Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
DADAŞOV RAMİZ NADİR04.02.1963Neftçala Uşaq Gənclər İdman Məktəbində məşqçi müəllimdirBQPBQP
ƏHMƏDOV ARAZ TOFİQ02.10.1972Neftçala Rayon Uşaq Gənclər Şahmat Məktəbində direktor əvəz edicisidirBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏLİYEV CAVAD MİRZƏAĞA26.04.1946TəqaüdçüdürBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏLİYEV CƏLAL ƏLİMİRZƏ06.12.1982SahibkardırBitərəfÖz təşəbbüsü
FƏRƏCOV SADAY XALİD16.04.1990İŞLƏMİRMÜSAVATMÜSAVAT
HACIYEV ƏLİHÜSEYN XANHÜSEYN01.01.1954SahibkardırBitərəfÖz təşəbbüsü
RƏHİMZADƏ ARİF QAFAR03.02.1941Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Deputatı Və Daimi Komissiyanın SədridirYAPYAP