Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BAĞIRLI XANBƏGİM ƏMİR22.03.1965JURNALİSTBitərəfÖz təşəbbüsü
BƏŞİRLİ ƏLİ ALLAHVERDİ15.12.1952ŞİRVAN ŞƏHƏRİ 4 №-Lİ TAM ORTA MƏKTƏB, MÜƏLLİMKXCPÖz təşəbbüsü
CƏBRAYILOV RAFAEL KAMİL28.12.1958AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİS, DEPUTATBitərəfÖz təşəbbüsü
FƏTTAH ELMAN VOLODİYA12.05.1974MUSAVAT PARTİYASININ BAŞQAN MÜAVİNİMÜSAVATMÜSAVAT
HƏZRƏTQULİYEVA ZÜLFİYYƏ İSRAYIL15.09.1974ŞİRVAN ŞƏHƏR PEŞƏ LİSEYİ, MÜƏLLİMƏAVPAVP
NƏBİYEV PAŞA SƏDİ28.01.1949ŞİRVAN ŞƏHƏR TƏHSİL ŞÖBƏSİ, MÜDİRYAPYAP