Əməkdaşlar

"Seçkilər" İnformasiya Mərkəzi

Telefon : (012) 562-22-38
 E-poçt  : im@cec.gov.az
 

İnformasiya sistemlərinin
avtomatlaşdırılması sektoru, müdir

Nəzər C. İsmayılov
Telefon : (012) 562-16-44
E-poçt  :  nezer@cec.gov.az


İnformasiya şəbəkəsinə nəzarət
və koordinasiya sektoru, müdir

Ziya M. Ataşlı
Telefon : (012) 562-22-38
E-poçt  :  ziya@cec.gov.az


Texniki və sistem təminatı sektoru, müdir

Həmid F. Həsənov
Telefon : (012) 563-61-90
E-poçt  :  hemid@cec.gov.az