Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
AĞA-ZADƏ İQBAL FEHRUZ18.09.1968AZƏRBAYCAN ÜMİD PARTİYASININ SƏDRİ, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIDIRÜMİDÜMİD
AĞRILI ALİYƏ REYMAN01.04.1984YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ GƏNCLƏR BİRLİYİNİN OFİSİNDƏ KOORDİNATORUDURYAPYAP
ƏLİZADƏ ARAZ MƏMMƏD MÜBARİZ03.11.1951AZƏRBAYCAN SOSİAL DEMOKRAT PARTİYASININ - SƏDRIASDPASDP
ƏMİRASLANOVA İLAHƏ NƏSİR01.02.1982BAKI SƏNAYE PEDAQOJİ KOLLECİNİN, MÜƏLLİMİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
HƏSƏNLİ İNTİQAM SOLTAN11.05.1965BAKI UŞAQ TEATIRININ-BƏDİİ RƏHBƏRİDİRADİSPADİSP
HÜSEYNOV MƏHƏRRƏM BAĞIR10.03.1945XƏTAİ RAYONU "ANA VƏTƏN" PARTİYASININ SƏDRİDİRAVPAVP
MƏMMƏDOV ADIGÖZƏL NURİ09.11.1971XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ QSC-NİN TABELİYİNDƏ OLAN XƏSTƏXANADA HƏKİMDİRBitərəfBQP
ORUCOV ƏZİZ QARAŞ23.01.1984TƏDQİQATÇI JURNALİSTDİRBitərəfÖz təşəbbüsü