Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ABDULLAYEV HAMLET İSAXAN18.06.1957H.ƏLİYEV ADINA LİSEY, MÜƏLLİMBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏHMƏDOV MƏCİD MÜBARİZ08.03.1981İşləmirBitərəfÖz təşəbbüsü
HÜSEYNOV ANAR VALEH13.09.1979İşləmirBitərəfÖz təşəbbüsü
MÜRSƏLLİ İLHAM TARİQ05.06.1982Heydər Əliyev Adına Neft Emalı Zavodu, Texnoloji Nasoslara Nəzarətçi, MaşinistBitərəfÖz təşəbbüsü
SƏRDAROV SƏYAVUŞ HƏMİD18.10.1963Az.fen-də İnzibati İşlər Üzrə MütəxəssisBitərəfÖz təşəbbüsü
SEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL18.01.1964AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI, MİLLİ MƏCLİSİN BEYNALXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ PARLAMENTLƏRARASI ƏLAQƏLƏR KOMİTƏSİNİN SƏDRİ, AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSITETİNİN REKTORUYAPYAP