Seçilmiş namizədlər    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Respublika üzrə səsvermə
Voting by republic
47.81 %

DAİRƏLƏR ÜZRƏ SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏR
Respublika üzrə məntəqələrin sayı : 5573
Respublika üzrə hesabat verən məntəqələrin sayı : 5570
Seçki dairəsinin adıSoyadı, adı, atasının adıTopladığı səsHesabat vermiş məntəqələr
1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ TALIBOV VASİF YUSİF 94.6 %35 / 35
2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ HƏBİBBƏYLİ İSA ƏKBƏR 86.3 %53 / 53
3 SAYLI BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ MÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN 83.2 %49 / 49
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ İBRAHİMOV ELDAR RZA 84.9 %37 / 37
5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI 81.1 %46 / 46
6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ 69.5 %44 / 44
7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV CƏBİ HÜSEYN 63.5 %52 / 52
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV AZAY ƏJDƏR 45.0 %40 / 39
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN 60.2 %37 / 34
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ MUSAYEV MADƏR ƏLİƏSGƏR 63.9 %36 / 35
11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOV AYDIN NƏSİR 61.5 %43 / 40
12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ XASAYEVA SƏBİNƏ SƏMƏD 48.7 %37 / 26
13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV RAUF ASİF 47.5 %39 / 39
14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV SOLTAN TEYMUR 47.2 %41 / 41
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV ÜLVİ ZAHİD 40.6 %31 / 27
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QƏDİRLİ ERKİN TOĞRUL 35.6 %30 / 30
17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ALLAHVERDİYEV ELNUR MARAT 41.0 %28 / 28
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ MUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN 38.7 %35 / 34
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV HİKMƏT BABA 43.6 %35 / 25
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV ADİL ABIŞ 60.0 %33 / 33
21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ İBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM 56.9 %29 / 29
22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MOLLAZADƏ ASİM NAZİM 45.8 %28 / 24
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ SƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS 45.7 %31 / 27
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ NURULLAYEVA KÖNÜL ORUC 46.1 %35 / 35
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ VƏLİYEVA SƏDAQƏT SULEYMAN 56.9 %33 / 32
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR 47.6 %37 / 37
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SALAHZADƏ ƏLİABBAS QALİB 57.4 %39 / 38
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV ELDAR ALLAHYAR 49.2 %40 / 40
29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ ARPADARAİ NİGAR CAVİD 45.2 %32 / 25
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB 62.0 %28 / 23
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV ETİBAR QASIM 40.7 %32 / 30
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ HƏSƏNOVA AFƏT ƏBİL 65.1 %31 / 28
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ Seçkilər MSK tərəfindən etibarsız sayılmışdır.   
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ZABELİN MİXAİL YURYEVİÇ 35.2 %36 / 29
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ Seçkilər MSK tərəfindən etibarsız sayılmışdır.   
36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR 45.4 %38 / 38
37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ KƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN 42.1 %25 / 25
38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ HƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF 44.9 %25 / 25
39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ CƏFƏROV MÜŞFİQ CƏFƏR 45.8 %31 / 31
40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV MUSA İSA 39.6 %30 / 27
41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOVA HİCRAN KAMRAN 32.6 %33 / 33
42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL 49.7 %38 / 36
43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ HACIYEV EMİN MƏCİD 60.1 %34 / 34
44 SAYLI SUMQAYIT-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDLİ MÜŞFİQ FAZİL 45.8 %47 / 47
45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ ƏSƏDOV OQTAY SABİR 67.7 %36 / 36
46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ YUSİFOV İLTİZAM BALAYUSİF 49.5 %34 / 34
47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ 28.4 %30 / 27
48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV İLHAM KAZIM 51.2 %32 / 31
49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD 59.6 %41 / 41
50 SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİ SEYİDZADƏ ŞAHİN KAMİL 47.3 %51 / 42
51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ BADAMOV AZƏR CAMAL 49.4 %63 / 63
52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ ƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏD 50.6 %72 / 72
53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ RAFAİLOV ANATOLİY XAİMOVİÇ 44.1 %76 / 76
54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ QURBANOV SADİQ HAQVERDİ 55.7 %70 / 66
55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ SƏLİMOV ELDƏNİZ ADİL 57.9 %42 / 42
56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ MİKAYILOVA SEVİL ƏLİRAZI 43.8 %44 / 44
57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ AĞAZADƏ ƏMİNƏ HƏMİD 65.3 %42 / 37
58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOV RAFAEL BABA 51.0 %49 / 49
59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ ƏHMƏDOVA JALƏ FƏRHAD 59.7 %40 / 40
60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ AĞAMALI FƏZAİL RƏHİM 49.1 %42 / 31
61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ RÜSTƏMXANLI SABİR XUDU 21.4 %41 / 41
62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLƏKBƏROV ƏZİZ YUSİF 49.0 %39 / 39
63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ CƏFƏROV KAMAL XAQANİ 52.5 %35 / 34
64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV RAMİN ƏLƏMŞAH 56.2 %40 / 39
65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ 63.2 %56 / 56
66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ MƏHƏRRƏMOV BƏHRUZ ABDURRƏHMAN 52.9 %44 / 44
67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ 65.4 %37 / 35
68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ NƏSİROV ELMAN XUDAM 53.7 %34 / 34
69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ İBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ 51.0 %36 / 36
70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV MƏŞHUR ŞAHBAZ 64.8 %43 / 43
71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ İSGƏNDƏROV ANAR CAMAL 63.8 %42 / 41
72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ QASIMLI MUSA CƏFƏR 53.9 %82 / 82
73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV RÜFƏT ATAKİŞİ 52.9 %28 / 28
74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ Seçkilər MSK tərəfindən etibarsız sayılmışdır.   
75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ PAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏT 61.1 %41 / 41
76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS 66.1 %45 / 45
77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ MAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU 57.6 %44 / 44
78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV İQBAL NƏRİMAN 50.4 %108 / 108
79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ NURULLAYEV RAZİ QULAMƏLİ 21.4 %43 / 38
80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ Seçkilər MSK tərəfindən etibarsız sayılmışdır.   
81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ İSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR 63.8 %45 / 41
82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ RZAYEV TAHİR MUSA 61.7 %49 / 48
83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ ABBASOV AQİL MƏHƏMMƏD 61.7 %44 / 43
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ BAYRAMOV VÜQAR İBAD 71.0 %73 / 73
85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ CƏFƏROVA TAMAM ŞAMƏMMƏD 48.9 %63 / 63
86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ ASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUD 53.7 %69 / 69
87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ KƏRİMLİ TAHİR ZAYIDAĞA 52.4 %63 / 63
88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ HACIYEV SABİR KAMAL 52.7 %43 / 42
89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ ƏFƏNDİYEV MƏZAHİR CAVİD 63.9 %36 / 36
90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ OSMANOV CAVİD HƏMİD 69.0 %40 / 38
91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ HƏSƏN RAMİL SAHİB 52.2 %42 / 36
92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEVA JALƏ FAZİL 51.9 %48 / 48
93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ YILDIRIM FATMA VİDADİ 65.7 %52 / 52
94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ ORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM 69.4 %54 / 53
95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ALIYEV SAHİB EYVAZ 40.3 %41 / 41
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV ANAR İLYAZ 59.0 %49 / 49
97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ VƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL 68.1 %62 / 62
98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ 52.1 %34 / 34
99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ HƏSƏNOV NURLAN URFAN 61.3 %40 / 40
100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ BAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD 66.6 %43 / 43
101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ XXX ELŞAD MİRBƏŞİR 61.0 %79 / 74
102 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ SƏFƏROV NİZAMİ ABDULLA 64.0 %51 / 51
103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD 61.4 %43 / 43
104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ NAĞIYEV ARZU NƏSİB 56.2 %65 / 65
105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ PAŞAYEVA QƏNİRƏ ƏLƏSGƏR 70.8 %41 / 41
106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ AĞAYEVA ÜLVİYYƏ CAVANŞİR 54.2 %38 / 37
107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ SEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL 76.3 %37 / 36
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ CƏFƏROV NİZAMİ QULU 53.6 %40 / 39
109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ MƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD 65.3 %39 / 39
110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ MUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ 49.0 %47 / 45
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİ AĞA 53.9 %44 / 42
112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ KƏRİMLİ AZƏR ŞƏMŞİD 52.8 %58 / 57
113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ İSKƏNDƏROV VÜQAR YAPON 52.9 %30 / 30
114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD 57.2 %43 / 43
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ FEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB 67.6 %43 / 43
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ HEYDƏROV FƏTTAH SƏMƏD 75.5 %54 / 54
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ NAXÇIVANLI AQİYƏ HƏBİB 66.1 %61 / 58
118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ 62.9 %46 / 44
119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ SADIQOV BƏXTİYAR YUSİF 61.2 %45 / 45
120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV CEYHUN VALEH 57.5 %78 / 77
121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ ABBASZADƏ MAHİR TAPDIQ 56.5 %102 / 102
122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ GƏNCƏLİYEV TURAL BABAŞAH 56.7 %13 / 13
123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV AQİL SADIQ 71.6 %65 / 63
124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV ELMAN CAMAL 60.6 %86 / 85
125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ 40.0 %59 / 46