Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ASLANZADƏ DÜRDANƏ SƏYYAR03.11.1968BAKI İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA KOLLECİ, MÜƏLLİMBQPBQP
BALAOĞLANOV YALÇIN MƏĞRUB22.06.1971AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ, "AZƏRYOLSERVİS" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, 72 SAYLI YOL İSTİSMAR MÜƏSSİSƏSİ, FƏHLƏBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏLİZADƏ AYSEL ALİM03.01.1980MÜSTƏQİL JURNALİSTBitərəfÜMİD
ƏLİZADƏ AYSEL İSMAYIL27.10.1989135 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏB, UŞAQ BİRLİYİNİN RƏHBƏRİYAPYAP
QULİYEV AZAY ƏJDƏR23.06.1971AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA QHT-RƏ DÖVLƏT DƏSTƏYİ ŞURASININ SƏDRİBitərəfSeçicilərin təşəbbüs qrupu tərəfindən
QURBANOV ƏLƏSGƏR İSMAYIL25.03.1962İŞLƏMİRBitərəfÖz təşəbbüsü