Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ALMƏMMƏDOV ƏTRAF NƏRİMAN24.09.1972İŞLƏMIRAKPÖz təşəbbüsü
ƏSƏDOVA ŞÖVKƏT ŞİRİN05.07.1958GƏNCƏ ŞƏHƏRİ 3 SAYLI UŞAQ MUSİQİ MƏKTƏBİ, DƏRS HİSSƏ MÜDİRİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
MƏLİKOV VÜQAR VAQİF21.06.1984GƏNCƏ ŞƏHƏRİ 32 NÖMRƏLİ TAM ORTA MƏKTƏBİN BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN MÜƏLLİMİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
QULİYEV MUSA İSA25.11.1961AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİILLİ MƏCLİSİN SOSİAL-SİYASƏT KOMİTƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİDİRYAPYAP
SALAHOV NATİQ SALEH20.07.1969"XƏZƏR" İNTELLEKTUAL GƏNCLƏR KLUBU İCTİMAİ BİRLİYİNİN QƏRB FİLİALININ DİREKTORUDUR (İCTİMAİ ƏSASLARLA)BitərəfÖz təşəbbüsü
ZEYNALOV ELDAR YAŞAR09.08.1978GƏNCƏ ŞƏHƏR VƏRƏM ƏLEYHİNƏ XƏSTƏXANANIN ŞÖBƏ MÜDİRİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü