Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
AĞAMALIYEV ƏDALƏT QURBAN08.11.1961UCAR ŞƏHƏRİ TİKİNTİ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN BAŞ MÜHƏNDİSİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
HÜSEYNOV VÜSAL AFQAN12.01.1980AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ADMİNİSTRATSİYASI HÜQUQ MÜHAFİZƏ ORQANLARI İLƏ İŞ ŞÖBƏSİNİN BÖYÜK MƏSLƏHƏTÇİSİ VƏ KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ KOMİSSİYANIN KATİBİDİRYAPYAP
İBRAHİMOV ELVİN ELDAR04.06.1984UCAR SUKANAL İDARƏSİ RƏİSİNİN MÜAVİNİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
MİKAYILOV KAZIM TOFİQ19.02.1983UCAR ŞƏHƏRİ "PLATİN"" TİCARƏT MƏRKƏZİNİN İNZİBATÇISIDIRBitərəfÖz təşəbbüsü
NURİYEV NADİR ABUL26.02.1964SAHİBKARDIRBitərəfÖz təşəbbüsü