Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ƏLİYEV ATAXAN SƏMİD01.04.1954FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIDIRADİSPADİSP
KAZIMLI XANHÜSEYN HÜSEYNAĞA01.10.1942AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ, KAFEDRA MÜDİRİ VƏ MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIDIRASRPASRP
MEHDİYEVA NAİLƏ NURƏDDİN17.05.1959Biləsuvar Diarşünaslıq Muzeynin DirektorudurBitərəfÖz təşəbbüsü
NURİ RAUF QURBAN09.10.1985Nərimankənd Kənd Tam Orta Məktəbinin, MüəllimidirBitərəfÖz təşəbbüsü
SƏLİMOV CAVAD ƏFLATUN15.09.1985Ağayrı Kənd Tam Orta Məktəbinin, MüəllimidirBQPBQP
XAMMƏDOV ORXAN ƏLİTAHİR05.07.1986AMRAHBANK BİLƏSUVAR FİLİALININ, MÜTƏXƏSSİSİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü