Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
DADAŞOV CƏMİL ZƏBHULLA09.08.1961"ƏDALƏT VƏ HƏQİQƏT" BEYNƏLXALQ İCTİMAİ-SİYASİ HÜQUQ QƏZETİNİN TƏSİSÇİSİ VƏ BAŞ REDAKTORUBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏSƏDOV OQTAY SABİR03.01.1955AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASı MILLI MƏCLISININ SƏDRIYAPYAP
FƏRƏCOV FİRUD FƏRƏC10.12.1961MEHDİABAD BƏLƏDİYYƏSİ MÜHƏNDİSBQPBQP
MUSAYEV TƏBRİZ SƏMƏNDƏR01.06.1971AZƏRBAYCAN MİLLİ İSTİQLAL PARTİYASININ ABŞERON RAYON TƏŞKİLATININ SƏDRİAMİPAMİP
RƏFİYEV VALEH SÜLEYMAN08.12.1947AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİNİN NƏZDİNDƏ İNŞAAT KOLLECİNDƏ HƏRBİ RƏHBƏRBitərəfÖz təşəbbüsü
ZAMANOV ZAMAN NƏRMAN22.08.1963İŞSİZDADPÖz təşəbbüsü