Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəŞƏRUR ŞƏHƏRİ, HEYDƏR ƏLİYEV PROSPEKTİ 17, BAHAR KİNOTEATRININ BİNASI 
22 saylı məntəqəŞƏRUR ŞƏHƏRİ,H.ƏLİYEV PROSPEKTİ 44B, ŞAHMAT MƏKTƏBİNİN BİNASI 
33 saylı məntəqəŞƏRUR ŞƏHƏRİ,KAPİTAN SEYİDOV KÜÇƏSİ 4,MƏRKƏZİ KİTABXANANIN BİNASI 
44 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,QARXUN KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
55 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,MUĞANCIQ MEHRAB KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
66 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,MUĞANCIQ MEHRAB KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
77 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,MUĞANCIQ MÜSLÜM KƏND KLUBUNUN BİNASI 
88 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,SƏRXANLI KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
99 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,YUXARI ARALIQ KƏND MUSİQİ MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1010 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,ÇOMAXTUR KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1111 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,ÇOMAXTUR KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
1212 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,ÇƏRÇİBOĞAN KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
1313 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,ÇƏRÇİBOĞAN KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1414 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,ARBATAN KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1515 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,DƏRVİŞLƏR KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1616 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,ARPAÇAY KƏND KLUBUNUN BİNASI 
1717 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,ÇƏMƏNLİ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1818 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,QARAHƏSƏNLİ KƏNDİ TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
1919 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,İBADULLA KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
2020 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU, İBADULLA KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2121 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,ƏRƏBYENGİCƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2222 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,TUMASLI KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
2323 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU, TUMASLI KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2424 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,DİYADIN KƏND ÜMUMİ ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2525 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,XANLIQLAR KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2626 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,ƏLƏKLİ KƏNDİ MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI 
2727 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,VƏRMƏZİYAR KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
2828 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU, XANLIQLAR KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN BİNASI 
2929 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,PÜSYAN KƏND KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3030 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,PÜSYAN KƏND RABİTƏ BÖLMƏSİNİN BİNASI 
3131 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,TƏZƏKƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3232 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,DİZƏ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3333 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,AXURA KƏND RABİTƏ BÖLMƏSİNİN BİNASI 
3434 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,HƏMZƏLİ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3535 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU, AŞAĞI YAYCI KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3636 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,YUXARI YAYCI KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3737 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,GÜMÜŞLÜ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3838 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,ŞAHBULAQ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
3939 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,SİYAQUT KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4040 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,KOSACAN KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4141 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,YUXARI DAŞARX KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4242 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,AŞAĞI DAŞARX KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4343 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,DƏRƏKƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4444 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU, OĞUZKƏND FELDŞER-MAMA MƏNTƏQƏSİNİN BİNASI 
4545 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,TƏNƏNƏM KƏND TAM ORTA MƏKTƏB BİNASI 
4646 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,YENİ HAVUŞ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4747 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU, XƏTAİ KƏND ÜMUMİ ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4848 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU,DANYERİ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI 
4949 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU, DANYERİ KƏND HƏKİM AMBULATORİYASININ BİNASI 
5050 saylı məntəqəŞƏRUR ŞƏHƏRİ, NİZAMİ KÜÇƏSİ 2, ŞƏRUR DƏMİRYOL STANSİYASININ BİNASI 
5151 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU, AŞAĞI ARALIQ KƏND SAHƏ XƏSTƏXANASININ BİNASI 
5252 saylı məntəqəŞƏRUR RAYONU HAVUŞ KƏND TAM OTA MƏKTƏBİNİN BİNASI