Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
AXUNDOVA ELMİRA HÜSEYN26.05.1953MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIDIRBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏHƏDOV CÜMŞÜD NOVRUZ22.03.1959MASALLI RAYON TÜKLƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
FƏRZULLA XASAY SƏFƏR12.09.1972MÜSAVAT PARTİYASININ MASALLI RAYON TƏŞKILATININ SƏDRİDİRMÜSAVATMÜSAVAT
MƏMMƏDOV ALİQ NAĞI12.09.1957İŞLƏMİRBitərəfÖz təşəbbüsü
NOVRUZOV RAQİF QAFAR28.04.1953MOLLAOBA KƏND MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMDİRYAPYAP
RZAYEV QUBADƏLİ ƏLİ12.09.1956VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ ÜZVÜDÜR, FƏRDİ QAYDADA VƏKİLDİRBitərəfÖz təşəbbüsü