Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəİ.HİDAYƏTZADƏ KÜÇƏSİ 2,57 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
22 saylı məntəqə57 SAYLI ORTA MƏKTƏB, İ.HİDAYƏTZADƏ KÜÇƏSİ 2 
33 saylı məntəqəƏHALİNİN MƏDƏNİ KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI, İ . HİDAYƏTZADƏ KÜÇƏSİ 76-80 
44 saylı məntəqə8 SAYLI ŞƏHƏR POLİKLİNİKASI, İ.HİDAYƏTZADƏ KÜÇƏSİ 11 
55 saylı məntəqə"TƏRƏQQİ" LİSEYİ, V.MAYAKOVSKİ KÜÇƏSİ 14 
66 saylı məntəqə"TƏRƏQQİ" LİSEYİ, V.MAYAKOVSKİ KÜÇƏSİ 14 
77 saylı məntəqə291 SAYLI "ARAZ" EKOLOGİYA LİSEYİ, V.MAYAKOVSKİ KÜÇƏSİ 12 
88 saylı məntəqəRƏSSAMLIQ AKADEMİYASI, HEYDƏR ƏLİYEV PROSPEKTİ 57 
99 saylı məntəqə178 SAYLI ORTA MƏKTƏB, A.HEYDƏROV KÜÇƏSİ 26A 
1010 saylı məntəqəƏHALİNİN MƏDƏNİ KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI,H,ƏLİYEV PR.76 
1111 saylı məntəqəƏHALİNİN MƏDƏNİ KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI, Ə.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 7A 
1212 saylı məntəqəƏHALİNİN MƏDƏNİ KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI, DAŞ KARXANASI 456A 
1313 saylı məntəqə82 SAYLI ORTA MƏKTƏB, HEYDƏR ƏLİYEV PROSPEKTİ 101 
1414 saylı məntəqəAZƏRBAYCAN RES VERGİLER NAZİRLİYİ YANINDA KİÇİK SAHİBKARLIQLA İŞ DEP ,A.NEYMƏTULLA KÜÇ 44 
1515 saylı məntəqəAVTONƏQLİYYAT SERVİS DEPARTAMENTİ, H.MƏMMƏDOV KÜÇƏSİ 7 
1616 saylı məntəqə193 SAYLI ORTA MƏKTƏB , H.MƏMMƏDOV KÜÇƏSİ 11 
1717 saylı məntəqəƏHALİNİN MƏDƏNİ KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI , HƏSƏNOĞLU 2 
1818 saylı məntəqəTƏBRİZ 102,RESPUBLİKA UŞAQ STAMOTOLOJİ MƏRKƏZİ 
1919 saylı məntəqə304 NÖMRƏLİ MƏKTƏB LİSEY,N.QULİYEV 4 
2020 saylı məntəqə202 SAYLI ORTA MƏKTƏB, XƏTAİ PROSPEKTİ 47 
2121 saylı məntəqə39 SAYLI ORTA MƏKTƏB, A.M.CÜMƏ KÜÇƏSİ 24 
2222 saylı məntəqəAZƏRBAYCAN DÖVLƏT DƏMİR YOLU LİSEYİ, TƏBRİZ KÜÇƏSİ 19 
2323 saylı məntəqə177 SAYLI ORTA MƏKTƏB, T.ŞIXƏLİYEV KÜÇƏSİ 13 
2424 saylı məntəqə177 SAYLI ORTA MƏKTƏB, T.ŞIXƏLİYEV KÜÇƏSİ 13 
2525 saylı məntəqəBAKI İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA KOLLECİ, TƏBRİZ KÜÇƏSİ 51 
2626 saylı məntəqə"ANKARA MƏKTƏBİ" MƏKTƏB LİSEY, TƏBRİZ KÜÇƏSİ 47 
2727 saylı məntəqə183 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI ,G.QƏDİRBƏYOVA KÜÇƏSİ 63A 
2828 saylı məntəqə"BAKI TOXUCU-TRİKOTAJ" AÇIQ SƏHİMDAR CƏMİYYƏT, QARABAĞ KÜÇƏSİ 40 
2929 saylı məntəqəAĞA NEMƏTULLA KÜÇƏSİ 20, 307 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI 
3030 saylı məntəqə6 SAYLI UŞAQ POLİKLİNİKASI,Ə .ƏLİZADƏ ,35 
3131 saylı məntəqəF.YUSİFOV 26 YENİ TİKİLİ YAŞAYIŞ BİNASININ BİRİNCİ MƏRTƏBƏSİ 
3232 saylı məntəqəÇAYKOVSKİ 2/4,ƏHALİNİN MƏDƏNİ KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR EVİ 
3333 saylı məntəqəƏ.ORUCƏLİYEV "V". ƏHALİNİN MƏDƏNİ KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR EVİ 
3434 saylı məntəqəA.NEMƏTULLA KÜÇ.106, 7 SAYLI UŞAQ POLİKLİNİKASI 
3535 saylı məntəqəTƏBRİZ KÜÇ 29, TƏFƏKKÜR UNİVERSİTETİ