Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
AĞAMALI FƏZAİL RƏHİM26.08.1947Milli Məclisin DeputatıdırAVPAVP
AĞAYEV İSMAYIL BƏŞİR01.07.1966Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin sədridirBitərəfÖz təşəbbüsü
AXUND MİRZAĞA APREL25.09.1954SALYAN ŞƏHƏR 3 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBININ MÜƏLLIMIDIRMÜSAVATMÜSAVAT
MƏLİKOV RÜSTƏM SADIQ20.03.1956SALYAN RAYON "QƏLƏBƏ" İCTİMAİ-SİYASİ QƏZETININ BAŞ REDAKTORUDURBitərəfÖz təşəbbüsü
SƏFƏROV RZA ƏLİ06.05.1976"HƏKƏRİ" İCTİMAİ-SİYASİ QƏZETİNIN JURNALİSTİDİRMDHPMDHP
SƏLİMLİ SƏLİMAĞA AĞAXAN22.06.1963SALYAN RAYON ŞƏKƏRLİ KƏND ÜMUMİ ORTA MƏKTƏBİBitərəfÖz təşəbbüsü
ZAKİROV ƏFZƏLƏDDİN ŞAHVERƏN08.08.1956TəqaüdçüdürBitərəfÖz təşəbbüsü