Statistika

Seçici siyahılarının  dəqiqləşdirilməsinə görə daimi seçicilərin sayı barədə statistik məlumat

Seçki dairələrinin sayı 125
Seçki məntəqələrinin sayı 5426
Daimi seçicilər
  Rəqəmlə Faizlə  
 Cəmi sayı 5 192 063 100,0  
O cümlədən:
Cinsi mənsubiyyət üzrə
Kişi 2 555 444 49,22  
Qadın 2 636 619 50,78