Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ƏLİZADƏ MİRZAĞA HİDAYƏT18.01.1950İMİŞLİ BƏLƏDİYYƏSİNDƏ BAŞ MÜHƏNDİSBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏMİROV RAMİZ CAHANGİR05.12.1953İMİŞLİ RAYOM TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİYAPYAP
QƏNİZADƏ ÇİNGİZ AŞRALI01.08.1957AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIDIRBitərəfÖz təşəbbüsü
TAĞIYEVA VALİDƏ RZA19.09.1983BEYLƏQAN RAYON İMAMVERDİLİ KƏND KLUBUNDA MƏDƏNİ TƏŞKİLATÇIBitərəfÖz təşəbbüsü
XANKİŞİYEV VÜQAR ƏSGƏR24.08.1972FERMERMDHPMDHP
ZAHİDOV VAZEH BƏRADƏR08.05.1971ŞİRVAN REGİONAL ELEKTRİK ŞƏBƏKƏ MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİNDƏ HÜQUQ MƏSLƏHƏTÇİSİADİSPADİSP