Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BAYRAMOV HACIBABA TOFİQ22.11.1980SAHİBKARDIRVHPÖz təşəbbüsü
ƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏD02.04.1947AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIDIRBitərəfÖz təşəbbüsü
HƏSƏNOVA AFƏT ƏBİL03.09.1960QUBA RİH BAŞÇISININ HUMANİTAR MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ MÜAVİNİDIRYAPYAP
İSAYEV ZAHİR QƏZƏNFƏR28.08.1964İŞLƏMİRBitərəfÖz təşəbbüsü
MƏHƏRRƏMOV ƏLABBAS KAMRAN28.02.1983"PRANT-NT" MMC - DƏ İNZİBATÇIDIRBitərəfÖz təşəbbüsü
MƏMMƏDOVA BAHAR ŞAHBABA29.08.1963"RBS-FATEH" AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ VƏ DÜNYA TARİXİ ARAŞDIRMALARI JURNALININ TƏSİSÇİSİ VƏ BAŞ REDAKTORUDURBitərəfÖz təşəbbüsü
MÖVLANOVA AYNUR AFƏDDİN02.11.1978RUSTOV KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMDİRBitərəfÖz təşəbbüsü