Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BADAMOV AZƏR CAMAL18.08.1968Milli Məclisin DeputatıdırYAPYAP
ƏLİMOVA KAİNAT KAMİL11.07.1955Qusar Rayonun Urva Kənd Tam Orta Məktəbdə MüəllimdirADİSPÖz təşəbbüsü
ƏMİRBƏYOVA JALƏ ƏHMƏD01.07.1958SAHİBKARBitərəfÖz təşəbbüsü
İBRAHİMOV ƏSKƏR NİZAMİ29.08.1982REGİONAL BİRLƏŞMİŞ HƏMKARLAR İTTİFAQI KOMİTƏSİ, BAŞ ƏMƏK MÜFƏTTİŞİƏPÖz təşəbbüsü
PİRİYEV FƏZAHİM İMAN27.08.1960İşləmirBitərəfMDHP
SƏFƏROVA SƏDAQƏT ƏBDÜLHƏLİM12.06.1955QUSAR ŞƏHƏR İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBitərəfÖz təşəbbüsü