Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
HACIZADƏ EMİL MİRCƏMİL18.06.1981MINGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ MƏRKƏZİ XƏSTƏXANADA HƏKİM - CƏRRAHDIRBitərəfÖz təşəbbüsü
HÜSEYNOV ELÇİN RAMİS16.06.1988MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ 3 SAYLI MƏNZİL İSTİSMAR SAHƏSİNDƏ MÜHƏNDİSDİRASRPÖz təşəbbüsü
MƏMMƏDOVA KÖNÜL İNTİQAM05.05.1980MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ 7 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBDƏ DİL - ƏDƏBİYYAT MÜƏLLİMƏSİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ02.07.1957AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIDIRYAPYAP
MUSAYEVA CƏMİLƏ QƏZƏNFƏR05.09.1979MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ İQTİSADİYYAT KAFEDRASININ MÜDİRİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
ORUCOV FƏQANİ HABİL21.05.1985MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ, "KRKA" ŞİRKƏTİ AZƏRBAYCAN NÜMAYƏNDƏLİYİNDƏ TİBBİ NÜMAYƏNDƏDİRADİSPADİSP
TAHİROVA KƏMALƏ KALAM26.02.1971MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ 3 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİN DİREKTORUDURBitərəfÖz təşəbbüsü