Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

44 SAYLI SUMQAYIT-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BAĞIROV RƏYASƏT MƏMMƏDAĞA13.02.1961İŞSİZDİRKXCPAZADLIQ-2015
ƏSGƏROV NURLAN BƏŞİR06.07.1984SUMQAYIT ŞƏHƏR TELEKOMMUNİKASİYA QOVŞAĞINDA MARKETİNQ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİDİRYAPYAP
ORDUXANOV NİYAMƏDDİN ORDUXAN11.08.1977BÜTÖV AZƏRBAYCAN XALQ CƏBHƏSİ PARTİYASININ SƏDR MÜAVİNİDİRBAXCPBAXCP
QURBANOV FÜZULİ MƏHƏMMƏD23.09.1959AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ İNSTİTUTUNDA ŞÖBƏ MÜDİRİDİRBitərəfMDHP
SALAYEV HACI HACI BABA28.06.1968AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIDIRBitərəfÖz təşəbbüsü
SÜLEYMANOV RAMİL BAHADİN03.01.1986AVRO-ASİYA İNŞAAT KORPORASİYASI "EVRASCON" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNDƏ HÜQUQŞÜNASDIRBitərəfÖz təşəbbüsü
TALIBLI NİYAZİ YASİN21.09.1983"OCAQ" QƏZETİNİN BÖLGƏ MÜXBİRİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü