DSK-nın hüdudları

Dairə Seçki Komissiyalarının hüdudları

1 SAYLI ŞƏRUR - SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

3 SAYLI BABƏK - KƏNGƏRLİ - NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

13 SAYLI XƏZƏR - PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

44 SAYLI SUMQAYIT - XIZI SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

50 SAYLI ABŞERON - QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

102 SAYLI SAMUX- ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI

125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİNİN HÜDUDLARI