Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR29.01.1965AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIBAXCPBAXCP
QULİYEV NİYAZİ ALQULU03.07.1968BİLƏV KƏND İNZİBATİ ƏRAZİ DAİRƏSİ ÜZRƏ NÜMAYƏNDƏLİKBitərəfÖz təşəbbüsü
SƏFƏROV ƏYYAR SƏLMAN06.07.1966RAYON TƏHSİL ŞÖBƏSİ NƏZDİNDƏ METODKABİNƏBQPÖz təşəbbüsü
SÜLEYMANLI TƏVƏKGÜL ŞÜKÜR12.03.1964İŞSİZKXCPAZADLIQ-2015