78 SAYLI LERİK DAİRƏ SEÇKİ KOMİSSİYASININ TƏRKİBİ

Soyadı, adı və atasının adıVəzifəsi
ŞIXƏLİYEV İDRİS GÜLBABASƏDR
CƏFƏROV RÖVŞƏN ƏLİHÜSEYNKATİB
KƏRİMOV RƏŞAD SARBALAKATİB
ZÜLFİYEV İLHAM CABBARÜZV
XANMƏDOV YAQUB ƏYYUBÜZV
SADIXOV ŞAKİR PİŞANÜZV
CAHANGİROV RASİM ƏBDÜLHÜSEYNÜZV
ABBASOV HÜSAMƏDDİN ŞAHMARÜZV
İBRAHİMOV HİCRAN VAQİFÜZV