125 SEÇKİ DAİRƏSİNİN 5492 MƏNTƏQƏSİ ÜZRƏ NƏTİCƏLƏR
ƏLİYEV İLHAM HEYDƏR
84,54% (3126113səs)
HƏSƏNLİ CƏMİL POLADXAN
5,53% (204642səs)
AĞA-ZADƏ İQBAL FEHRUZ
2,40% (88723səs)
HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR
1,99% (73702səs)
ORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM
1,46% (53839səs)
İSMAYILOV İLYAS ABBAS
1,07% (39722səs)
ƏLİZADƏ ARAZ MƏMMƏD MÜBARİZ
0,87% (32069səs)
QULİYEV FƏRƏC İBRAHİM
0,86% (31926səs)
HACIYEV HAFİZ ƏLƏMDAR
0,66% (24461səs)
MƏMMƏDOV SƏRDAR CALAL
0,62% (22773səs)