Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ALLAHVERDİYEV NADİR ƏZİZ01.07.1957FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIMÜSAVATMÜSAVAT
NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI17.02.1969AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN İNTİZAM KOMİSSİYASININ SƏDRİ,YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ İCRA KATİBİNİN MÜAVİNİYAPYAP
QƏNBƏROV RAMİL EYVAZ30.08.1977ŞAHBUZ RAYON UŞAQ-GƏNCLƏR İDMAN MƏKTƏBİNİN DİREKTORUBAXCPÖz təşəbbüsü
QURBANOV ARZU HEYDƏR23.08.1976ŞAHBUZ YOL TƏMİR-İSTİSMAR İDARƏSİNİN RƏİSİBitərəfÖz təşəbbüsü