Statistika

                                                                     30 may 2019-cu il

Seçici siyahılarının  dəqiqləşdirilməsinə görə daimi seçicilərin sayı barədə statistik məlumat

Seçki dairələrinin sayı 125
Seçki məntəqələrinin sayı 5426
Daimi seçicilər
  Rəqəmlə Faizlə  
 Cəmi sayı 5 212 902 100,0  
O cümlədən:
Cinsi mənsubiyyət üzrə
Kişi 2 563 261 49,17  
Qadın 2 649 641 50,83