Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ABBASLI HƏCƏR ŞAMİL15.06.1989"ÜMİD PARTİYASI" GENDER BƏRABƏRLİYİ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİDİR.ÜMİDÜMİD
ABDULLAYEV ƏLİƏDDİN HƏBULLA22.02.1963İŞSİZDİR.KXCPAZADLIQ-2015
ƏHMƏDLİ DÜNYAMİN ƏHMƏD01.01.1962AZƏRBAYCAN MİLLİ İSTİQLAL PARTİYASININ SUMQAYIT TƏŞKİLATININ SƏDRİDİR.AMİPAMİP
MUXTAROV ELMAN ƏDİL20.12.1961SUMQAYIT ŞƏH. TƏBİƏT ELMLƏRİ TƏMAYÜLLÜ GİMNAZİYASININ RİYAZİYYAT MÜƏLLİMİDİR.BitərəfÖz təşəbbüsü
TAHİROV OQTAY AĞCA16.02.1952TƏQAÜDÇÜDÜR.MÜSAVATÖz təşəbbüsü
XƏLİLOV MİRZƏCAN MİRZƏMMƏD19.04.1954"AZƏRSUTƏCHİZAT TİKİNTİ" ASC- NİN SƏDRİDİR.YAPÖz təşəbbüsü
YUSİFZADƏ İSLAM CAMO03.03.1957TƏQAÜDÇÜDÜR.ASDPASDP