Statistika

Seçici siyahılarının  dəqiqləşdirilməsinə görə daimi seçicilərin sayı barədə statistik məlumat

Seçki dairələrinin sayı 125
Seçki məntəqələrinin sayı 5415
Daimi seçicilər
  Rəqəmlə Faizlə  
 Cəmi sayı 5 163 250 100,0  
O cümlədən:
Cinsi mənsubiyyət üzrə
Kişi 2 499 880 48,42  
Qadın 2 663 370 51,58