Nəticələr   |  Namizədlər haqqında məlumatlar  |  Seçicilərin fəallığı  
Respublika üzrə səsvermə
Voting by republic
75.64 %
Seçki dairəsinin adıSeçici sayıMəntəqə sayı10:0012:0015:0017:0019:00
1 SAYLI ŞƏRUR - SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 34138357749
(22.70%)
13041
(38.20%)
19493
(57.10%)
27106
(79.40%)
31475
(92.20%)
2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ 36795538089
(21.98%)
13295
(36.13%)
20651
(56.12%)
28758
(78.16%)
33560
(91.21%)
3 SAYLI BABƏK - KƏNGƏRLİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39265507571
(19.28%)
14254
(36.30%)
22050
(56.16%)
29955
(76.29%)
35609
(90.69%)
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 42035379976
(23.73%)
15785
(37.55%)
24203
(57.58%)
33506
(79.71%)
38473
(91.53%)
5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 28890456314
(21.86%)
10169
(35.20%)
15764
(54.57%)
22129
(76.60%)
25888
(89.61%)
6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 33688425714
(16.96%)
13273
(39.40%)
19135
(56.80%)
26649
(79.11%)
30544
(90.67%)
7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ 33349547283
(21.84%)
12011
(36.02%)
18498
(55.47%)
25869
(77.57%)
30029
(90.04%)
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39133348797
(22.48%)
13801
(35.27%)
21674
(55.39%)
22390
(57.22%)
28677
(73.28%)
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41013338910
(21.72%)
16350
(39.87%)
20206
(49.27%)
21026
(51.27%)
30271
(73.81%)
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNC& SEÇKİ DAİRƏSİ 45370369563
(21.08%)
18055
(39.80%)
24165
(53.26%)
25134
(55.40%)
33197
(73.17%)
11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ 42817395781
(13.50%)
11434
(26.70%)
21639
(50.54%)
25425
(59.38%)
31469
(73.50%)
12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ 44515374273
(9.60%)
9597
(21.56%)
18145
(40.76%)
22871
(51.38%)
29609
(66.51%)
13 SAYLI ƏZİZBƏYOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42778346665
(15.58%)
14589
(34.10%)
23356
(54.60%)
29497
(68.95%)
31144
(72.80%)
14 SAYLI ƏZİZBƏYOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 45663377670
(16.80%)
16766
(36.72%)
29742
(65.13%)
36737
(80.45%)
37504
(82.13%)
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 47579441728
(3.63%)
12899
(27.11%)
21749
(45.71%)
24699
(51.91%)
32891
(69.13%)
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 47974427260
(15.13%)
15261
(31.81%)
22535
(46.97%)
27901
(58.16%)
32511
(67.77%)
17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 47359446612
(13.96%)
13762
(29.06%)
15581
(32.90%)
21544
(45.49%)
28679
(60.56%)
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ 46022350
(0%)
6862
(14.91%)
22674
(49.27%)
25793
(56.04%)
29466
(64.03%)
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38610303214
(8.32%)
8108
(21.00%)
18146
(47.00%)
22019
(57.03%)
25903
(67.09%)
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39971332479
(6.20%)
7009
(17.54%)
18385
(46.00%)
21463
(53.70%)
24863
(62.20%)
21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38635295808
(15.03%)
11852
(30.68%)
18537
(47.98%)
20308
(52.56%)
23472
(60.75%)
22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41969366263
(14.92%)
11626
(27.70%)
20788
(49.53%)
23547
(56.11%)
25992
(61.93%)
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ 36936334297
(11.63%)
9229
(24.99%)
15449
(41.83%)
19532
(52.88%)
23855
(64.58%)
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40754333036
(7.45%)
10905
(26.76%)
21945
(53.85%)
24848
(60.97%)
28385
(69.65%)
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39455312019
(5.12%)
8267
(20.95%)
20191
(51.17%)
22334
(56.61%)
27942
(70.82%)
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38049273478
(9.14%)
6228
(16.37%)
15418
(40.52%)
18581
(48.83%)
21496
(56.50%)
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 45784343334
(7.28%)
9267
(20.24%)
17154
(37.47%)
22838
(49.88%)
28810
(62.93%)
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 46990333090
(6.58%)
9742
(20.73%)
19492
(41.48%)
23281
(49.54%)
27047
(57.56%)
29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ 46365442728
(5.88%)
7193
(15.51%)
13846
(29.86%)
20116
(43.39%)
27191
(58.65%)
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 31919255118
(16.03%)
11908
(37.31%)
16516
(51.74%)
21652
(67.83%)
22904
(71.76%)
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 36705292870
(7.82%)
7359
(20.05%)
15524
(42.29%)
19782
(53.89%)
24910
(67.87%)
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 36139297275
(20.13%)
17578
(48.64%)
20133
(55.71%)
22175
(61.36%)
26845
(74.28%)
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42313342182
(5.16%)
5388
(12.73%)
20288
(47.95%)
23781
(56.20%)
29095
(68.76%)
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41171332332
(5.66%)
5387
(13.08%)
20500
(49.79%)
23251
(56.47%)
27716
(67.32%)
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 40074292940
(7.34%)
8793
(21.94%)
18087
(45.13%)
22353
(55.78%)
25912
(64.66%)
36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 42753383097
(7.24%)
7856
(18.38%)
19292
(45.12%)
22780
(53.28%)
27782
(64.98%)
37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNC SEÇKİ DAİRƏSİ 30665244201
(13.70%)
11369
(37.07%)
19321
(63.01%)
20329
(66.29%)
22066
(71.96%)
38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNC& SEÇKİ DAİRƏSİ 33846264000
(11.82%)
11407
(33.70%)
19296
(57.01%)
23922
(70.68%)
26526
(78.37%)
39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNC& SEÇKİ DAİRƏSİ 40530315473
(13.50%)
15397
(37.99%)
22251
(54.90%)
26407
(65.15%)
29406
(72.55%)
40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNC&# SEÇKİ DAİRƏSİ 44114316423
(14.56%)
16092
(36.48%)
26893
(60.96%)
29094
(65.95%)
31651
(71.75%)
41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 46158393895
(8.44%)
12013
(26.03%)
19392
(42.01%)
24201
(52.43%)
30454
(65.98%)
42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42810382615
(6.11%)
8401
(19.62%)
17299
(40.41%)
21860
(51.06%)
29485
(68.87%)
43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 49326384826
(9.78%)
10755
(21.80%)
17205
(34.88%)
24173
(49.01%)
31359
(63.57%)
44 SAYLI SUMQAYIT-ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ 47586343695
(7.76%)
8452
(17.76%)
15789
(33.18%)
21448
(45.07%)
34507
(72.52%)
45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ 50672415776
(11.40%)
14081
(27.79%)
22894
(45.18%)
31019
(61.22%)
39697
(78.34%)
46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ 37245305361
(14.39%)
15305
(41.09%)
23102
(62.03%)
26855
(72.10%)
28227
(75.79%)
47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ 34261304861
(14.19%)
11148
(32.54%)
16545
(48.29%)
20594
(60.11%)
25020
(73.03%)
48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ 32431316766
(20.86%)
13338
(41.13%)
18117
(55.86%)
22058
(68.02%)
25641
(79.06%)
49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ 36428396951
(19.08%)
12510
(34.34%)
20686
(56.79%)
24805
(68.09%)
28297
(77.68%)
50 SAYLI QOBUSTAN-XIZI-QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ 32857604996
(15.21%)
13225
(40.25%)
19320
(58.80%)
22194
(67.55%)
26924
(81.94%)
51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 42420597380
(17.40%)
16659
(39.27%)
24759
(58.37%)
29939
(70.58%)
36202
(85.34%)
52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ 43464705330
(12.26%)
13462
(30.97%)
22505
(51.78%)
27546
(63.38%)
34103
(78.46%)
53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 37903595145
(13.57%)
11735
(30.96%)
19710
(52.00%)
24561
(64.80%)
31410
(82.87%)
54 SAYLI DƏVƏÇİ-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 46307684799
(10.36%)
18928
(40.88%)
25645
(55.38%)
30898
(66.72%)
37092
(80.10%)
55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 418383810248
(24.49%)
19823
(47.38%)
26350
(62.98%)
30465
(72.82%)
33622
(80.36%)
56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 425164310440
(24.56%)
19905
(46.82%)
25994
(61.14%)
30800
(72.44%)
33321
(78.37%)
57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 43396457485
(17.25%)
16900
(38.94%)
24305
(56.01%)
27325
(62.97%)
30592
(70.49%)
58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 38793448685
(22.39%)
17345
(44.71%)
20525
(52.91%)
26462
(68.21%)
28614
(73.76%)
59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ 36108365892
(16.32%)
13436
(37.21%)
17940
(49.68%)
24192
(67.00%)
27439
(75.99%)
60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 38078426744
(17.71%)
14588
(38.31%)
20814
(54.66%)
25337
(66.54%)
29471
(77.40%)
61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 38296375930
(15.48%)
12898
(33.68%)
20028
(52.30%)
26664
(69.63%)
29007
(75.74%)
62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ 36091356464
(17.91%)
14099
(39.07%)
20515
(56.84%)
24831
(68.80%)
27862
(77.20%)
63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39923364791
(12.00%)
10946
(27.42%)
20556
(51.49%)
24912
(62.40%)
25351
(63.50%)
64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38066414786
(12.57%)
11103
(29.17%)
19661
(51.65%)
23648
(62.12%)
27545
(72.36%)
65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 31798475743
(18.06%)
12034
(37.85%)
17772
(55.89%)
21415
(67.35%)
23355
(73.45%)
66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 39662414077
(10.28%)
13106
(33.04%)
21631
(54.54%)
26446
(66.68%)
31783
(80.13%)
67 SAYLI CƏLİLABAD SEÇKİ DAİRƏSİ 34798334740
(13.62%)
12685
(36.45%)
18432
(52.97%)
24537
(70.51%)
26448
(76.00%)
68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 38125333924
(10.29%)
13360
(35.04%)
22732
(59.62%)
26822
(70.35%)
29138
(76.43%)
69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 38863373633
(9.35%)
12571
(32.35%)
20958
(53.93%)
25894
(66.63%)
29991
(77.17%)
70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 35601425609
(15.76%)
13886
(39.00%)
23859
(67.02%)
27359
(76.85%)
30904
(86.81%)
71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 32605344455
(13.66%)
11432
(35.06%)
20192
(61.93%)
24596
(75.44%)
27918
(85.62%)
72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 34896825069
(14.53%)
15374
(44.06%)
22439
(64.30%)
26423
(75.72%)
29648
(84.96%)
73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 33545282809
(8.37%)
7876
(23.48%)
14954
(44.58%)
20296
(60.50%)
24707
(73.65%)
74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 30278372474
(8.17%)
9014
(29.77%)
16806
(55.51%)
20661
(68.24%)
25826
(85.30%)
75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 38339415397
(14.08%)
13789
(35.97%)
23305
(60.79%)
28422
(74.13%)
33189
(86.57%)
76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 30903382418
(7.82%)
10447
(33.81%)
16444
(53.21%)
20176
(65.29%)
24836
(80.37%)
77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 38231504526
(11.84%)
12794
(33.46%)
21616
(56.54%)
26229
(68.61%)
31486
(82.36%)
78 SAYLI LERİK-LƏNKƏRAN SEÇKİ DAİRƏSİ 307951105398
(17.53%)
10583
(34.37%)
17275
(56.10%)
21806
(70.81%)
25333
(82.26%)
79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ 34636394242
(12.25%)
11737
(33.89%)
18428
(53.20%)
22010
(63.55%)
26141
(75.47%)
80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 35504445426
(15.28%)
12505
(35.22%)
18954
(53.39%)
24002
(67.60%)
26259
(73.96%)
81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 46249506650
(14.38%)
19159
(41.43%)
29185
(63.10%)
35648
(77.08%)
36184
(78.24%)
82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38908446301
(16.19%)
14112
(36.27%)
22638
(58.18%)
28925
(74.34%)
32540
(83.63%)
83 SAYLI AĞCABƏDİ-AĞDAM SEÇKİ DAİRƏSİ 31746444567
(14.39%)
10525
(33.15%)
16886
(53.19%)
23381
(73.65%)
26265
(82.73%)
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ 45821719313
(20.32%)
18749
(40.92%)
25467
(55.58%)
31335
(68.39%)
35063
(76.52%)
85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ 39896637486
(18.76%)
16968
(42.53%)
22857
(57.29%)
28823
(72.25%)
31242
(78.31%)
86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 40085645245
(13.08%)
12920
(32.23%)
22020
(54.93%)
25710
(64.14%)
30508
(76.11%)
87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 36808635912
(16.06%)
16405
(44.57%)
20917
(56.83%)
25222
(68.52%)
28882
(78.47%)
88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ 37179388121
(21.84%)
16770
(45.11%)
19280
(51.86%)
24846
(66.83%)
27752
(74.64%)
89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 36861346376
(17.30%)
14558
(39.49%)
19861
(53.88%)
25143
(68.21%)
27541
(74.72%)
90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 38777405229
(13.48%)
13703
(35.34%)
23011
(59.34%)
26232
(67.65%)
29373
(75.75%)
91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 36756387196
(19.58%)
16821
(45.76%)
20153
(54.83%)
25080
(68.23%)
27258
(74.16%)
92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 36658486253
(17.06%)
15078
(41.13%)
20819
(56.79%)
24832
(67.74%)
28089
(76.62%)
93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 41392525293
(12.79%)
10212
(24.67%)
16395
(39.61%)
24547
(59.30%)
30323
(73.26%)
94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 42758546409
(14.99%)
12628
(29.53%)
19535
(45.69%)
28540
(66.75%)
34879
(81.57%)
95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 38247394786
(12.51%)
14799
(38.69%)
24196
(63.26%)
27636
(72.26%)
31555
(82.50%)
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ 38445465410
(14.07%)
15038
(39.12%)
21631
(56.26%)
25984
(67.59%)
30916
(80.42%)
97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 29613463258
(11.00%)
10135
(34.22%)
16042
(54.17%)
20009
(67.57%)
23427
(79.11%)
98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 32618353430
(10.52%)
8843
(27.11%)
15681
(48.07%)
19828
(60.79%)
23399
(71.74%)
99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 35341375057
(14.31%)
13095
(37.05%)
21259
(60.15%)
25371
(71.79%)
30558
(86.47%)
100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 31361413356
(10.70%)
9316
(29.71%)
15793
(50.36%)
19689
(62.78%)
24215
(77.21%)
101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 41567817201
(17.32%)
15839
(38.10%)
24079
(57.93%)
28079
(67.55%)
32553
(78.31%)
102 SAYLI SAMUX- ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ 39281495683
(14.47%)
13089
(33.32%)
22544
(57.39%)
28043
(71.39%)
31431
(80.02%)
103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ 37420395499
(14.70%)
14855
(39.70%)
20432
(54.60%)
23094
(61.72%)
27471
(73.41%)
104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 39406585542
(14.06%)
14718
(37.35%)
21141
(53.65%)
25544
(64.82%)
30193
(76.62%)
105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 41996446488
(15.45%)
14364
(34.20%)
24767
(58.97%)
29228
(69.60%)
33201
(79.06%)
106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 41555365504
(13.25%)
13588
(32.70%)
21720
(52.27%)
26369
(63.46%)
31594
(76.03%)
107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ 43330386936
(16.01%)
14876
(34.33%)
23291
(53.75%)
28882
(66.66%)
32719
(75.51%)
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 40388394584
(11.35%)
13632
(33.75%)
22885
(56.66%)
27040
(66.95%)
31005
(76.77%)
109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 37257355686
(15.26%)
14610
(39.21%)
21322
(57.23%)
26125
(70.12%)
28360
(76.12%)
110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ 42536428560
(20.12%)
18976
(44.61%)
25543
(60.05%)
32151
(75.59%)
36079
(84.82%)
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 40294406826
(16.94%)
16299
(40.45%)
23791
(59.04%)
29538
(73.31%)
32465
(80.57%)
112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ 37871546522
(17.22%)
15536
(41.02%)
24006
(63.39%)
29030
(76.65%)
32659
(86.24%)
113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 35324274168
(11.80%)
8587
(24.31%)
15563
(44.06%)
19545
(55.33%)
26452
(74.88%)
114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNC SEÇKİ DAİRƏSİ 34627414336
(12.52%)
11418
(32.97%)
18465
(53.33%)
26226
(75.74%)
29109
(84.06%)
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 33567424709
(14.03%)
11584
(34.51%)
18226
(54.30%)
23462
(69.90%)
26870
(80.05%)
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 39753495372
(13.51%)
16685
(41.97%)
25530
(64.22%)
29866
(75.13%)
32829
(82.58%)
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 41031576240
(15.21%)
15741
(38.36%)
24611
(59.98%)
30259
(73.75%)
32954
(80.31%)
118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 36490447285
(19.96%)
15918
(43.62%)
25278
(69.27%)
27517
(75.41%)
30153
(82.63%)
119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 46678497757
(16.62%)
18551
(39.74%)
30159
(64.61%)
34271
(73.42%)
37472
(80.28%)
120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ 39367708775
(22.29%)
15394
(39.10%)
22189
(56.36%)
26513
(67.35%)
29307
(74.45%)
121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ 404391006092
(15.06%)
16611
(41.08%)
27055
(66.90%)
31039
(76.76%)
35272
(87.22%)
122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ 46849564
(12.04%)
1218
(26.00%)
1965
(41.95%)
2825
(60.31%)
3627
(77.43%)
123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 42946596632
(15.44%)
15111
(35.19%)
25477
(59.32%)
29909
(69.64%)
35901
(83.60%)
124 SAYLI ŞUŞA-FÜZULİ-XOCALI-XOCAVƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 46019707464
(16.22%)
16998
(36.94%)
21143
(45.94%)
27858
(60.54%)
32284
(70.15%)
125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ 43555487241
(16.62%)
16331
(37.50%)
25280
(58.04%)
28773
(66.06%)
30727
(70.55%)