Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ƏLİYEVA MƏTANƏT VƏLİ22.12.1959NAXÇIVAN MR. TƏHSİL NAZİRLİYİNİN MÜHASİBAT UÇOTU VƏ ÜMUMİ İŞLƏR ÜZRƏ SEKTOR MÜDİRİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ30.04.1982NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI RƏSSAMLAR BİRLİYİNİN SƏDRİDİRYAPYAP
HÜSEYNZADƏ AMİL CABBAR21.09.1980NAXÇIVAN MR. "CAHAN TABAK" MMC-NİN İCRAÇI DİREKTORUDURBQPÖz təşəbbüsü
İMANOV FƏTƏLİ ATAKİŞİ04.02.1957NAXÇIVAN MR. CULFA RAYON BƏNƏNİYAR KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN MÜƏLLİMİDİRBAXCPBAXCP
MƏHƏRRƏMOV ABDULLA QADİR29.09.1958NAXÇIVAN MR. CULFA RAYON UŞAQ GƏNCLƏR İDMAN MƏKTƏBİNİN DİREKTORUDURBitərəfÖz təşəbbüsü