Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BABALI HAFİZ ƏRKÖYÜN09.09.1971TURAN İNFORMASIYA AGENTLIYINİN İQTISADIYYAT REDAKSİYASININ REDAKTORUBitərəfÖz təşəbbüsü
MİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL07.06.1977İqtisadiyyat Və Sənaye Nazirliyinin MüşaviriYAPYAP
MİRZƏYEVA TƏRANƏ TAPDIQ08.01.1976SUMQAYIT ŞƏHƏRİ SƏMƏD VURĞUN ADINA MƏRKƏZI KITABXANANIN ŞÖBƏ MÜDIRIBitərəfÖz təşəbbüsü
QAFAROV ƏDALƏT İZZƏT16.04.1966"IZZƏT" MMC-NİN TƏSİSÇİSİ VƏ DIREKTORUBitərəfÖz təşəbbüsü
ŞAMİLOVA NƏRMİN RAMİZ20.02.1987AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK İSLAHATLAR SİYASİ PARTİYASININ QADINLAR ŞÖBƏSİNİN SƏDRİ (İÇTİMAİ ƏSASLARLA)ADİSPADİSP
SƏFƏRLİ KƏMALƏ AĞA18.07.1967SUMQAYIT ŞƏHƏRİ XƏTAİ ADINA30 №-Lİ TAM ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMBitərəfÖz təşəbbüsü