Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BAĞIROV ƏLƏDDİN MÜSEYİB20.11.1956GƏNCƏ ŞƏHƏRİ, 053 SAYLI SƏNAYE MALLARI MAĞAZASININ MÜDİRİDİRAKPÖz təşəbbüsü
BƏKİROV ELVİN YUSİF03.10.1985GƏNCƏ ŞƏHƏRI, 27 SAYLı MƏKTƏB-LISEYDƏ İNGİLİS DİLİ MÜƏLLİMİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
KƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN03.02.1976GƏNCƏ DÖVLƏT UNIVERSITETINDƏ ELM VƏ İNNOVASIYALAR ÜZRƏ PROREKTORDURYAPYAP
QAFAROVA İNTİZAR İSLAM04.01.1959GƏNCƏ ŞƏHƏRİ, 4 SAYLı MUSIQI MƏKTƏBINİN DİREKTORDURBitərəfÖz təşəbbüsü
QASIMOVA MÜŞAİDƏ MİKAYIL16.03.1953GƏNCƏ ŞƏHƏRİ, KARDIOLOJI XƏSTƏXANADA HƏKİM-KARDİOLOQDURBitərəfÖz təşəbbüsü
VƏLİYEV SEYMUR AYDIN19.01.1990"GƏLƏCƏYƏ KÖRPÜ" GƏNCLƏR İCTİMAİ BİRLİYİNİN SƏDRDİRBitərəfÖz təşəbbüsü