Statistika

Seçici siyahılarının  dəqiqləşdirilməsinə görə daimi seçicilərin sayı barədə statistik məlumat

Seçki dairələrinin sayı 125
Seçki məntəqələrinin sayı 5415
Daimi seçicilər
  Rəqəmlə Faizlə  
 Cəmi sayı 5 127 111 100,0  
O cümlədən:
Cinsi mənsubiyyət üzrə
Kişi 2 479 208 48,35  
Qadın 2 647 903 51,65  
Yaş qrupları üzrə
Yaşı 18 olan 30 246 0,59  
Yaşı 19-29 olan 1 219 254 23,78  
Yaşı 30-39 olan 1 094 221 21,34  
Yaşı 40-49 olan 923 834 18,02  
Yaşı 50-59 olan 1 018 314 19,86  
Yaşı 60-69 olan 519 221 10,13  
Yaşı 70-79 olan 211 198 4,12  
Yaşı 80-89 olan 101 701 1,98  
Yaşı 90-99 olan 8 584 0,17  
Yaşı 100 və yuxarı olanlar 538 0,01  
Əvvəlki dəqiqləşmə tarixinə görə seçici dinamikası 
Tarix
Seçici sayı
Əvvəlki ilə nisbətən fərq
Rəqəmlə
Faizlə
30 may 2009 - cu il 4 769 149 - -
30 may 2010 - cu il 4 829 888 60 739 1,3
30 may 2011 - ci il 4 873 642 43 754 0,9
30 may 2012 - ci il 4 922 600 48 958 1,0
30 may 2013 - cü il 4 986 296 63 696 1,3
29 may 2014 - cü il 5 054 455 68 159 1,4
27 may 2015 - ci il 5 093 289 38 834 0,8
26 may 2016 - cı il 5 127 111 33 822 0,66