Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

50 SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
MƏMMƏDOV İLQAR İMRAN30.03.1956MÜVƏQQƏTİ İŞSİZMDHPMDHP
MƏMMƏDOVA BÜLLUR CAVAD06.07.1989MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBitərəfÖz təşəbbüsü
MUSAYEV NATİQ İSMAYIL19.03.1958TƏQAÜDÇÜBitərəfÖz təşəbbüsü
QAYIBOV ƏNVƏR KƏRİM05.09.1950TƏHSİL İŞÇİLƏRİ AZAD HƏMKARLAR İTTİFAQI-NIN QOBUSTAN KOMİTƏSİNİN SƏDRİBitərəfÖz təşəbbüsü
RƏHİMOV AKİF ŞƏMİDDİN17.05.1969XIRDALAN-XƏZ ATSC -NİN DİREKTORLAR ŞURASININ SƏDRİYAPÖz təşəbbüsü
SOLTANLI SƏXAVƏT ŞİRSOLTAN07.04.1982MÜVƏQQƏTİ İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
XANLAROVA ZEYNƏB YƏHYA28.12.1936AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIBitərəfÖz təşəbbüsü