Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ƏLƏKBƏROV HƏBİB MÜZƏFFƏR06.08.1979MİLLİ DİRÇƏLİŞ HƏRƏKATI PARTİYASI, İDEOLOJİ MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ MÜAVİNMDHPMDHP
MUSAYEV ELŞAD NƏBİ05.09.1963Böyük Azərbaycan Partiyası, SədrBAPAZADLIQ-2015
NAĞI AKİF QAZAX13.08.1957"Qarabağ Azadlıq Təşkilatı" İctimai Birliyi, SədrBitərəfÖz təşəbbüsü
ORUCOV ƏLİ MƏHƏMMƏD01.09.1969"MİLLƏT" QƏZETİNİN BAŞ REDAKTORU. AZƏRBAYCAN MİLLİ İSTİQLAL PARTİYASININ SİYASİ ŞURASININ ÜZVÜAMİPAMİP
QAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN07.09.1976Milli Onkologiya Mərkəzi, Baş Direktorun MüaviniYAPYAP
UMUDOV SALMAN FAZİL23.07.1975BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜ, YERLİ İQTİSADİ İNKİŞAF MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ DAİMİ KOMİSSİYANIN SƏDRİBitərəfÖz təşəbbüsü