Nəticələr   |  Namizədlər haqqında məlumatlar  
ƏLİYEV İLHAM HEYDƏR
88.73% (3232259 səs)
AĞA-ZADƏ İQBAL FEHRUZ
2.86% (104279 səs)
MUSTAFAYEV FAZİL QƏZƏNFƏR
2.47% (89985 səs)
HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR
2.28% (83037 səs)
ƏLİBƏYLİ QULAMHÜSEYN SURXAY
2.23% (81120 səs)
ƏLİYEV FUAD AĞASİ
0.78% (28423 səs)
HACIYEV HAFİZ ƏLƏMDAR
0.65% (23771 səs)
MƏNTƏQƏLƏRİN
ÜMUMİ SAYI: 5359
HESABAT VERƏN
MƏNTƏQƏLƏRİN SAYI: 5351