,ELİTAR GİMNAZİYA 
1919 saylı məntəqəNƏSİMİ RAYONU, R.BEHBUDOV KÜÇƏSİ - 11,8-SAYLI ORTA MƏKTƏB 
2020 saylı məntəqəSƏBAİL RAYONU,AZADLIQ PROSPEKTİ 9,160 SAYLI ORTA MƏKTƏB 
2121 saylı məntəqəSƏBAİL RAYONU,Ü.HACIBƏYOV KÜÇƏSİ - 34,AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ 
2222 saylı məntəqəSƏBAİL RAYONU,Ü.HACIBƏYOV KÜÇƏSİ - 28,7 SAYLI ORTA MƏKTƏB 
2323 saylı məntəqəSƏBAİL RAYONU,N.RƏFİBƏYLİ 8,190 SAYLI ORTA MƏKTƏB 
2424 saylı məntəqəSƏBAİL RAYONU,Z.ƏLİYEVA -18,AZƏRBAYCAN DÖVLƏT DƏNİZÇİLƏR AKADEMİYASI 
2525 saylı məntəqəSƏBAİL RAYONU . ZABİTLƏR EVİ. ÜNVAN S.VURĞUN 14 
2626 saylı məntəqəSƏBAİL RAYONU,XƏQANİ KÜÇƏSİ - 7,S.VURĞUN ADINA RUS DRAM TEATRI 
2727 saylı məntəqəSƏBAİL RAYONU,AZƏRBAYCAN PROSPEKTİ - 4,SAYLI HÖVZƏ POLİKLİNİKASI 
2828 saylı məntəqəSƏBAİL RAYONU,İSTİQLALİYYƏT KÜÇƏSİ - 10,İQTİSAD UNİVERSİTETİ 
2929 saylı məntəqəSƏBAİL RAYONU,İSTİQLALİYYƏT KÜÇƏSİ - 10,AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 
3030 saylı məntəqəƏ.HÜSEYNZADƏ KÜÇƏSİ 77, BAKI TÜRK ANADOLU LİTSEYİ 
3131 saylı məntəqəƏ.HÜSEYNZADƏ KÜÇƏSİ 77, BAKI TÜRK ANADOLU LİTSEYİ