Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
CAVADOV HƏBİBULLA ƏLİ03.01.1953GÜZDƏK DƏMİR YOLU STANSİYASINDA YÜKLƏRİN QƏBUL-TƏHVİLVERİCİSİDİRKXCPAZADLIQ-2015
MURADƏLİZADƏ NAZİM BABA12.08.1957ŞABRAN RAYON UŞAQ MUSİQİ MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMDİRAVPAVP
OSMANOV OSMAN ƏHƏD10.11.1977ŞABRAN ŞƏHƏR 4 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
QASIMOV RUSLAN GƏNCALI06.10.1982SİYƏZƏN RAYON KƏRPİC ZAVODUNDA OPERATORDURBitərəfÖz təşəbbüsü
QASIMOVA ELZA NURU07.07.1968AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RUS DRAM TEATRINDA MUSİQİ TƏRTİBATÇISIDIRBitərəfÖz təşəbbüsü
RƏSULOV ALİM SƏFƏR01.01.1956ŞABRAN RAYON SUVARMA SİSTEMLƏRİ İDARƏSİNDƏ TİKİNTİ-TƏMİR MÜHƏNDİSİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
SÜLEYMANOV TAHİR SÜLEYMAN24.09.1948AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN ÜZVÜDÜRYAPYAP