Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BABAYEV VAQİF ƏZİZ20.06.1955GÖYÇAY RAYON İCRA HAKIMİYYƏTİ GÖYÇAY ABADLAŞDIRMA-TƏMİR İDARƏSİNİN RƏİSİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏZİMOV İLQAR VEYİS11.03.1962"HEALTH AND BEAUTY" MMC-DƏ HƏKİM-OTORİNQOLOQDURMDHPMDHP
HACILI NAMİQ MAHMUD07.10.1953GÖYÇAY RAYON UŞAQ XƏSTƏXANASINDA PEDİATR HƏKİMDİRMÜSAVATMÜSAVAT
HƏŞİMOV ABDULLA MƏCİD03.11.1963GÖYÇAY RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISININ GÖYÇAY ŞƏHƏRİ ÜZRƏ İNZİBATİ ƏRAZİ NÜMAYƏNDƏLİYİNDƏ NÜMAYƏNDƏNİN MÜAVİNİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
İSGƏNDƏROV VİDADİ İSGƏNDƏR03.05.1962DEMOKRATİYANIN MÜDAFİƏSİNƏ KÖMƏK İCTİMAİ BİRLİYİNİN PREZİDENTİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
KƏRİMOV ŞAHİD BALOĞLAN05.07.1961DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTI "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ AĞSU REGİONAL QAZ İSTİSMAR İDARƏSİNİN AĞDAŞ XİDMƏT SAHƏSİNİN TƏMİR BƏRPA XİDMƏTİNDƏ MÜHƏNDİSDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
NƏSİROV ELMAN XUDAM23.05.1968AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASININ SİYASİ ARAŞDIRMALAR İNSTİTUNUN DİREKTORUDURYAPYAP
ŞƏRİFOV RÖVŞƏN NURƏDDİN15.01.1962AZƏRBAYCAN QARABAĞ MÜHARİBƏSİ ƏLİLLƏRİ, VETERANLARI VƏ ŞƏHİD AİLƏLƏRİ İCTİMAİ BİRLİYİNİN GÖYÇAY RAYON FİLİALININ SƏDRİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü