Seçki dairələri

 

S/sMəntəqə adıYerləşdiyi ünvanMəntəqənin marşrutu
11 saylı məntəqəMOSKVA PR 73,GEOFİZİKA VƏ GEOLOGİYA İDARƏSİ KOMPLEKS MÜHƏNDİS AXTARIŞ EKSPEDİSİYASI 
22 saylı məntəqəŞƏRİFZADƏ 131,BAKI DÖVLƏT RABİTƏ VƏ NƏQLİYYAT KOLLECİNİN BİNASI 
33 saylı məntəqəŞƏRİFZADƏ 131,BAKI DÖVLƏT RABİTƏ VƏ NƏQLİYYAT KOLLECİNİN BİNASI 
44 saylı məntəqəŞƏRİFZADƏ 204,2 NÖMRƏLİ BAKI BAZA TİBB KOLLECİNİN BİNASI 
55 saylı məntəqəŞƏRİFZADƏ 207,52 SAYLI ORTA MƏKTƏBNİN BİNASI 
66 saylı məntəqəŞƏRİFZADƏ 207,52 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
77 saylı məntəqəŞƏRİFZADƏ 207,52 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
88 saylı məntəqəŞƏRİFZADƏ 178, 117 SAYLI KORPƏLƏR EVİ UŞAQ BAĞÇASI 
99 saylı məntəqəA.M.ŞƏRİFZADƏ, 172,ARİİN SAHİBKARLIĞA KÖMƏK MİLLİ FONDU 
1010 saylı məntəqəD.BÜNYADZADƏ 113,38 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1111 saylı məntəqəD.BÜNYADZADƏ 113,38 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1212 saylı məntəqəA.M.ŞƏRİFZADƏ 173,13 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1313 saylı məntəqəA.M.ŞƏRİFZADƏ 173,13 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1414 saylı məntəqəA.M.ŞƏRİFZADƏ 152,167 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1515 saylı məntəqəA.M.ŞƏRİFZADƏ 152,167 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1616 saylı məntəqəH.ZƏRDABİ 61,19 SAYLI ŞƏHƏR POLİKLİNİKASIİN BİNASI 
1717 saylı məntəqəM.SEYİDOV 24,13 SAYLI UŞAQ POLİKLİNİKASININ BİNASI 
1818 saylı məntəqəA.ABBASOV 6,158 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
1919 saylı məntəqəA.ABBASOV 6,158 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2020 saylı məntəqəƏ.QASIMZADƏ 31/47.MƏH-47,AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HƏKİMLƏRİN TƏKMİLLƏŞMƏ İNSTİTUTUNUN YATAQXANASI 
2121 saylı məntəqəƏ.QASIMZADƏ 31/47.MƏH-47,AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HƏKİMLƏRİN TƏKMİLLƏŞMƏ İNSTİTUTUNUN YATAQXANASI 
2222 saylı məntəqəA.M.ŞƏRİFZADƏ 88,77 SAYLI KORPƏLƏR EVİ UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI 
2323 saylı məntəqəN.HİKMƏT 27,22 SAYLI MƏNZİL KOMMUNAL İSTİSMAR SAHƏSİNİN BİNASI 
2424 saylı məntəqəM.SEYİDOV 27,21 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2525 saylı məntəqəM.SEYİDOV 13,68 SAYLI KORPƏLƏR EVİ UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI 
2626 saylı məntəqəM.SEYİDOV 27,21 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI 
2727 saylı məntəqəA.M.ŞƏRİFZADƏ 38,10 SAYLI KORPƏLƏR EVİ UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI 
2828 saylı məntəqə11-Cİ XREBTOVI 2 B,AZ MİU-NUN 4 SAYLI TƏDRİS KORPUSU 
2929 saylı məntəqə11-Cİ XREBTOVI 2 B,AZ MİU-NUN 4 SAYLI TƏDRİS KORPUSU 
3030 saylı məntəqəM.SEYİDOV 3,60 SAYLI KORPƏLƏR EVİ UŞAQ BAĞÇASI 
3131 saylı məntəqəH.CAVİD 25, AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİN ƏSAS KORPUSU