Nəticələr   |  Namizədlər haqqında məlumatlar  

Qeydə alınmış namizədlər haqqında məlumat

SIRA SAYI SOYADI, ADI,
ATASININ ADI
DOĞUM
TARİXİ
ƏSAS İŞ VƏ XİDMƏT YERİ, VƏZİFƏSİ (BU OLMADIQDA FƏALİYYƏT NÖVÜ) NAMİZƏDLİYİ KİM TƏRƏFİNDƏN İRƏLİ SÜRÜLÜB İMZA VƏRƏQƏSİNİN VERİLMƏ TARİXİ İMZA VƏRƏQƏSİNİN QAYTARILMA TARİXİ NAMİZƏDİN QEYDƏ ALINMA TARİXİ
1
ƏLİYEV İLHAM
HEYDƏR OĞLU
1961 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI 8.8.2008 11.8.2008 16.8.2008
2
AĞA-ZADƏ İQBAL
FEHRUZ OĞLU
1968 MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI AZƏRBAYCAN ÜMİD PARTİYASI 8.8.2008 22.8.2008 30.8.2008
3
 HACIYEV HAFİZ
ƏLƏMDAR OĞLU
1956 PARTİYA SƏDRİ MÜASİR MÜSAVAT PARTİYASI 10.8.2008 1.9.2008 9.9.2008
4
 HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT
MÜZƏFFƏR OĞLU
1965 MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI BÜTÖV AZƏRBAYCAN XALQ CƏBHƏSİ PARTİYASI 10.8.2008 2.9.2008 11.9.2008
5
ƏLİYEV FUAD
AĞASİ OĞLU
1970 PARTİYA SƏDRİ AZƏRBAYCAN LİBERAL DEMOKRAT PARTİYASI 10.8.2008 4.9.2008 13.9.2008
6
ƏLİBƏYLİ QULAMHÜSEYN
SURXAY OĞLU
1958 BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ,BAŞ MÜƏLLİM FƏRDİ QAYDADA 16.8.2008 5.9.2008 13.9.2008
7
MUSTAFAYEV FAZİL
QƏZƏNFƏR OĞLU
1965 MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI, BÖYÜK QURULUŞ PARTİYASININ BAŞQANI BÖYÜK QURULUŞ PARTİYASI 23.8.2008 1.9.2008 9.9.2008