Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ƏLİYEV ARZU ƏRƏSTUN05.12.1966SABİRABAD R.MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZİM İDARƏSİNİN METODİSTİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
İBRAHİMOV ADİL HABİL29.10.1981SABİRABAD R. TÜRKƏDİ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN MÜƏLLİMİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
QƏFƏROV MEHRAN MEHMAN26.05.1985SABİRABAD MƏRKƏZİ RAYON XƏSTƏXANASININ MÜHASİBDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
ŞABANLI ADİL ÇAPARXAN08.07.1964SABİRABAD SUVARMA SISTEMLƏRI IDARƏSİNİN SUDAN ISTIFADƏ ŞÖBƏ RƏİSİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
XƏLİLOV RÜSTƏM GÜLABBA01.07.1958AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINİN MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIDIRYAPYAP